Gravar, Gotlands Län

Minnessten och gravkvarter (P 18) med 23 gravar på Visby norra kyrkogård I10