1864 Grav- o minnessten över ult C L Roos, sg L A Lundström, krp G R Göransson (DK17)

Slaget vid Dybböl eller Slaget vid Dybböls skansar var ett avgörande slag i det dansk-tyska kriget. Det utkämpades i Dybböl på morgonen den 18 april 1864 efter en belägring som påbörjats 7 april. Det svåra danska nederlaget mot den tyska avgjorde kriget.
Efter den danske kungen Kristian IX (som också var hertig av Slesvig) annekterat Slesvig i november 1863, trängde preussiska och österrikiska trupper in i Jylland januari 1864
Danska arméns utrustning var sämre än de preussiska styrkornas. Skansen vid Dybböl var dåligt förberett för en belägring, eftersom Danmark hade prioriterat befästningen av Danevirke. Teknologiska framsteg inom artilleriet, särskilt räfflade kanoner, hade dessutom gjort skansens geografiska läge olämpligt för ett utdraget försvar. Efter två månaders bombardemang var den danska försvarslinjen underbemannad av utmattade och demoraliserade soldater.
Preussarna intog sina anfallspositioner 02.00 på morgonen den 18 april 1864. 10.00 upphörde det preussiska artilleribombardemanget och det preussiska infanteriet gick till anfall. Tretton minuter senare hade preussarna intagit den första reduttlinjen.
Genom ett motanfall av den danska 8:e brigaden kunde en total förintelse av de retirerande danskarna undvikas och det preussiska anfallet stoppas. Ett andra preussiskt anfall slog tillbaka brigaden och avancerade en kilometer till kvarnen i Dybböl; hälften av den 8:e brigaden stupade, sårades eller tillfångatogs. Resterna av 1:a och 3:e brigaderna lyckades fly till piren vid Sönderborg. 13.30 upphörde det sista danska motståndet framför Sönderborg, varpå en artilleriduell utbröt över Alssund.
Under slaget dödades eller sårades 3 600 danskar och 1 200 preussare. Segern tillät Preussen att använda skansen som samlingspunkt för ett anfall mot Als.
Minnesdag: 18 april.
Dk17Dansk grav- och minnessten över de svenska, frivilliga sekundlöjtnant Carl Leonhard Roos vid 20.regementet, sergeant Lars August Lundström vid 6.fästningskompaniet, korpral Gustav Robert Göransson vid 2.regementets 2.kompani och menige Peter Frederik Christoffer Lindblad vid 5.regementets 3.kompani 1864. Granitsten med marmorkrans rest 1864 (dansk beteckning MSS-259). Storlek: h 85, b 50, d 40 cm.
Text; 1864 SVENSKE FRIVILLIGE LEUT. C. L. ROOS SERGT. L. A. LUNDSTØM, CORPORAL C. R. GÖRANSSON. MENIG P. C. LINDBLAD. FALDNE I KAMPEN FOR DANMARK.
Gustav Robert Göransson vid 2.regementets 2.kompani stupade vid Skans IV den 29 mars och begravdes på Sönderborg kyrkogård den 1 april 1864.
Carl Leonhard Roos stupade under 20.regementets strid vid Langdamgaard den 18 april och blev begravd i massgraven på Dybböl Banke.
Lars August Lundström (märk det saknade ”R” i inskriften) vid 6.fästningskompaniet stupade i Skans IX den 18 april och blev begravd tillsammans med fyre danska och en preussisk soldat tätt bredvid.
Peter Frederik Christoffer Lindblad blev sårad under 5.regementets 3.kompanis kamp vid egendomen Frydendal norr om Sönderborg den 29 juni och avled på Sönderborgs sjukhus den 5 juli. Han begravdes på Sönderborgs kyrkogård den 10 juli 1864.