Gravar, Uppsala Län

Minnessten över Upplands flygflottilj med fem namn på G:a Uppsala kyrkogård C13
Gravkvarter med personal vid Upplands artilleriregemente på Uppsala kyrkogård C14
Minnessten över Upplands regementes indelta soldater på kyrkogården i Markim C15
Gravsten för C J Möllerswärd stupad 1942 i Finland på Uppsala gamla kyrkogård C16