Gravar, Kristianstad län (Skåne län)

Gravkvarter (P 6) på Nya kyrkogården i Kristianstad L37
Gravkvarter (T 4) på Östra kyrkogården i Hässleholm L38
Gravmonument över C C Toll på Riseberga kyrkogård L39
Gravsten över den siste indelte soldaten G E Ekelund på S:t Olofs kyrkogård L40
Gravsten över Erik Mårtensson på S:t Olofs kyrkogård L41