Fredsbevarande missioner

Dessa minnesmärken har satts upp för att erinra om svenska soldaters insatser för att bevara freden. Huvudman för insatsen har under de senaste 70 åren normalt varit FN, NATO eller EU men det finns undantag som Schleswig och Korea.

DE21-27 1849-50 Vapenstilleståndet i Schleswig
KR01-02 US02 1950-1953 Svenska Röda korsets sjukhus i Pusan
EG01. 1956-1957 UNEF 1 i Gaza
ZM01. 1961-1964 ONUC, Dag Hammarskölds död i Ndola
CY01. 1964-1987 UNFICYP på Cypern
EG02 1973-1979 UNEF 2 i Sinai
BA01. 1992-2000 UNPROFOR, IFOR, SFOR i Bosnien
AF01. 2004-2013 Afganistan,-Minnesmärke över fallna i Mazar-e-Sharif
DE28. 2014 Wald der Erinnerung i Potsdam