Gravar i Sverige, länsvis

Här finns de speciella militära kyrkogårdarna förbands begravningsplatser,  s k militära gravkvarter på civila kyrkogårdar, krigsgravar samt individuella gravplatser för kända militärer.

A – Stockholms Stad Klicka här >>>
B – Stockholms län Klicka här >>>
C – Uppsala län Klicka här >>>
D – Södermanlands län Klicka här >>>
E – Östergötlands län Klicka här >>>
F – Jönköpings län Klicka här >>>
G – Kronobergs län Klicka här >>>
H – Kalmar län Klicka här >>>
I – Gotlands län Klicka här >>>
K – Blekinge län
L – Kristianstad län (Skåne län) Klicka här >>>
M -Malmöhus län (Skåne län) Klicka här >>>
N – Hallands län Klicka här >>>
O – Västra Götalands län Klicka här >>>
P – Älvsborgs län (Västra Götalands län) Klicka här >>>
R – Skaraborgs län (Västra Götalands län) Klickar här >>>
S – Värmlands län Klicka här >>>
T – Örebro län
U – Västmanlands län Klicka här >>>
W – Dalarnas län Klicka här >>>
X – Gävleborgs län Klicka här >>>
Y – Västernorrlands län Klicka här >>>
Z – Jämtlands län Klicka här >>>
Ä – Västerbottens län Klicka här >>>
Ö – Norrbottens län  Klicka här >>>