Gravar, Västerbottens län

Gravmonument över övlt J Z Duncker i Umeå Ä19
Krigsgrav över J Nisbeth (I 8) från slaget vid Ratan 1809 Ä20
Krigsgrav över fk J E Hägerflycht (I 1) från slaget vid Ratan 1809 Ä21