Gravar, Västmanlands län

Gravkvarter (I 18) på Östra kyrkogården i Väster U18
Gravkvarter (T 5) på kyrkogården i Sala U19
Gravsten över H Morsing stupad 1944 i Finland på Björksta kyrkogård U20
Minnessten över kn Broberg vid Viksängskyrkan i Västerås U21