Gravar, Dalarnas Län

Gravkvarter (I 13) på kyrkogården i Stora Tuna W21
Gravsten över G Eriksson omkommen 1943 på Skogskyrkogården i Falun W22
Gravvård över A Ahrenberg död 1968 på Steneby kyrkogård W23