Registerkort Nr B69

Minnessten över Södermanlands regementes och minnestavla över Göta livgardes verksamhet på Utö skjutfält

 Län                                            Uppsala

Kommun (motsv)                Haninge

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Längs den allmänna vägen intill skjutfältets lägerområde
GPS-angivelse:                        N58°56’31.9” E18°14’31.4”

Inventerad
Namn:                                        Götagardesföreningen
Datum:                                       2019-08-30

Historia
Skjutfältet anlades på grund av avsaknad av skjutfält i dimension för övning och stridsskjutning med stridsvagnar för Göta livgarde (P 1) och Södermanlands regemente (P 10) i Mälardalen. Skjutfältet ersatte en mindre skjutplats på Tosterön i Mälaren, vilken endast erbjöd skjutning med stillastående stridsvagnar. Åren 1944–1957 samt 1978–2005 förvaltades och administrerades skjutfältet av Södermanlands regemente, åren 1957–1978 förvaltades skjutfältet av Göta livgarde och från 2006 av Amfibieregementet (Amf 1).
Skjutfältet användes åren 1944–2005 för stridsskjutning med stridsvagn i kompaniförband i rörelse med all slags ammunition. Något som inte varit dimensionerat på andra skjutfält i Mälardalen. Från 2006 används skjutfältet främst av förband från Haninge garnison till markstridsövningar.
Utö läger eller Ryssnäset ligger i skjutfältets norra del och utgör skjutfältets lägerområde. Lägret utgörs av en skjutfältsexpedition, skolhus, bibliotek, museum, förläggningsbyggnader, förråds- och verkstadsområde samt en militärrestaurang. År 1944 började lägret uppföras, då tre manskapsbaracker uppfördes, där varje barack rymde 120 soldater. I lägrets mitt ligger en militärrestaurang och i östra delen ligger ett förråds- och verkstadsområde. Strax nordost om lägret ligger en 200 meters skjutbana.

Ägare
Namn:                                        Amfibieregementet
Adress:                                       Amfibieregementet, 130 61 Hårsfjärden
Tfnnr:                                         010-823 30 00
Mail-adress                               exp-amf1@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                         Ägaren

Övrigt
Det finns en minnessten över Södermanlands regemente och en minnestavla över Göta Livgarde (sattes upp 2018)
Text minnessten: UTÖ PANSARSKJUTFÄLT. ÖVNINGSPLATS FÖR KUNGLIG SÖDERMANLANDS REGEMENTE ÅREN 1944-2005
Text minnestavla: KUNGL. GÖTA LIVGARDE UTBILDADE HÄR PANSARSOLDATER 1945-1980
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten