Gravar, Skaraborgs Län (Västra Götalands Län)

Gravkvarter (P 4?) på S:t Elin kyrkogård (10 grifter) i Skövde R25
Gravkvarter (F 7) på Tuns kyrkogård, Såtenäs R26
Gravkvarter (Ing 2) på Södra kyrkogården i Karlsborg R27
Gravsten över P Hierta stupad 1915 i Persien på S:t Elin kyrkogård i Skövde R28
Gravsten över J Lindblom stupad 2005 i Afganistan på S:t Birgitta kyrkogård i Skövde R29
Gravsten över T Bergqvist stupad 2005 i Afganistan på S:t Birgitta kyrkogård i Skövde R30
Gravsten över C Drake af Hagelsrum (P 4) på S:t Elin kyrkogård i Skövde R31
Gravsten över L R Karlsson (P 4) på S:t Elin kyrkogård i Skövde R32