Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr T09

1952 Minnessten över T 2N på före detta kasernområdet i Nora

Län                                            Örebro

Kommun (motsv)               Nora

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Korsningen av Knutsbergsvägen och Trängkårsvägen, i närheten av Folkets park, Nora.
GPS-angivelse:                        N59°31’10.94″ E15° 1’6.75″

Inventerad
Namn:                                        Olle Strid
Datum:                                      2017-08-18

Historia
År 1945 satte Göta trängkår (T 2) upp ett detachement i Nora under namnet Göta trängkårs kompani i Nora (T 2 N). År 1946 tillkom ett kompani till detachementet och namnet ändrades då till Göta trängkårs detachement i Nora, från 1949 till Göta trängregementes detachement i Nora. Detachement understöddes med förnödenheter av Livregementets grenadjärer (I 3) i Örebro. Detachementets uppgift var sjukvårdstjänst och dess utbildningsstyrka bestod mellan 150-200 man, cirka 40 officerare samt civilanställda. Av detachementets två kompanier försåg ett kompani trängtrupperna med underbefäl och soldater till etappsjukhusens kompanier och det andra kompaniet utbildades till brigadernas behov inom militärområdet. 1951 beslöt riksdagen att detachementet skulle avvecklas under 1952. Ett kompani behölls ett par år och var förlagt till Livregementets grenadjärer (I 3) i Örebro.

Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Vårdare
Namn:
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av sten rest (uppsatt) år 1985 av personalen vid Kungl. Göta trängregemente. Stenen visar Kungl. Göta trängkårs emblem samt text enligt nedan på fram- och baksida.
Text: HÄR VAPENÖVADES KUNGL GÖTA TRÄNGKÅRS KOMPANI I NORA 1945 – 1952
Text på baksidan:  KUNGL. GÖTA TRÄNGREG. PERSONAL RESTE STENEN 1985
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr K14

1811 Minnessten över förband förlagda på Vämö

 Län                                            Blekinge

Kommun (motsv)               Karlskrona

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Nära Vämöparken vid infarten till Karlskrona
GPS-angivelse:                      56°11’5.65″N 15°36’39.29″E

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
En halvö N Karlskrona skild från fastlandet med en grav uppkastad under 1780 år krig, Vämö användes som beväringsmanskapets övningsplats.

 Ägare
Namn:                                        Karlskrona kommun
Adress:                                      Ö Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona
Tfnnr:                                        0455-30 30 00
Mail-adress                              karlskrona.kommun@karlskrona.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit uppsatt till minne av trupper från Kalmars och Kronobergs regementen samt Göta artilleri som, under befäl av general von Vegesack, då var förlagda på Vämö
Text:  GÖTERNES LÄGER 1811
Informationsskylt: Nej

Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Ä19

1967 Minnesplatta över Norrlands dragonregemente på Stadshuset i Umeå

 Län                                          Västerbotten

Kommun (motsv)             Umeå

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 Stadshuset, på ytterväggen till höger om entrén
GPS-angivelse:                    N63°49’45.60″ E20°15’14.77″

Inventerad
Namn:                                     Per-Axel Staflund
Datum:                                    2020

Historia
Regementet härstammar från Jämtlands hästjägarkår, som blev ett självständigt förband 1853 då det skildes från Jämtlands fältjägarregemente i samband med att regementet reducerades till en kår med namnet Jämtlands fältjägarkår. I det 1670 nybildade Jämtlands regemente till fot hörde föregångaren till Norrlands dragonregemente, Jämtlands kavallerikompani, som i många avseenden hade en självständig ställning och i vilket Jämtlandsdelen av Bohus-Jämtlands kavalleri uppgick 1675. Kompaniet hade sin övningsplats på Frösön och blev indelt 1685.
År 1802 ändrades namnet från Jämtlands kavallerikompani till Jämtlands hästjägarskvadron. År 1834 uppsattes ännu en skvadron som tillsammans med den förra bildade Jämtlands hästjägarkår. År 1853 avskildes enheten från Jämtlands fältjägarregemente och blev ett självständigt förband. År 1893 utökades kåren med ytterligare tre skvadroner, och samtidigt antogs namnet Norrlands dragonregemente (K 8). Det nya regementet förlades till Umeå. I avvaktan på att kasernerna skulle bli färdiga var regementet under åren 1893-1901 förlagt till Drottningholm och Frösön. Regementet flyttade in i kasernerna i på Skolgatan i Umeå år 1901. Regementet erhöll den 1 januari 1928 beteckningen K 4.
Inför 1955 års riksdag föreslog regeringen för riksdagen, på förslag från chefen för armén Carl August Ehrensvärd, att Norrlands dragonregemente skulle reduceras till att omfatta en bataljon. Bataljonen underställdes administrativt Västerbottens regemente (I 20) och antog namnet Norrlands dragoner (K 4). Den 1 september 1966 samlokaliserades Norrlands dragoner med Västerbottens regemente (I 20) på Hissjövägen.
I Västerbotten sammanslogs 1973 Västerbottens regemente med Umeå försvarsområde (Fo 61), som med sammanslagningen bytte namn till Västerbottens försvarsområde. Norrlands dragoner blev en utbildningsbataljon (typ C-förband) med bibehållet namn och oförändrade traditioner.
Den 5 juni 1973, drygt en månad innan Norrlands dragoner gick in i den nya organisationen, lade regeringen fram sin andra proposition gällande OLLI-reformen. I den föreslog regeringen att förlägga ett nytt fredsförband till Arvidsjaur. I proposition föreslog regeringen att det nya förbandet skulle överta namn och benämning från Norrlands dragoner (K 4). Förslaget antogs av riksdagen den 13 december 1973. Den 1 april 1980 flyttade Norrlands dragoner in i de nya kasernerna i Arvidsjaur och återtog samtidigt det gamla namnet Norrlands dragonregemente. I juni 1980 ryckte de första värnpliktiga in på regementet i Arvidsjaur vilket invigdes av H.M. Konung Carl XVI Gustaf den 20 september samma år. De värnpliktiga kom i huvudsak att utbildas till jägar-soldater, så kallade norrlandsjägare. Under 1980-talet krigsorganiserades åtta norrlandsjägarbataljoner.

 Ägare
Namn:                                        Umeå kommun
Adress:                                      Skolgatan 31 A, 901 84 Umeå
Tfnnr:                                        090-16 10 00
Mail-adress                            fornamn.efternamn@umeå.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplattan är uppsatt vid huvudingången på K 4 f d kasern som idag är kommunhus. Den är utformad som den medalj/plakett som togs fram 1935 och ritades av skulptören David Wretling
Text: KUNGLIG NORRLANDS DRAGONREGEMENTE HÄR FÖRLAGT 1901-1967. GÅVA TILL UMEÅ VID FLYTTNING 1980 TILL ARVIDSJAUR
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

Registerkort Nr B66

Runsten över Kustjägarskolan på Rindö

 Län                                            Stockholm

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kommun (motsv)                Vaxholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Förrådsställd, skall ställas upp vid Oxdjupet på Rindö
GPS-angivelse:                      59°23’34.19″N 18°26’11.72″E

Inventerad
Namn:                                        –
Datum:                                       –

Historia
På 1950-talet började Kustartilleriet sakna en rörlig och slagkraftig dimension i sitt försvarssystem. Den 15 september 1956 beslutades att inleda en försöksutbildning av kustjägare. Den första kullen ryckte in den 8 januari 1957 vid Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1) på ön Rindö utanför Stockholm.
Kustjägarnas huvuduppgift har utvecklats under åren beroende på den strategiska hotbilden.
De första åren utvecklades förbandet till ett amfibiskt kommandoförband med inriktning mot både offensiva och defensiva amfibieoperationer.
På 1990-talet förändrades Kustjägarkompaniet (KJ-kompani m/90) och blev en del av amfibiebataljonen. Övergången innebar att kustjägarkompaniets stridsuppgifter renodlades till ytövervakning och begränsade anfallsuppgifter.

 Ägare
Namn:                                        Tornstaden
Adress:                                      Wrangels trappgata 1, 416 60 Göteborg
Tfnnr:                                        031-350 15 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn                                         Kamratföreningen Vapenbröderna
Adress:                                      130 61 Berga Hårsfjärden
Telefon:
Mail-adress:                             lenjoc@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 2002 och skänkt till Amfibieregementet av Kustjägarveteranerna.
Konstnär: Ingemar Wemmenhög
Text på framsidan: HELALFNINGER LET RAISA STAIN THINAT GAMLA THIAGNA SINA MUN EIGI MERKI MAIRI VERTHA THAN THETA YFIR ROGSTARMAN MEN (KRIGARSKARAN LÄT RESA DENNA STEN TILL MINNE AV SINA GAMLA KÄMPAR. MÅ ICKE ETT MINNESMÄRKE VARA FÖRMER ÄN DETTA ÖVER STRIDBARA MÄN)
På frånsidan Kustjägarveteranernas logotype
Informationsskylt: Ja

Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr L18

1944 Minnesplatta över Bergslagens artilleriregementes beredskapsförband i Huaröd

Län                                           Kristianstad (Skåne län)

Kommun (motsv)             Kristianstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 I Huaröds kyrka, Karlins väg 4, Huaröd
GPS-angivelse:                   55°50’19.77″N 13°58’10.72″E

Inventerad
Namn:                                        Per-Åke Karlsson
Datum:                                       Hösten 2019

Historia
Under beredskapsåren fanns olika artilleriförband grupperade bakom försvarsställningarna i Skåne.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Vårdare
Namn:                                        Degeberga-Everöds församling
Adress:                                       Skaddevägen 8A, 297 31 Degeberga
Telefon:                                     044-35 54 50
Mail-adress:                             degeberga-everods.forsamling@svenskakyrkan.se

Övrigt
Minnestavla uppsatt av Kamratföreningen Bergslagsartillerister. Gåvoskrift i kyrkans gästbok
Text: KUNGL BERGSLAGENS ARTILLERIREGEMENTE NEUTRALITETSVAKT 1944
Informationsskylt: Nej

Per-Åke Karlsson
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr Ö44

Minnessten över helikopterolyckan 2000 på Gaskkasbákti

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Kiruna

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    290 m V västspetsen av sjön Gaskkasjávri i passet nedanför berget Gaskkasbákti NV Tarfalasjön (Darfáljávri)
GPS-angivelse:                  67°55’41.64″N 18°32’39.44″E

Inventerad
Namn:                                        Björn Lundquist
Datum:                                       2019

Historia
Väderleksutsikterna var inte lysande men vid niotiden på morgonen den 8 augusti gav två man sig iväg upp mot fjälltoppen. De var beredda på att övernatta på toppen om turen drog ut över natten. De gick sydvästkammen och gjorde bivack på ungefär 1900 meters höjd. Molnbasen var låg och det blåste och regnade, och följaktligen var det dimfrost, isbildning och snöfall uppe på fjället. På andra dagens kväll stod det klart att de inte skulle komma ner utan behövde stanna ytterligare en natt däruppe. Kvällen var långt liden när man valde att kontakta fjällräddningen och informera dem om situationen. Vid sextiden på morgonen kom en ”Superpuma” från F21 med personal från alpina fjällräddningen i Kiruna. Det var emellertid helmulet med låg molnhöjd, så det gick inte att hämta ner dem med helikopter. Vid ett-tiden på natten lättade molnen och vädret blev helt klart. Flygarna väcktes och helikoptern lyfte halv två på natten den 11 augusti med strålkastarna tända och gick upp för att hämta ner dem som befann sig på berget. Cirka femtio meter från gruppen stötte rotorn mot klippan, helikoptern kraschade mot berget och en häftig brand utbröt. Att ingen överlevt olyckan stod omedelbart klart.

 Ägare
Namn:                                        Statens fastighetsverk (kronoöverloppsmark)
Adress:                                       Box 2263, 103 16 Stockholm
Tfnnr:                                         010-478 70 00
Mail-adress                              sfv@sfv.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Kamratföreningen Lapplands jägare
Adress:                                       Box 84, 981 22 Kiruna
Telefon:
Mail-adress:                             info@lapplandsjagare.com

Övrigt
Minnessten av granit uppsatt år 2001 omkring en kilometer väster om sjön Kaskasajauri (Svarta sjön)
Text under en helikopterbild: TILL MINNE AV VÅRA MÄN, FÄDER, SÖNER OCH KAMRATER. CHRISTER CALLA 52 ÅR (LULEÅ), SVEN HJALMARSSON 51 ÅR (ROSVIK), LENNART SÖDERLUND 41 ÅE (LULEÅ) SOM OMKOM PÅ GASKKASBÁKTI VID EN RÄDDNINGSOPERATION 11 AUGUSTI 2000
RÖSET RESTES AV ANHÖRIGA OCH KAMRATER 2001-08-11
Informationsskylt: Nej

Björn Lundquist
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr FI61

1809 Minnessten över slaget vid Kumlinge på Åland

Land                                         Finland

Kommun (motsv)               Kumlinge, Åland

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Fälberget bredvid apoteket på Kumlinge
GPS-angivelse:                     N60°15’26.54″ E20°46’29.43″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
GPS-angivelse:

Historia
Kumlingeslaget utgjorde kulmen av det åländska upproret under finska kriget 1808-1809 som utkämpades mellan Sverige och Ryssland. Upproret startade i Jomala sockenstuga den 19 mars 1808 och spred sig snabbt över Åland för att kulminera på Kumlinge den 9 maj 1808 (eller 10 maj 1808– uppgifterna varierar) då en åländsk bondehär bestående av cirka 450 bönder och drängar besegrade och tillfångatog den drygt 450 man starka ryska hären utanför Kumlinge prästgård där den hade sitt högkvarter. I åländska bondehären, ledd av prästen Henrik Gummerus, omkom tre och tre sårades och i den ryska truppen, ledd av överste Vuitsch, omkom en och åtta sårades.
Efter överste Vuitsch kapitulation återstod runt cirka 50 ryska soldater på Brändö som efter en kort strid gav upp samma dag, och i och med detta var Åland återigen under svensk kontroll.

Ägare
Namn:                                        Ålands landskapsförvaltning
Adress:                                       c/o museichef Annika Dahlblom, Ålands museum
Tfnnr:                                         +358 18 25418
Mail-adress                              annika.dahlblom@regeringen.ax

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Se ovan

Övrigt
Kumlingeborna ville 1908 resa en sten till hundraårsminnet av slaget, men de ryska myndigheterna tillät inte det. Först 1920, efter Finlands självständighet, restes en minnessten av granit till hundraårsminnet av slaget på Fälberget bredvid apoteket på Kumlinge. Minnesmärket klassas som ”fast fornlämning”.
Fotograf Ulf Rydin
Text: TILL MINNE AV TAPPRA FÄDERS BRAGD. ÅLANDS UNGDOM RESTE VÅRDEN DEN – 1920
Informationsskylt: Nej

Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr LV05

Minnesmärke över slaget 1704 vid Jacobstadt (Jekabpils)

Land                                         Lettland

Kommun (motsv)              Jekabpils

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Sala, 8 km väster Jēkabpils, vägskälet mot Mālkalni
GPS-angivelse:                      N56.511861, E25.757112

Inventerad
Namn:                                        Per Iko
Datum:                                       2019

Historia
Slaget vid Jakobstadt (lettiskaJēkabpils, polskaKrzyżbork) utkämpades den 26 juli 1704 under det stora nordiska kriget. Svenskarna under befäl av general A L Lewenhaupt, vann en stor seger mot ryssarna som var större i antal och hade polska allierade på sin sida. Den svenska armén förlorade runt 400 man medan ryssarnas och polackernas antal uppgick till runt 3 000.

Ägare
Namn:                                        Staden??
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:
Adress:
Telefon:
Mail-adress:

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text under tre öppna kronor: SEIT 1704 G.26 JULIJA ZVIEDRU KARASPEKS LEVENHAUPTPA VADIBA SAKAVA APVIENOTOS POLU-KRIEVU PULKUS (Här besegrade svenska trupper under Lewenhaupt polsk-ryska regementen den 26 juli 1704)
Informationsskylt: Nej

Per Iko
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr B01

1625 Minnessten över Erik Dahlberg på Södertäljevägen, Nykvarn

Län                                             Stockholm

Kommun (motsv)               Nykvarn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   120 m Ö korsningen Färgvägen-Södertäljevägen
GPS-angivelse:                       59°11’7.70″N 17°26’38.10″E

Inventerad
Namn:                                        Claes och Eva Grafström
Datum:                                       2018-06-13

Historia
Erik Dahlbergh, fram till det att han adlades 1660 Erik Jönsson, född 10 oktober 1625 i Stockholm, död 16 januari 1703 i Stockholm, gravsatt i Turinge kyrka i Södermanland, var en svensk greve, militär, arkitekt och ämbetsman/krigsråd 1677, landshövding i Jönköping 1687–93, fältmarskalk 1693, generalguvernör i Bremen och Verden 1693, generalguvernör i Livland 1696–1702. Han var gift med Maria Eleonora Drakenhielm (1650–80), dotter till generaltullmästare Wilhelm Böös Drakenhielm.
Erik Dahlberg planerade och redigerade det berömda planschverket Suecia antiqua et hodierna (Det forna och nuvarande Sverige), som innehåller ett stort antal kopparstick över svenska slott och städer, där många bygger på Erik Dahlberghs egna teckningar.
Erik Dahlbergh lämnade bland annat efter sig en så kallad dagbok som gavs ut 1913, men som var känd långt tidigare. Boken är skriven i efterhand av Dahlbergh och är därmed mer en självbiografi än en dagbok. Boken fick stor uppmärksamhet och har legat till grund för mycket av den tidigare historieskrivningen kring Dahlbergh. Dock har senare forskning visat att Dahlbergh i stora stycken förskönar och framhäver sig själv och att boken är full av felaktigheter. Ett exempel är hans beskrivning av sin insats vid Tåget över Bält, en efterhandskonstruktion som stämmer dåligt med andra historiska källor.
(utdrag ur Wikipedia)

Ägare
Namn:                                      Berglundska stiftelsen
Adress:                                     c/o Tom Ågren, Tjäderspelsvägen 25, 155 30 NYKVARN
Tfnnr:                                        08-550 855 36
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Monumentet restes till 300-års minnet av Erik Dahlbergs födelse 1625 vid infarten till Fjälla hage. Fältmarskalken bodde under slutet av sin levnad på Ströpsta gård som ligger i Turinge socken, och är begravd i Turinge kyrka i det kor han själv ritat. På monumentet som är av sten finns en medaljong med Erik Dahlbergs profil. Både medaljong och stenen är ritade av John Färngren som var överlärare vid Tekniska skolan i Stockholm.
Text: Framsida: ERIK DAHLBERGH, GREFVE, KUNGL RÅD FÄLTMARSKALK, GENERALGUVERNÖR, GENERALKVARTERMÄSTARE, HERRE TILL STRÖPPSTA OCH MÖRBY M.M., DONATOR TILL TURINGE KYRKA,* 10/10 1625 † 16/1 1703
MED DJÄRVA DÅD, SNILLRIKA VERK OCH IDOGT ARBETE GAGNADE HAN SITT LAND.
TURINGEBOR RESTE VÅRDEN 1925
Vänstra sidan: BREST LITOVSK 1657, ITZEHOE 1657, FREDERIKSODDE 1657, TÅGET ÖFVER BÄLT 1658, KRONBORG 1658
Högra sidan: HALMSTAD 1676, LUND 1676, KRISTIANSTAD 1678, RIGA 1700, DÜNA 1701, NEUMÜNDE 1701
Baksidan: Tre öppna kronor
Informationsskylt: Ja


Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr E24

1962 Minnessten över Östgöta luftvärnsregemente i Linköping

Län                                            Östergötland

Kommun (motsv)               Linköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   110 m väster infarten till kasernområdena på Regementsgatan
GPS-angivelse:                       N58°23’50.94″  E15°37’2.20″

Inventerad
Namn:                                        Hans Wigren och Lena Mindus
Datum:                                      Juli 2018

Historia
Östgöta luftvärnsregemente bildades den 1 oktober 1939, men redan ett år tidigare, den 1 oktober 1938 hade bildats en förberedande organisation vilken förlades till den östra kasernen vid tvillingetablissemanget i Linköping. Kasernen hade ursprungligen uppförts 1922 till Andra livgrenadjärregementet (I 5), vilket senare kom att avvecklas. De första värnpliktiga vid regementet ryckte in i den 9 mars 1939 och fördelades på fyra luftvärnsbatterier.
Genom försvarsbeslutet 1936 fick luftvärnet en självständigare roll inom artilleriet, vilket bland annat resulterade i att ett flertal luftvärnsdivisioner organiserades. Östgöta luftvärnsregemente var ett av de regementen som under åren 1939–1942 kom att stå som stam för ett flertal luftvärnsförband.
Genom försvarsbeslutet 1942 beslutades att avskilja luftvärnet från artilleriet, för att bilda ett eget truppslag, luftvärnstrupperna. Förändringen resulterade att regementet tilldelades en ny beteckning, Östgöta luftvärnsregemente (Lv 2). Men även att detachementen i Malmö och Sundsvall avskildes från regementet och bildade självständiga förband, Skånska luftvärnskåren (Lv 4) respektive Sundsvalls luftvärnskår (Lv 5). År 1952 omlokaliserades Stockholms luftvärnsregemente (Lv 3) till Norrtälje, vilket resulterade i att Östgöta luftvärnsregemente övertog ansvaret för Stockholms luftvärnsregementes batteri på Gotland (Lv 3 G). Detachementet kom med organisationsförändringen att namnändras till Östgöta luftvärnsregementes batteri på Gotland (Lv 2 G).
Inför försvarsbeslutet 1958 föreslog regeringen för riksdagen att Östgöta luftvärnsregemente skulle avvecklas och dess utbildningskontingent fördelas på kvarvarande luftvärnsförband. Bakgrunden till förslaget var att den totala utbildningsvolymen vid luftvärnet var i behov att minskas, för att motsvara behovet i krigsorganisationen. Att just Östgöta luftvärnsregemente föreslogs avvecklas som fredsförband, var att armén ville förlägga Svea artilleriregemente till Linköping. I Linköpingsregionen skulle Svea artilleriregemente få bättre övningsmöjligheter genom det planerade nya skjutfältet Gullbergsfältet. I 1959 års riksdag menade regeringen att i särskilt utsatta landsdelar skulle fredsförbanden bibehållas. Detta medförde bland annat att Östgöta luftvärnsregementes batteri på Gotland (Lv 2 G) undantogs för utredning för avveckling. Den 18 mars 1962 hölls en avvecklingsceremoni vid regementet, den 31 mars 1962 avvecklades och upplöstes regementet. Regementet kom dock att fortleva under drygt ett år, då den övergick från den 1 april 1962 till en avvecklingsorganisation benämnd Lv 2 A. Avvecklingsorganisation fortsatte att utbilda värnpliktiga fram till den 31 mars 1963.
(utdrag ur Wikipedia)

 Ägare
Namn:                                        Linköpings kommun??
Adress:                                       Linköpings kommun, 581 81 Linköping
Tfnnr:                                         013-20 60 00
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest 1962 av Östgöta luftvärnsregementes kamratförening framför regementets kanslihus i Linköping.
Text under regementets heraldiska vapen: KUNGL ÖSTGÖTA TRÄNGREGEMENTE 1939 – 1962
KAMRATFÖRENINGEN RESTE STENEN
Informationsskylt: Nej

Hans Wigren
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten