Gravar

Före mitten av 1900-talet var det principiellt omöjligt att återföra stupade soldaters kroppar till hemlandet för begravning. Det normala var att dessa jordades på eller i anslutning till det slagfält där de stupat, normalt i en massgrav. Om slaget inneburit en seger skedde  begravningen under ordnade former på utvald lämplig plats och fältprästerna signade kropparna och gravplatsen. Om slaget förlorats hade de överlevande oftast tvingats lämna slagfältet och de stupade vräktes då ner i provisoriska gravar på platsen där de fallit av segraren eller traktens befolkning.
Högre stånds personer fördes om möjligt till närmaste kyrka där de jordfästes.

Gravar i Sverige Klicka här >>>
Gravar utomlands
ES01. 1585 Pontus de la Gardies gravvård i Tallin
DE11. 1636 Massgrav från slaget i Wittstock
DE13. 1642 Generalmajor Helmut von Wrangels gravvård i Wismar
PL02. 165? Gravstenar över svenska soldater i Polen
LV04. 1705 Monument på massgrav  efter slaget i Gemauerthof
HU01. 1710 Carl XII soldatgravar från i Romhány
MO02. 1711 Grav på kyrkogården i Bender
RU02. Ca 1715 Grav med svenska soldater i S:t Petersburg
DE17. 1739 Sinclairs och McDuwalls gravar i Nicolaikyrkan i Stralsund
FI06. 1772 A Ehrenswärds gravmonument på Sveaborg
FI10. 1789 Massgrav efter slaget vid Siikakoski
NO09. 1808 Soldatgravar i Halden (3 + 1 svenska soldater)
 NO10. 1808 Svenskegraven vid Gjeddelund (4 svenska soldater ur I 15)
 NO11. 1808 Okänd soldatgrav i Gribsröd
 FI17. 1808 Minnesmärke över överste Herman Fleming i Brahestad
DE19. 1813 Gravsten över officeren Friedrich Ulrich von Celsing i Rosslau
Dk04. 1848 Gravsten över Västgöta-Dal soldater på Assens kyrkogård             
Dk33. 1848 Gravkors över norske sekundlöjtnanten Löwenskiold i Sönderborg
DK05. 1848 o 1864 Gravmonument över svenska soldater på Assens kyrkogård
DK06. 1848 4 gravstenar över svenska gardister i Faarup
DE21. 1849 Gravsten för svenske soldaten Maggeby på Alter Friedhof i Flensburg
DE22. 1849 Gravsten för svenske husaren Rumqvist på Alter Friedhof i Flensburg
DE23. 1849 Gravkors för norske soldaten Olsen på Alter Friedhof i Flensburg
 DE24. 1849 Gravsten för svenske soldaten Borgfeldt på Alter Friedhof i Flensburg
 DE25. 1849-50 Gravkors för svenska Livgrenadjärer på Alter Friedhof i Flensburg
DE26. 1850 Gravsten för svenske husaren Engqvist på Alter Friedhof i Flensburg  
 DE27. 1850 Gravkors för svenske vicekorpral Schildt på Alter Friedhof i Flensburg
BL02. Gravar på kyrkogård från mitten av 1800-talet i Gustavia
DK35. 1864 Gravsten över norske militärläkaren Schiötz i Augustenborg
DK29. 1864 Gravmonument över svenska friviliga i Faarup
DK11. 1864 Gravplatta över ult G H von Knorring i slaget vid Dybböl
 DK17. 1864 Gravsten över ult C L Roos, sg L A Lundström, krp G R Göransson
och soldat P F C Lindblad i slaget vid Dybböl
DK22. 1864 Gravsten över plt K O E Leijonhufvud i slaget vid Dybböl
DK23. 1864 Gravsten över ult H V L Berzelius i slaget vid Dybböl
DK24. 1864 Gravsten över plt G L v Sommelius i slaget vid Dybböl
DK30. 1864 Gravsten över svenske soldaten Andersson på Assens kyrkogård
 CD01.  1891 Ult Rudolf A A Cederströms grav (80) på Pionjärkyrkogården i Kitambo
CD02. 1897 Ult Carl A N Berthelius grav (15) på Pionjärkyrkogården i Kitambo
CD03. 189? Comdt Elias Arrhenius grav i Kasongo
CD04. Ko04. Sub lieut Erik Törners gravsten i korsvägen Kasongo-river, Kindu
CD05. 1899 Sjöoff Adolf F Magnusons grav (48) på Pionjärkyrkogården i Kitambo
FI41. Minnessten för ej återfunna stupade svenskar på Sandudd i Helsingfors
FI47. Soldatgrav i Vasa
FI48. 1940-44 Sven Eric Ericssons soldatgrav på Malms Kyrkogård i Helsingfors
FI49. 1940-44 Nils Harald Hulthéns soldatgrav på Malms Kyrkogård i Helsingfors
FI50. 1940-44 Johan Gunvald Johanssons soldatgrav på Malms Kyrkogård i Helsingfors
 FI51. 1940-44 Yngve Eugén Nilssons soldatgrav på Malms Kyrkogård i Helsingfors
FI52. 1940-44 Nils Almar Afvanders soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
FI53. 1940-44 Carl Rune Edlunds soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
 FI54. 1940-44 Karl Rune Edströms soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
 FI55. 1940-44 Sven Mika Larssons soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
 FI56. 1940-44 Sven Gösta Olaus Lindbergs soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
FI57. 1940-44 Lars-Erik Lindqvists soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
FI58. 1940-44 Karl Erik Walter Nilssons soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
FI59.  1940-44 Knut Melker Ödefeldts soldatgrav på Sandudd i Helsingfors
 CZ02.  1645 Massgrav efter slaget vid Jankov
DK36.  1864 J S G Lundgrens soldatgrav på Garnisonskyrkogården i Köpenhamn