Gravar, Jämtlands län

Gravkvarter (I 5) på Norra kyrkogården i Östersund Z23
Gravkvarter (A 4) på Östra kyrkogården i Östersund Z24
Gravkvarter (F 4) på Frösö kyrkogård Z25
Gravsten över S-O Rosén förolyckad 1952 på Frösö kyrkogård Z26