Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr DE06

Minnestavla och epitafier över stupade svenska officerare 1632 i Wöhrd-Nürnberg

 Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)                Stadt Nürnberg-Wöhrd, Bayern

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Weinicke-Platz 3, 90489 Nürnberg och kyrkan Bartholomäus
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                        Per-Erik Jansson och Johanna Lundgren
Datum:                                      2022-08-04

Historia
Kyrka, i dag evangelisk, uppförd 1350-1452. Under Gustaf Adolfs belägring av Wallenstein i Nürnbergs förort Zirndorf-Alte Veste juni-september 1632 begravdes ett antal stupade ”krigsmän” tillhörande Gustaf Adolfs styrkor i kyrkan. Gjuten minnestavla, fyra hjälmar i förgyllt trä och ett epitaf. 

Ägare
Namn:                                        Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Bartholomäus Nürnberg
Wöhrd
Adress:                                       Weinicke-Platz 3, 90489 Nürnberg
Telefon:                                      0049-911 – 55 48 55
Mail-adr:                                    Pfarramt.St-Bartholomaeus-Woehrd@elkb.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Evang. Luth. Dekanat, Nürnberg (Pfarramt Frau Dagmar Lettner)

Övrigt
Minnestavla gjuten i brons över vid Alte Veste stupade svenska ”krigsmän” (ej namngivna), uppsatt den 15 augusti 1932
Konstnär: A. de Frummerie, verkstad Herman Bergman, Stockholm. Datering 1932.
Text på minnestavla: JUBILEUMSÅRET 1932 UPPSATTE SVENSKA OFFICERARE DENNA MINNESTAVLA ÖVER I KYRKAN BEGRAVNA KRIGSMÄN TILLHÖRANDE GUSTAF ADOLFS ARMÉ samt motsvarande text på tyska
Fyra snidade med visir försedda hjälmar i förgyllt trä tillhörande nu förlorade epitafier för officerare i Gustaf Adolfs styrkor, flyttade 2022 till södra väggen på orgelläktaren, t.v. om orgeln Major Paul Freiherr von Khevenhüller-Aischelberg. Skadad vid Alte Veste 1632; död 1662. General Nicolaus Boëthius. Stupad vid Alte Veste 1632
General Nicolaus von Courville. Stupad vid Regensburg 1634.
Epitaf över Frau Mechthilde von Leubelfing, död 1624, hustru till överste Johann von Leubelfing och moder till Gustaf Adolfs page Augustus von Leubelfing sårad vid konungens sida i slaget vi Lützen 1632, död tre dagar senare och begravd i kyrkan St. Wenzel in Naumburg. Epitafiet är uppsatt bredvid ovannämnda fyra hjälmar.
Hjälmar och epitaf odaterade (tidigast1632 senast 1660-tal) och utan konstnär
Tisdagen den 24 april 1990 på förmiddagen genomförde Arméns musikpluton under ledning av Olle Hermansen och under deltagande av kyrkoförsamlingen Arméns Korum i kyrkan och nedlade en krans vid minnestavlan
Text på sockelns ena sida:
Informationsskylt: Nej

Per-Erik Jansson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr P91

Minnestavlor över Gustaf VI Adolfs besök vid Älvsborgs regemente i Borås

 Län                                              Älvsborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)                 Borås

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På vänstra sidan av ingången till f d kanslihuset
GPS-angivelse:                        N57°42’45.87″ E12°55’0.45″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2022-06-30

Historia
Under sin Eriksgata besökte Gustaf VI Adolf bl a Borås den 15 augusti 1951.

Ägare
Namn:                                       Kungsleden fastigheter
Adress                                       Box 11284, 404 26 Göteborg
Tfnnr:                                        031-755 56 00
E-post

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Tavla av sten och därunder tavla av brons med stora riksvapnet uppsatta 1951
Text stentavla:  MINNE AV H.M.KONUNGENS BESÖK 15. AUG 1951
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr P17

Minnesplatta över avlidna i tjänsten vid Älvsborgs regemente under 1900-talet, Borås

Län                                            Älvsborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)               Borås

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   På högra sidan av ingången till f d kanslihuset
GPS-angivelse:                      N57°42’45.87″ E12°55’0.45″

Inventerad
Namn:                                      Claes och Eva Grafström
Datum:                                     2022-06-30

Ägare
Namn:                                        Kungsleden fastigheter
Adress                                        Box 11284, 404 26 Göteborg
Tfnnr:                                         031-755 56 00
E-post

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Text: Under regementets vapen: DE GÅVO SINA LIV FÖR FOSTERLANDET
MASKINIST G PETTERSSON 1924, VPL K G V LINDAHL 1942, VPL S A JOHANSSON 1942, VPL F J A LÖVGREN 1943, FÄNRIK K O ERIKSSON 1951, VPL R A CHRYSANDER 1951, FÄNRIK  S J H DJURBERG 1952,, VPL S Å MARTINSSON 1956, FANJ H G FRANSSON 1957, MAJOR J BÖGVAD 1970, VO/SERGEANT P ELG 1986, FÄNRIK T PERSSON 1986
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr P16

Minnessten över Älvsborgs regementes fältslag i Borås

 Län                                            Älvsborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)               Borås

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På kaserngården, 110 m NV om f d kanslihuset
GPS-angivelse:                       N57°42’48.30″ E12°54’56.03″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2022-06-30

Historia
Regementet deltog i så gott som samtliga svenska krig i antingen fältarmén eller som besättning i svenska fästningar både inom Sverige och i andra delar av riket.
Slaget vid Leipzig (1642) var en militär drabbning vid den tyska staden Leipzig den 23 oktober 1642 där den svenska armén, under befäl av Lennart Torstenson, besegrade den kejserliga armén under befäl av Ottavio Piccolomini och ärkehertig Leopold Wilhelm av Österrike.
Slaget vid Helsingborg stod den 28 februari 1710 Ringstorpshöjden nordöst om dåvarande Helsingborg. De stridande parterna var den danska invasionsarmén på 14 000 man, ledd av generallöjtnant Jørgen Rantzau, och den lika stora segrande svenska armén ledd av guvernören i Skåne, Magnus Stenbock.
Slaget vid Gadebusch utkämpades den 9 december 1712 mellan Sverige å ena sidan och Danmark och Sachsen å den andra. Den svenska hären, med Magnus Stenbock i täten, segrade – den sista stora segern för det svenska stormaktsväldet.
Slaget vid Mewe var ett slag under det andra polska kriget, mellan Sverige och Polen den 21 september 1626. Sverige vann. På Sveriges sida kämpade bland andra Axel Oxenstierna
Slaget vid Dirschau var ett slag under andra polska kriget. Det utkämpades den 7 och 8 augusti 1627 och Polen segrade. Under detta slag fick Gustav II Adolf ett skott i bröstbenet, några centimeter från struphuvudet. Han överlevde dock, men blev förlamad i två fingrar på högra handen under hela sitt liv vilket plågade honom nästan varje gång han skulle signera dokument.
Slaget vid Breitenfeld utkämpades i kurfurstendömet Sachsen den 7 september 1631 under trettioåriga kriget. En svensk-sachsisk armé ledd av Sveriges kung Gustav II Adolf och den sachsiske kurfursten Johan Georg I mötte en kejserligligistisk armé under generalfältmarskalk Johann Tilly.
Slaget vid Lützen den 6 november 1632 var ett av de största slagen under det trettioåriga kriget. Striden stod nära byn Lützen, sydväst om Leipzig, i Sachsen mellan en svensk-protestantisk armé under befäl av kung Gustav II Adolf och en katolsk-kejserlig armé under befäl av fältmarskalk Albrecht von Wallenstein.
Slaget vid Jankov ägde rum den 24 februari 1645 under trettioåriga kriget. Slaget var ett av krigets hårdaste och utkämpades mellan en svensk armé under Lennart Torstenssons befäl och en kejserlig under Melchior von Hatzfeldt, cirka 50 km sydöst om Prag.
Belägringen av Kraków (Krakau) utspelades under Karl X Gustavs polska krig. Det började den 25 september 1655 och pågick till den 13 oktober 1655. Kapitulationen undertecknades fyra dagar senare. Polska trupper marscherade ut ur staden den 19 oktober.
Danziger-Haupt, en skans vid Weichsel, nära Danzig. Gustav II Adolf, som 1626 intagit densamma, angrep därifrån den 25 maj 1627, med 1 200 man under greven av Thurn och Johan Baner, de på andra sidan Weichsel belägna fientliga förskansningarna på Danziger-werder. Företaget blev för tidigt upptäckt av fienden, svenskarna måste återvända med förlust, och konungen själv träffades av en kula i underlivet. Vid ett nytt anfall, den 4 juli intogs Danziger-werder.
Anfallet mot Nya Älvsborg var en kortvarig dansk-norsk belägring av den svenska fästningen Nya Älvsborg i Göteborgs hamninlopp. Den ägde rum under några sommardagar år 1719, i slutet av stora nordiska kriget.
Slaget vid Neukalden var ett fältslag under pommerska kriget inom sjuårskriget som stod mellan svenska och preussiska styrkor nära staden Neukalden i Tyskland den 2 januari 1762. De svenska styrkorna under ledning av Carl Constantin De Carnall lyckades besegra de preussiska styrkorna som slog läger på en kulle intill staden Malchin. Detta var det sista slaget mellan svenska och preussiska trupper under kriget.
Sjöslaget vid Hogland var ett sjöslag som utkämpades den 17 juli 1788 under Gustav III:s ryska krig. De svenska och ryska flottorna drabbade samman i en sex timmar lång strid vid ön Hoglands norra spets. Striden kom att bli oavgjord.
Belägringen av Stralsund utkämpades mellan den 30 januari och den 24 augusti 1807 under Pommerska kriget 1805–1807. Den svenska garnisonen i Stralsund under ledning av Hans Henric von Essen stred mot en fransk armé under Édouard Mortiers befäl.
Slaget vid Rosslau (Dessau) var ett slag under Sjätte koalitionskriget. Slaget stod mellan svenska och franska styrkor den 29 september 1813 vid Rosslau.
Under de allierade operationerna mot Napoleon år 1813 nådde nordarmén under kronprins Karl Johan i september Dessau. För att hindra de allierade styrkorna från en offensiv över Elbe fick Michel Ney order om att återerövra staden och han marscherade därför norrut. Den 27 september återockuperades Dessau utan strid efter att de allierade hade retirerat till sina broskansar vid Rosslau bakom Elbe. Mindre stridande skedde sedan mellan Dessau och Rosslau, dock utan resultat.

Ägare
Namn:                                       Kungsleden fastigheter
Adress                                       Box 11284, 404 26 Göteborg
Tfnnr:                                        031-755 56 00
E-post

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Text: Under regementets vapen i en egen ruta: KUNGL ÄLVSBORGS REGEMENTE
Text nästa ruta: LEIPZIG 1642, HELSINGBORG 1710, GADEBUSCH 1712.
Text nedre vänstra rutan: MEWE 1626, DIRSCHAU 1627, BREITENFELD 1631, LÜTZEN 1632, JANKOW 1645, KRAKAU 1655.
Text nedre högra rutan: DANZIGER HAUPT 1659, NYA ELFSBORGya 1719, NEU-KAHLEN 1762, HOGLAND 1788, STRALSUND 1807, DESSAU 1813
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr P10

Minnessten över Älvsborgs regementes lägerplats på Fristadhed i Fristad

 Län                                            Älvsborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)               Borås

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   350 m NV korsningen väg 42 och 183
GPS-angivelse:                      N57°49’36.85″ E13° 0’15.14″

Inventerad
Namn:                                       Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2022-06-30

Historia
År 1797 samlades hela regementet vid mötesplatsen, det efter att det endast använts för bataljonsmöten åren 1745–1797. I oktober 1914 lämnade regementet Fristads hed för att flytta in i sitt nyuppförda kasernetablissemang i Borås. Mötesplatsen kom under somrarna åren 1915–1917 att användas för utbildning av reservofficerare. Även under beredskapsåren på 1940-talet användes kvarvarande delar för militära ändamål.
Större delen av heden förvandlades under 1960-talet och 1970-talet till ett industriområde. Kvarvarande byggnader i lägret används från 1923 av Fristads folkhögskola. I en av de före detta förrådsbyggnaderna ligger Fristads folkhögskolas museum, som skolan använder som undervisning för att få bilder av och kunskap kring samhällets historia

Ägare
Namn:                                       Fristads Folkhögskola
Adress                                       Folkhögskolevägen 7, 513 32 Fristad
Tfnnr:                                        033-236800
E-post                                       fristads.folkhogskola@vgregion.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen avtäcktes i samband med den slutliga avmarschen från Heden den 4 oktober 1914.
Stenen är av svart granit. Runt minnesstenen står elva stenar i svart granit förbundna med grova järnlänkar. Kapten Lars Wilhelm Kyhlberg författade inskriptionerna på stenen.
Text: Under Elfsborgs regementes vapen: KUNGL ELFSBORGS REGEMENTES ÖVNINGSPLATS FRISTAD HED 1745-1914. LEIPZIG 1642, HELSINGBORG 1710, GADEBUSCH 1712, NYA ELFSBORG 1719, NEUKALDEN 1752
Informationsskylt: Ja

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr A51

Minnessten över Marinen 500 år på Skeppsholmen, Stockholm

 Län                                            Stockholms stad

Kommun (motsv)                Stockholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    100 m SSO sydöstra brofästet
GPS-angivelse:                        N59°19’33.31″ E18° 4’50.80″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                      2022-08-30

Historia
Den svenska flottan räknar sina anor från 1522 då Gustav Vasa köpte tio bestyckade fartyg från Lübeck. Dessa anlände den 7 juni samma år till Slätbaken utanför Söderköping. Den svenska marinen var därmed född.
1902 tillfördes kustartilleriet, numera amfibiekåren.

Ägare
Namn:                                       Statens Fastighetsverk
Adress                                       Box 22263, 103 16 STOCKHOLM
Tfnnr:                                        010-478 7000
E-post                                       sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen avtäcktes tisdagen den 7 juni i närvaro HMK Carl XVI Gustaf och prins Carl Philip med anledning av Marinens 500-årsjubileum.
Örlogskapten Johan Melin har letat sten på militära övnings- och förläggningsområden och har tillsammans med stenhuggaren Niklas Gustavsson på Nilssons stenhuggeri i Sölvesborg bedömt ett antal råmaterial. Stenen som valdes fann vi på Rosenholms övningsfält i Karlskrona.
Stenen delades sedan i fyra delar för utplacering i de marina garnisonsstäderna, Stockholm, Göteborg och Karlskrona samt Söderköping som var platsen för Marinens födelse.
Inskriptionstexten är författad av kommendörkapten Anders Hörnfeldt och Johan Melin. Stenarbetet har utförts av Nilssons stenhuggeri i Sölvesborg med Johan Melin som ansvarig för designen tillsammans med stenhuggeriets grafiker.
Text: På en sida Marinens vapen. På en annan sida står:
FÖR RIKETS FÖRSVAR SEDAN 500 ÅR
SPEJANDE ÖGON MOT BLÅNANDE HORISONTER
FRÅN SKÄRGÅRD TILL HAV LÄNGS VÅRA KUSTER
I SAMMA STRIDER OCH MED SAMMA SPÅR
FRÅN FLYDDA TIDER MOT FRAMTID VI GÅR
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr P14

Minnessten över Göta artilleriregementes övningsplats Tånga hed, Vårgårda

 Län                                            Älvsborg (Västra Götaland)

Kommun (motsv)                Vårgårda

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    1 km Ö korsningen Industrigatan – Artillerigatan
GPS-angivelse:                        N58° 1’45.81″ E12°49’53.03″

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2022-07-04

Historia
År 1862 upprättade bönderna i Hägrunga by ett avtal med Kungliga Göta Artilleriregemente, A2, om försäljning av Tånga hed. Regementet som var förlagt till Kviberg i Göteborg behövde för sina övningar ett större område och heden ansågs lämplig för sin närhet till Vårgårda station och den goda tillgången på vatten. Från Dösebacka flyttades stallar, officers-, proviant- och möbelbaracker, ammunitionsförråd och andra byggnader. Underofficerare och manskap fick nöja sig med att bo i tält ända fram till 1933 då förläggningsbaracker restes. Marschvägen från Heden i Göteborg till Tånga hed var sju mil lång och på hästarnas tid tog den två dagar i anspråk. Kolonnen med sina 13 staber, 800 värnpliktiga, 700 hästar, 36 kanoner, lika många ammunitionsvagnar och 18 packvagnar sträckte sig utefter en två kilometer lång sträcka av marschvägen som gick under namnet Tångavägen. När regementet med musikkåren i täten anlände till Vårgårda gick ortsborna man ur huse för att välkomna och se på ståten. I en dagordning upprättad 1898 kan man läsa att reveljen gick klockan 5 på morgonen. Den spelades av musikkåren som marscherade runt hela lägret. Så följde vattning, rykt och fodring av hästarna, frukost, korum och därefter tre timmars körning, riktövningar och målskjutning med tidvis skarp ammunition. Efter middagen kom ett eftermiddagspass där fotexercis ingick och så småningom gick taptot,
Under åren 1867-1884 var Artilleriskolan förlagd till Tånga hed. När regementet fick nya kanoner och skarpare vapen blev heden för liten och 1884 togs Remmene skjutfält i bruk. Av ekonomiska skäl drogs A2 in 1962 och den 15 mars samma år hade regementet en minnesfest då de sista skotten avlossades. En minnessten restes månaden efter och vid den står två gamla kanoner på vakt. Under åren 1963 till 1995 användes heden av I 15 i Borås.
Numera används delar av det tidigare övningsfältet till festivaler och camping, på området finns även ett museum om bröderna Fåglum.

Ägare
Namn:                                       Tånga Heds Camping, Vandrarhem och Evenemang
Adress                                       Campingvägen 2, 447 34 Vårgårda
Tfnnr:                                        0322 624311
E-post                                        info@tangahed.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesstenen avtäcktes i april 1962. Den är omgiven av två artilleripjäser och i närheten står en äldre vaktkur.
Text under regementets vapen: KUNGLIG GÖTA ARTILLERIREGEMENTE ÖVADES PÅ TÅNGA HED 1862-1962
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

 Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr DE07

Minnessten över träffningen 1632 vid Weissenfels

 Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)               Stadt Weissenfels, BurgenlandkreisSaale

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I korsningen Nikolaistrasse-Friedrichstrasse
GPS-angivelse:                       N51°11’56.36” E11°58’0.52”

Inventerad
Namn:                                        Per-Erik Jansson och Johanna Lundgren
Datum:                                       2022-07-19

Historia
Efter slaget vid Lützen möttes 11-05 de svenska och kejserliga vid Weissenfels i en mindre träffning.
Därefter fördes 11-06 konungens lik till Weissenfels för obduktion och balsamering, och härifrån startade liktåget till Sverige. År 1932 ordnade svensk-tyska föreningen i Weissenfels ett minnesrum och i dag innehåller övervåningen ett minnesrum där obduktionen och förberedelserna för hemfärden vidtogs och flera rum med utställning och diorama.

Ägare
Namn:                                       Gemeinde Weissenfels
Adress:                                      Gustaf-Adolf-Museum, Grosse Burgstrasse 22, 06667 Weissenfels
Tfnnr:                                        0049-3443-333521
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                       Ägaren (referent Herr Brückner)
Adress:                                      Markt 1, 06667 Weissenfels
Tfnnr:                                        0049-3443-370337

Övrigt
Gustaf Adolf Stein uppsattes 1932 genom initiativ av svensk-tyska föreningen i Weissenfels och kommunen. Stenen har en längd av 200 cm, höjd 250 cm och ett djup av 200 cm.
Text på sockelns framsida: 1632 och 1932 på ömse sidor av en bronsrelief av Gustav II Adolf och därunder GUSTAV ADOLF
Konstnär bronsrelief: Adolf Johnsson.
Geleitshaus finns i sitt nuvarande skick sedan 1997

 

Informationsskylt: Nej vad avser minnesstenen. Flera hänvisningar i staden till Geleitshaus; skylt på husfasaden och ingångsdörren.

Per-Erik Jansson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr DE08

Minnesmärke över slaget 1632 i Lützen

 Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)               Stadt Lützen, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Bundesstrasse B87 söderut från Leipzig, Autobahn A9, Avfart ”Lützen” / ”Bad Dürrenberg“, Gedenkstätte“
GPS-angivelse:                     N 51°16’4.00″ E12° 9’24.00″

Inventerad
Namn:                                        Per-Erik Jansson och Johanna Lundgren
Datum:                                      2022-07-19

Historia
Slaget vid Lützen den 6 november 1632 (enligt den julianska kalendern; 16 november 1632 enligt den gregorianska kalendern) var ett av de största fältslagen under det trettioåriga kriget. Striden stod nära byn Lützen, sydväst om Leipzig, i Sachsen mellan en svenskprotestantisk armé under befäl av kung Gustav II Adolf och en katolsk-kejserlig armé under befäl av fältmarskalk Albrecht von Wallenstein.
Slaget slutade med en pyrrhusseger för svenskarna. Omkring 10 000 soldater stupade på slagfältet, inklusive den kejserlige generalen Gottfried zu Pappenheim och kung Gustav II Adolf. Kungens död innebar en försvagning av den svensk-protestantiska positionen i kriget till förmån för den kejserliga armén. Hertig Bernhard av Sachsen-Weimar, som hade övertagit ledningen under slaget, förblev befälhavare för de svensk-protestantiska trupperna.

Ägare
Namn:                                       Stadt Lützen
Adress:                                      Markt 1, 06686 Lützen
Tfnnr:                                        0049-34444  315 0
Mail-adr:                                  rathaus@stadt-luetzen.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare:
Namn:                                        Stadt Lützen (museichef Teresa Schneidewind)
Mail-adress:                              teresa.schneidewind@stadt-luetzen.de

Övrigt


Gustaf Adolf-stenen ”restes/vältes” på nuvarande plats av kungens ridknekt Jakob Eriksson ett par dagar efter konungens död. Den är placerad ca. 40 steg i riktning Lützen från platsen där kungen verkligen föll. År 1837 invigdes ett gjutet järnmonument över stenen. Den 6 november 1907 invigdes ett kapell i ”medeltida nordisk stil” ett tiotal meter från stenen.
Gedenkstätte tillkom på initiativ av Stiftelsen Lützenfonden i Göteborg, som länge hade äganderätten till Gedenkstätte, men under slutet av 1990-talet överläts rätten och vården till Lützen kommun. Stiftelsen äger marken omedelbart på andra sidan av länsväg B 87 för att förhindra byggnader som kan störa friden kring Gedenkstätte.
Konstnär: För kapellet professor L.I. Wahlman
Informationsskylt:
Ja

Per-Erik Jansson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr DE35

Minnessten över slaget vid Leipzig 16-19 oktober 1813

 Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)                Leipzig

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Hörnet Torgauerstrasse och Leupoldstraße
GPS-angivelse:                      N51°21’37.1″ E12°26’37.4″

Inventerad
Namn:                                        Per-Erik Jansson och Johanna  Lundgren
Datum:                                      2022-07-19

Historia
Slaget vid Leipzig var ett fältslag under det sjätte koalitionskriget. Det stod den 16–19 oktober 1813 vid Leipzig i västra Sachsen. Slaget slutade med en avgörande seger för de allierade och förlust för Napoleon. Med över en halv miljon deltagande soldater var slaget det största i Europa före första världskriget och kallas på tyska traditionellt för Völkerschlacht bei Leipzig,
Koalitionsarmén bestod av fyra enskilda arméer: den österrikiska armén från Böhmen under Karl von Schwarzenberg, den preussiska armén från Schlesien under Gebhard von Blücher, den ryska armén från Polen under Levin August von Benningsen och den svenska nordarmén under Karl Johan Bernadotte.

 Ägare
Namn:                                       Stadt Leipzig
Adress:                                      Untere Wandelhalle, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Tfnnr:                                         0049-0341 123-2241
Mail-adrrss:                             dezernat1@leipzig.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      Stenen är i dåligt skick och anges med: Apelstein zur Zeit geschlossen.

Vårdare
Namn:                                        Stadt Leipzig,, Kulturamt
Adress:                                       Thomasiusstraße 1 , 04109 Leipzig
Tfnnr:                                          0049-341 123-4280,
Mail-adress:                               kulturamt@leipzig.de

Övrigt
Under åren 1861-1864 satte, på eget initiativ och med egna medel, Theodor Apel upp ett 40-tal stenar. Dessa kompletterades senare genom gåvor och stiftelser till ett 50 tal. De ursprungliga stenarna av sandsten har i vissa fall ersatts av mer beständigt material. Stenarna anges som ”Apel 1 – 50”. Stadens utveckling med ny bebyggelse och ny gatudragning gör att inte alla stå på ursprunglig plats, men alltid i närheten. Sten Apel 38:s höjd är 1,5 meter.
Text: IV. KOLONNE, KARL JOHANN, KRONPRINZ VON SCHWEDEN. 50 000 MANN
Informationsskylt: Nej

Per-Erik Jansson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten