Gravar, Södermanlands Län

 

Gravkvarter (I 10) på L Malmas kyrkogård D09
Gravsten för K G R Cederborg stupad 1940 i Finland på Trosa gamla kyrkogård D10
Gravsten över T A Bäck stupad 1944 i Finland på Mellösa kyrkogård D11
Gravsten över S O Johansson omkommen vid olycka på I 18 på Mariefredskyrkogård D12