1864 Gravsten i Sönderborg över seklt Berzelius (DK23)

Slaget vid Dybböl eller Slaget vid Dybböls skansar var ett avgörande slag i det dansk-tyska kriget. Det utkämpades i Dybböl på morgonen den 18 april 1864 efter en belägring som påbörjats 7 april. Det svåra danska nederlaget mot den tyska avgjorde kriget.
Efter den danske kungen Kristian IX (som också var hertig av Slesvig) annekterat Slesvig i november 1863, trängde preussiska och österrikiska trupper in i Jylland januari 1864.
Danska arméns utrustning var sämre än de preussiska styrkornas. Skansen vid Dybböl var dåligt förberett för en belägring, eftersom Danmark hade prioriterat befästningen av Danevirke. Teknologiska framsteg inom artilleriet, särskilt räfflade kanoner, hade dessutom gjort skansens geografiska läge olämpligt för ett utdraget försvar. Efter två månaders bombardemang var den danska försvarslinjen underbemannad av utmattade och demoraliserade soldater.
Preussarna intog sina anfallspositioner 02.00 på morgonen den 18 april 1864. 10.00 upphörde det preussiska artilleribombardemanget och det preussiska infanteriet gick till anfall. Tretton minuter senare hade preussarna intagit den första reduttlinjen.
Genom ett motanfall av den danska 8:e brigaden kunde en total förintelse av de retirerande danskarna undvikas och det preussiska anfallet stoppas. Ett andra preussiskt anfall slog tillbaka brigaden och avancerade en kilometer till kvarnen i Dybböl; hälften av den 8:e brigaden stupade, sårades eller tillfångatogs. Resterna av 1:a och 3:e brigaderna lyckades fly till piren vid Sönderborg. 13.30 upphörde det sista danska motståndet framför Sönderborg, varpå en artilleriduell utbröt över Alssund.
Under slaget dödades eller sårades 3 600 danskar och 1 200 preussare. Segern tillät Preussen att använda skansen som samlingspunkt för ett anfall mot Als.
Minnesdag: 29 juni.
Dk23Dansk gravsten över svenske, frivillige sekundlöjtnanten Henrik Vilhelm Leonhard Berzelius vid 3.regementet 1864 rest 1964 (dansk beteckning MM-327). Granitsten med oval marmortavle. Storlek: h 85, b 75, d 15 cm.
Text: SVENSK FRIVILLIG UNDERLÖJTNANT H. V. L. BERZELIUS FÖDD D. 15.3. 1831 FALDEN FOR DANMARK I KAMPEN PAA ALS D. 29.6. 1864 FÖRE 1926 bar stenen följande inskrift: Minde over en dansk Officer falden i Kampen for Danmark den 29. Juni 1864 – Fred med hans Støv!
Då bara en officer från den danska armén är begravd 1864 på Ulkeböls kyrkogård, och då denne ligger i samma inhägnad som 24 okända soldater, bör det vare Henrik Vilhelm Leonhard Berzelius, som är begravd här. På prost Thyssens uppmaning ändrades därför inskriften 1926 till den nuvarande.
Sekundlöjtnant Henrik Vilhelm Leonhard Berzelius föll under striden vid Bertelsens gård i Kær den 29 juni 1864.