Gravar, Värmlands Län

Minnesskylt över krigskyrkogård från 1808-09 års krig i Boda S21
Gravminnesmärke över lantvärnets avlidna 1808 i Eda S22
Soldatgrav över fältsjukans offer 1808 söder Eda skans S23
Soldatgrav över fältsjukans offer 1808 på Lantvärnsgatan i Karlstad S24
Soldatgrav över fältsjukans offer 1808 vid Kärrmossen, Arvika S25
Två soldatgravar från Dalregementet 1809 vid Skinnerud i Koppom S26
Soldatgrav för Västerbottens regemente 1809 i Flogned, Köla S27
Soldatgrav över övlt v Eckstedt på Eda gamla kyrkogård S28