1864 Gravsten i Sönderborg över norske militärläkare Schiötz (DK35)

Slaget vid Dybböl eller Slaget vid Dybböls skansar var ett avgörande slag i det dansk-tyska kriget. Det utkämpades i Dybböl på morgonen den 18 april 1864 efter en belägring som påbörjats 7 april. Det svåra danska nederlaget mot den tyska avgjorde kriget.
Efter den danske kungen Kristian IX (som också var hertig av Slesvig) annekterat Slesvig i november 1863, trängde preussiska och österrikiska trupper in i Jylland januari 1864.
Danska arméns utrustning var sämre än de preussiska styrkornas. Skansen vid Dybböl var dåligt förberett för en belägring, eftersom Danmark hade prioriterat befästningen av Danevirke. Teknologiska framsteg inom artilleriet, särskilt räfflade kanoner, hade dessutom gjort skansens geografiska läge olämpligt för ett utdraget försvar. Efter två månaders bombardemang var den danska försvarslinjen underbemannad av utmattade och demoraliserade soldater.
Preussarna intog sina anfallspositioner 02.00 på morgonen den 18 april 1864. 10.00 upphörde det preussiska artilleribombardemanget och det preussiska infanteriet gick till anfall. Tretton minuter senare hade preussarna intagit den första reduttlinjen.
Genom ett motanfall av den danska 8:e brigaden kunde en total förintelse av de retirerande danskarna undvikas och det preussiska anfallet stoppas. Ett andra preussiskt anfall slog tillbaka brigaden och avancerade en kilometer till kvarnen i Dybböl; hälften av den 8:e brigaden stupade, sårades eller tillfångatogs. Resterna av 1:a och 3:e brigaderna lyckades fly till piren vid Sönderborg. 13.30 upphörde det sista danska motståndet framför Sönderborg, varpå en artilleriduell utbröt över Alssund.
Under slaget dödades eller sårades 3 600 danskar och 1 200 preussare. Segern tillät Preussen att använda skansen som samlingspunkt för ett anfall mot Als.
Minnesdag: 8 mars.
Dk35Dansk gravsten över norske, frivillige läkaren Sören Daniel Schiötz på Augustenborgs sjukhus 1864. Rest samma år (dansk beteckning MSS-352). Granitsten med inlagd marmorplatta. Storlek: h 90, b 90, d 30 cm.
Text: SØREN DANIEL SCHIØTZ LÆGE I DEN NORSKE HÆR, FØDT I STAVANGER 24 DECEMBER 1828. DØD PAA AUGUSTENBORG 8 MARTS 1864. HVAD I GLÆDENS STUND HAN LOVED HAN I NØDENS TIME VOVED, FLØJ FRA FJELD, FRA HJEM, FRA VIV, GAV FOR BRØDRENE SIT LIV.
Sören Daniel Schiötz anmälde sig som frivillig till den danska armén i februari 1864. Han blev först placerad på sjukhuset i Sönderborg och senare på Augustenborgs slott. Här insjuknade han och dog den 8 mars 1864 och begravdes två dagar senare.