Gravar, Stockholm Stad

Här finns de speciella militära kyrkogårdarna förbands begravningsplatser, s k militära gravkvarter på civila kyrkogårdar, krigsgravar samt individuella gravplatser för kända militärer.

1860 års garnisonskyrkogård med 58 grifter  A38
Artillerikyrkogården med 57 grifter  A39
Gravkors och gravar på Galärvarvskyrkogården på Skeppsholmen  A40
Vasagraven på Galärvarvskyrkogården  A41
Hårsfjärdenmonumentet på Galärvarvskyrkogården  A42
Gravmonument över genlt Carl von Cardell på Hedvig Eleonora kyrkogård  A43
Gravmonument över genlt Carl von Döbeln på Johannes kyrkogård  A44
Gravmonument över genlt Ernst von Vegesack på Klara kyrkogård  A45
Epitafium över genlt Johan August Sandels på Klara kyrkogård  A46
Epitafium över gen Gustaf Adolf Siegroth på Klara kyrkogård  A47
Gravsten över G G Månsson stupad 1940 i Finland på Skogskyrkogården  A48
Gravkors över E V Eriksson stupad 1942 i Finland på Skogskyrkogården  A49