Gravar, Stockholms Län

Här finns de speciella militära kyrkogårdarna förbands begravningsplatser, s k militära gravkvarter på civila kyrkogårdar, krigsgravar samt individuella gravplatser för kända militärer.

Invalidkyrkogården i Ulriksdals slottspark, Solna B49
Garnisonskyrkogården med 140 grifter i Silverdal, Sollentuna B50
Fem grifter från Dalarö skans begravningsplats på ön Kycklingarna B51
Gravkvarter med nio gravar för dragoner och båtsmän på Täby kyrkogård B52
Minnesvård över förolyckade soldater 1887 på Vaxholms nya kyrkogård B53
Gravkvarter (A 1) på kyrkogården i Vaxholm B54
Gravsten över KABA Amundsson på Solna kyrkogård B55
Gravsten för M Dyrssen stupad 1940 i Finland på Kungsängens kyrkogård B56
Gravsten för J M Sjöqvist stupad 1940 i Finland på Solna kyrkogård B57
Gravsten för Jonas Johansson, stupad 1940 i Finland på Muskö kyrkogård B58
Gravsten för Å Hildinger stupad 1940 i Finland i N kapellets columbarium Solna K:gård B59
Gravsten över H B Wallman stupad 1940 i Finland på Rimbo kyrkogård B60