Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr O301

1916 F d krigskyrkogård efter sjöslaget vid Jutland, på Stora Risholmens kyrkogård

 Län                                            Bohuslän

Kommun (motsv)                Lysekil

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     3 km V Ellös, vid inloppet till Ellösefjorden
GPS-angivelse:                        N58°11’0.40″ E11°25’3.85″

Inventerad
Namn:                                          Ej inventerad
Datum:

Historia
Den brittiska och den tyska flottan drabbade natten mellan 31 maj och 1 juni 1916 samman i det som kom att bli 1.världskrigets största sjöslag. Slaget har kommit att gå under namnen Nordsjöslaget, Skagerrackslaget eller Jutlandsslaget. 250 fartyg deltog och den brittiska flottan avgick med en dyrköpt seger. Över 9 000 man från båda sidor dog.
På Krigskyrkogården på Stora Risholmen i Ellösefjorden vilar ilandflutna tyska och engelska soldater från slaget.

Ägare
Namn:                                       Lysekil kommun
Adress:                                      Kungsgatan 44, 453 80 Lysekil
Tfnnr:                                        0523-61 30 00
Mail-adress                              kommun@lysekil.se

Vårdare
Namn:                                        Ingen

Övrigt
Begravningen av sju engelsmän och sex tyskar ägde rum sommaren 1916.
1952 togs de tyska soldaterna till hemlandet och 1961 flyttades de engelska till den gemensamma krigskyrkogården på Kviberg i Göteborg.
Fotografiet bör vara taget tidigast 1961.
Text: MINNE ÖVER 6 TYSKA – 7 ENGELSKA MARINSOLDATER FALLNA I NORDSJÖSLAGET
31/5 – 1/6 1916
Informationsskylt:


Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr K301

1943 Minnestavla över en dansk eskaders flykt till Karlskrona

 Län                                           Blekinge

Kommun (motsv)               Karlskrona

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Bastion Auroras yttermur
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                       Ej inventerad
Datum:

Historia
När tyskarna den 29 augusti 1943 utfärdade undantagstillstånd i Danmark lyckades 13 danska örlogsfartyg fly till Sverige.  De förlades vid Bastion Aurora i Karlskrona,
I september 1944 upprättades formellt ”Den danska flottiljen”. Havkatten, som blev kommandofartyg, fick sina däckstorpeder ersatta med en 40 mm luftvärnskanon medan de tidigare obeväpnade bevakningskuttrarna fick maskingevär installerade. Samtliga fartyg fick apparatur för utläggning av konstgjord dimma. Viss utrustning för minsvepning tillfördes liksom handeldvapen till besättningarna. De svenska myndigheterna gav tillstånd till viss övningsverksamhet i ett anvisat område i Blekinge skärgård och man ställde bränsle till förfogande.
Efterhand tillfördes flottiljen olika typer av fartyg och den 5 – 6 maj 1945 transporterade flottiljen den Danska brigaden över sundet till Helsingör.

Ägare
Namn:                                        Marinbasen
Adress:                                       Box 527, 371 23 Karlskrona
Tfnnr:                                         0455-850 00
Mail-adress                              exp-marinb@mil.se

Vårdare
Namn:                                       Ägaren

Övrigt
Minnestsvlan sattes upp på Bastion Auroras yttermur i Karlskrona, mittemot landshövdingeresidenset troligtvis 1995, vid 50-årsminnet av fredsslutet och flottiljens överskeppning av den danska brigaden till Helsingör.
Text: TAK TIL SVERIGE
ORLOGSGASTER I DEN DANSKE  FLOTTILE DANFORCE 1941 – 1945
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
SvMM sekR

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr I301

1915 Gravmonument med anledning av SMS Albatross grundstötning på Östergarns kyrkogård

 Län                                             Gotland

Kommun (motsv)             Gotland

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid Östergarns kyrka
GPS-angivelse:                      N57°25’18.71″ E18°51’32.86″

Inventerad
Namn:                                           Ej inventerad
Datum:

Historia
Efter att ha lagt ut minor vid Bogskär upptäcktes Albatross av en rysk flottenhet bestående av kryssaren Admiral Makarov, Bajan, Bogatyr och Oleg. Efter att den 2 juli försökt fly men misslyckats, tvingades Albatross styra mot Gotland och efter att ha utsatts för kraftig beskjutning sattes hon på grund på Östergarnslandet. 27 besättningsmän stupade och 49 sårades svårt varav 2 avled inom några dagar. 26 man begravdes på Östergarns kyrkogård.
Den resterande besättningen internerades och förlades först till Roma men flyttades på hösten samma år till Blåhäll i Tofta.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Vårdare
Namn:                                        Östergarns församling
Adress:                                       Östergarns prästgård, 623 68 Katthammarsvik
Telefon:                                     0498-520 01
Mail-adress:                            romaklosters.pastorat@svenskakyrkan.se

Övrigt

Gravsten krönt av en tysk örn skänkt av tyskar i Stockholm, restes vid kyrkoväggen på ettårsdagen till händelsen.
I striden dödades 27 av besättningen. 26 av de stupade tyska sjömännen begravdes på Östergarns kyrkogård, medan en besättningsman hade fallit överbord och inte kunde hittas. Ytterligare två besättningsmän avled under transport till Roma och begravdes på Björke kyrkogård.
Text under ett tyskt kors
: IM KAMPFE FÜR IHR VATERLAND FANDEN WÄHREND DES SEEGEFECHTES SMS ALBATROSS BEI GOTLAND AM 2 JULI 1915 DEN HELDENTOT – 28 namn – IN DER OSTSEE RUHT – 1 namn
ERRICHTET VON DANKBAREN LANDSLEUTEN IN STOCKHOLM
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort U301

1945 Minnessten över internerade ryssar i Krampen

 Län                                             Västmanland

Kommun (motsv)             Skinnskatteberg

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Lägret låg vid Krampens järnvägsstation en kilometer från
landsvägen mellan Aronsberg och Uttersberg i västra delen av Skinnskatteberg
GPS-angivelse:                      N59°42’31.49″ E15°35’52.15″

Inventerad
Namn:                                           Ej inventerad
Datum:

Historia
Militärer ur Röda armén som hade rymt ur tysk fångenskap och tagit sig till Sverige placerades i så kallade »ryssläger», bland annat i Krampen. Förläggningarna hade initierats och byggts upp av Kungliga Socialstyrelsen 1943 men hade också starka kopplingar till sovjetiska myndigheter. Lägren hade både en svensk och en sovjetisk lägerledning och Sovjetunionen krävde av Sverige att man skulle registrera alla flyktingarna och överföra kunskapen om dem till Sovjet. Syftet var att de skulle återföras till sitt hemland.
Under tiden i Sverige ägnade sig flyktingarna åt skogs- och vägarbete. De byggde bland annat den så kallade »Ryssvägen» från Kramptorget mot Karmansbo. Folk från trakten ledde arbetslagen på mellan sju och tio man och instruerade männen i hur de skulle avverka skog och borra i sten för att sedan kunna spränga.
Ryssvägen hann inte bli klar före repatrieringen i slutet av år 1944. Då fick ortsborna bevittna den största enskilda utlämningen av utländska soldater i Sverige under andra världskriget. 740 soldater skickades tillbaka från lägren i Krampen, Baggbron och Baggå. Enligt svenska myndigheter skedde resan frivilligt, men i själva verket var den beordrad av Sovjetunionen som gjort påtryckningar mot Sverige i frågan.
I november 1945 stängdes förläggningen i Krampen och de flesta barackerna brändes ned under år 1946 eller 1947.

Ägare
Namn:                                        Västmanlands läns museum
Adress:                                      Karlsgatan, Östermalm, 2, 722 14 Västerås
Tfnnr:                                         021- 39 32 22
Mail-adress                             lansmuseet@regionvastmanland.se

Vårdare
Namn:                                        Föreningen ”Kulturbygd i samverkan”
Adress:                                       c/o Anders Nyhlén, Uttersberg 10, 739 92 Skinnskatteberg
Tfnnr:                                          070-659 90 84
Mail-adress

Övrigt
Innan de lämnade lägret hade några lägerinvånare ristat in hammaren och skäran samt orden »CCCP 1944» i en sten vid ett backkrön utmed Ryssvägen.
År 1999, exakt 55 år efter att soldaterna utlämnats till Sovjetunionen, samlades ett hundratal personer på Ryssvägen mellan Nyckelmossen och Krampsjön, för att avtäcka en sten med en inskription som hedrar minnet av soldaterna.
Text: TILL MINNE AV DE MER ÄN 2000 SOVJETRYSKA SOLDATER SOM VISTADES I LÄGER I SVERIGE UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET. STENEN RESTES AV ORTSBOR PÅ 55 ÅRSDAGEN AV DE FÖRSTA SOLDATERNAS HEMRESA  10 OKTOBER 1999
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr K302

1944 Minnessten över en störtad amerikansk B 17, flygande fästning vid Farabol

 Län                                                Blekinge

Kommun (motsv)                Olofström

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     I Farabol ca 15 km N Olofström. Följ S Grytsjöleden från Farabols skola (gröna leden)
GPS-angivelse:                      N56°26’11.34″ E14°34’11.71″

Inventerad
Namn:                                            Carl Gustaf Petersson
Datum:

Historia
Den aktuella flygande fästningen (B 17) hade gjort 41 uppdrag, bla bombat Berlin och Kiel. Den aktuella dagen hade uppdraget startat i England. Efter att ha blivit beskjutet fungerade bara en motor. Man försökte nå Sverige i stället för att hoppa över Tyskland. Klockan var halv tre när det slog ner i Farabol, nära gränsen mellan Blekinge och Småland. Bensinen tog eld och ammunitionen exploderade.

Ägare
Namn:                                        Olofströms kommun
Adress:                                       Östra Storgatan 12, 293 34 Olofström
Tfnnr:                                          0454-
Mail-adress                                               –

Vårdare
Namn:                                        Farabols byalag
Adress:                                       Farabol skola, Farabolsvägen 721-5, 293 94 Kyrkhult
Telefon:
Mail-adress:                             gunda.jeppsson@gmail.com

Övrigt
Minnessten av granit med textskylt
Text: HÄR STÖRTADE EN FLYGANDE FÄSTNING DEN 7 OKT 1944. 7 DOG OCH 2 ÖVERLEVDE
Informationsskylt
: Nej


Carl Gustaf Petersson
SvMM

Registerkort Nr O303

1916 Fjorton gravar efter sjöslaget vid Jutland på Stensholmens krigskyrkogård, Bohuslän

Län                                              Bohuslän

Kommun (motsv)             Tanum

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Stensholmens krigskyrkogård i Fjällbacka skärgård
GPS-angivelse:                     N58°34’32.53″ E11°16’28.67″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Tre engelska flygare som störtade i skärgården under andra världskriget ligger begravda här. De andra tio gravarna tillhör tyska soldater från första världskriget. Samtliga dog i Skagerrakslaget, det som kallas det sista stora sjöslaget. Slaget stod väst om Skagen 1916 mellan Tyskland och England och blev strategiskt obetydligt. Men 25 fartyg sköts i sank och drygt drygt 8500 män dog.
Gorch Fock var pseudonymen för den tyske författaren Johann Wilhelm Kinau, född den 22 augusti 1880 i Finkenwerder utanför Hamburg, död den 31 maj 1916 i Skagerrakslaget under första världskriget.
Två tyska skolsegelfartyg har namngetts efter honom,

Ägare
Namn:                                        Tanums kommun
Adress:                                       457 81 Tanumshede
Tfnnr:                                          0525-180 00
Mail-adress                              kommun@tanum.se

 Vårdare
Namn:                                        Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorg  Adress:                                      Sonnenallé 1, 342 66 Niestetal
Telefon:                                     0561-7009-0
Mail-adress:                            info@volksbund.de 

Övrigt
I muren som ramar in kyrkogården finns en metallbox. Vrid på handtaget så hittar du en gästbok inne i boxen.
Text:
Informationsskylt: Nej

 Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr N301

1760 Minnessten över engelska fregatten HMS Lymes förlisning i Skummeslövstrand

Län                                              Halland

Kommun (motsv)             Laholm

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På kyrkogården i Skummeslövstrand
GPS-angivelse:                     N56°27’7.33″ E12°57’24.89″

Historia
Den 15 juni 1760 förliste den engelska fregatten HMS Lyme utanför Skummeslövsstrand, de flesta av den ca 180 personer stora besättningen överlevde/räddades. 18 personer drunknade och är begravda på Skummeslövs kyrkogård.

Ägare
Namn:                                        Laholms pastorat
Adress:                                       Kyrkans hus, Danska vägen1, 312 31 Laholm
Tfnnr:                                          0430-160 10
Mail-adress                              laholm.pastorat@svenskakyrkan.se

Vårdare
Namn:                                         Ägaren

Övrigt
260 år senare avtäcktes en minnessten för att hedra de aderton sjömännen på kyrkogården. Ett 50-tal personer kom till avtäckningen av minnesstenen. Vid högtiden spelade Magnus Påhlsson Amazing Grace på saxofon.
Text: DENNA STEN ÄR REST TILL MINNE AV DE 18 ENGELSKA SJÖMÄN SOM LIGGER BEGRAVDA PÅ DENNA KYRKOGÅRD. DE KUNDE EJ RÄDDAS DÅ DERAS FARTYG HMS LYME FÖRLISTE ÅR 1760 UTANFÖR SKUMMESLÖV. MÅ DERAS SJÄLAR VILA I FRID
IN MEMORY OF THE 18 ENGLISH SAILORS BURIED HERE. THEY COULD NOT BE SAVED WHEN THEIR SHIP HMS LYME FOUNDERED IN A STORM OFF THE COAST OF SKUMMESLÖV 1760. MAY THEIR SOULS REST IN PEACE
Som tack för hjälpen av befolkningens insatser då, skänktes skeppsklockan från vraket till kyrkan. Sedan 1900-talet hänger den i vapenhuset i stället för i klocktornet som den tidigare gjorde.
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr G301

1945 Minnesstaty över internerade tyskar i Vägershult

Län                                              Kronoberg

Kommun (motsv)             Uppvidinge

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I Vägershult vid Sandsjön
GPS-angivelse:                      N56°55’20.69″ E15°21’45.12″

Inventerad
Namn:                                           Ej inventerad
Datum:

Historia
I Vägershult inhystes de politiska flyktingar som sökte asyl i Sverige under andra världskriget åren 1941-45. Här internerades också enligt internationell lag de soldater som deserterat från sina förband, bland andra tyskar och österrikare.
Landsvägen mellan Lenhovda och Kosta lär enligt uppgift ha byggts av dessa interner.
Lägret avvecklades 1945 och lades ner den 10 september. Flyktingarna återvände efter krigsslutet till sina hemländer.

Ägare
Namn:                                        Uppvidinge kommun
Adress:                                       Box 59, 364 21 Åseda
Tfnnr:                                          0474-470 00
Mail-adress                              info@uppvidinge.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Bland flyktingarna fanns en tysk bildhuggare, som fick uppdraget att skapa ett minnesmärke på platsen. Minnesmärket består av en staty föreställande en man som med sin högra fot krossar ett hakkors på en sockel av huggen granit med textplatta.
Text på sockeln: ZUR ERINNERUNG AN DIE DEUTSCHEN INTERNIERTEN 1944-1945 (TILL MINNET AV DE INTERNERADE TYSKARNA 1944-1945)
Monumentet har vandaliserats vid två tillfällen men är nu renoverat.
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
SvMM sek

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort O201

1101 Minnesstaty och minnessten över Trekungamötet i Kungälv

 Län                                             Bohuslän

Kommun (motsv)             Kungälv

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                Statyn: Nytorget
                                                  Sten: Framför Bohus fästning
GPS-angivelse:                  N57°52’23.10″ E11°58’43.81″
Stenen N57°51’47.32″ E11°59’48.42″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Staden låg ursprungligen 3 km längre västerut vid Nordre älv, och hette då Kongahälla. Enligt Snorre Sturlasson ska Kongahälla ha varit platsen för trekungamötet 1101, då de nordiska kungarna Magnus Olavsson (Magnus Barfot) från Norge, Inge den äldre från Sverige och Erik Ejegod från Danmark för att sluta fred. Enligt Snorre giftes Inge den äldres dotter Margareta bort med kung Magnus Barfot vid detta tillfälle för att bekräfta freden. Efter detta fick hon namnet Margareta Fredkulla.

Ägare
Namn:                                         Kungälvs kommun
Adress:                                       Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv
Tfnnr:                                          0303-23 80 00
Mail-adress                              kommun@kungalv.se

Vårdare
Namn;                                        Vikarvets kulturhistoriska sällskap
Tfnnr:                                          070-750 73 22

Övrigt
Minnesstatyn Tre kungar uppsattes 1959 på Nytorget i Kungälv
Minnesstenen restes 1940 av Fornminnessällskapet Vikarvet
Konstnär: Statyn Arvid Källström
Text
: Stenen: ÅR 1101 MÖTTES ENLIGT HÄVDERNA NORDEN TRE KONUNGAR VID ÄLVEN ATT SLITA TVISTER OCH FRÄMJA FRED
FORNMINNESSÄLLSKAPET VIKARVET RESTE STENEN ÅR 1940


Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr A202

 

Minnesstaty av Engelbrekt utanför Stadshuset i Stockholm

Län                                         Stockholm

Kommun (motsv)        Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:            Utanför Stadshusets sydöstra hörn
GPS-angivelse:              N59°19’37.49″ E18° 3’22.40″

Inventerad
Namn:                                    Ej inventerad
Datum:

Historia
1433 utsåg dalkarlarna Engelbrekt till hövitsman och samma år drog Engelbrekt i spetsen för ett uppbåd mot Västerås. Upproret lade sig efter att ett antal rådsherrar vädjat om fred.
Engelbrekt och de som stödde honom förefaller ha förlorat hoppet om en fredlig väg till förbättring under försommaren 1434 och vid midsommar påbörjades ett regelrätt uppror där man intog och brände borgen Borganäs. I eftervärldens historieskrivning kallat frihetskrig, men idag ofta kallat Engelbrektsupproret. På bara tre månader tog Engelbrekt kontroll över i stort sett hela Sverige. Svenska rådets ledamöter anslöt sig till upproret och kung Erik förklarades avsatt.
Engelbrekt mördades troligen den 4 maj 1436 på nuvarande Engelbrektsholmen i Stora Mellösa socken i Närke, Han begravdes i Örebro kyrka och blev under de kommande decennierna föremål för en riklig helgonkult. Denna blev dock kortvarig, då den kvävdes av reformationen. I stället trädde en nationalhjälteskult. 
När Stockholms stadshus byggdes beslöts att placera ”en dominerande gestalt ur den svenska historien” på en kolonn utanför byggnaden.

 Ägare
Namn:                                        Stockholms stad
Adress:                                       Kulturförvaltningen, Stockholm
Telefon:                                     08-508 319 00
Mail-adress:                             kultur@stockholm.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Statyn av brons som står på en 20 m hög kolonns kapitäl invigdes 1932
Konstnär: Skulptören Christian Eriksson
Informationsskylt; Nej

Christian Braunstein
Sekr SvMM

Projektet har finansierats av Försvarsmakten