Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr S30

Minnesplatta över värmlänningar stupade i Finland

Län                                              Värmland

LänKommun (motsv)         Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    På väggen i domkyrkans vapenhus
GPS-angivelse:                       59°22’53.46″N  13°30’19.62″E

Inventerad
Namn:                                          Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                         Nov 2019

Historia
Svenska frivilligkåren organiserade de svenska medborgare som anmält sig som frivilliga på Finlands sida i Vinterkriget 1939-1940 mellan Finland och Sovjetunionen.
Också under fortsättningskriget stred frivilliga i Finland. Då hade 1 700 svenskar i uppgift att försvara bland annat Hangönäset.
Viljan bland den svenska befolkningen var stor att hjälpa Finland – och många hade velat göra ännu mer. Det var fler som anmälde sig än de som kom fram till fronten. Ungefär 12 000 anmälde sig och drygt 8 000 kom fram.

Ägare
Namn:                                        Karlstads Domkyrkoförsamling
Adress:                                       Västra Kyrkogatan 3-5, 652 24 Karlstad
Tfnnr:                                          054-14 14 00
Mail-adress                              karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                          Ägaren

Övrigt
Minnesplatta av metall skänkt av Föreningen Värmlands Finlandsfrivilliga.
Text:  VÄRMLÄNNINGAR FALLNA FÖR NORDENS FRIHET 1940 – 1944
I FINLAND
BERNDT EINAR ANDERSSON    GRUMS                    † 13.3   1940  22 ÅR
JOHN HUGO ERICSSON                NOR                        † 26.2   1942  23 ÅR
GERDT ANDY JOHANSSON         ÖSTMARK              † 6.11   1941  25 ÅR
NILS AUGUST KOLTHOFF           SUNNEMO             † 17.9    1941  24 ÅR
TORBJÖRN ÖJSTAD                    SKILLINGMARK     † 2.3      1940  24 ÅR
I NORGE
PÅL MONTGOMERY PÅHLSON  SUNNE                    † 14.5   1940  25 ÅR

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S40

Minnesmärke över Ing 2 förläggningsplats 1940-46 i Färjestad, Karlstad

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Färjestad. 100 m SO korsningen Blönduosgatan – Rudgårdsvägen
GPS-angivelse:                      N 59°24.100 E 013°31.052

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-19

Historia
Minnesplatta efter att Ing 2 K detachement i Karlstad under beredskapsåren lades ned. Två veckor efter att skylten sattes upp, stals den. Motsvarande text ristades därför direkt in i berget

 Ägare
Namn:                                        Karlstads kommun
Adress:                                       Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26
Tfnnr:                                          054-540 00 00
Mail-adress                              karlstadskommun@karlstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplatta av koppar uppsatt i en bergbrant (1 m hög)
De gamla skruvhålen från skylten finns kvar vid sidan om texten.
Text:  ING 2 K  LÄGER 1940 – 46
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S47

Minnesmärke ”I fredens tjänst” på Brigadmuseum i Karlstad

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid Brigadmuseum, Sandbäcksgatan 31
GPS-angivelse:                    59°23’16.32″N 13°29’41.82″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-23

Historia
Nationellt minnesmärke över alla som tjänstgjort i internationell verksamhet för freden.
Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats. Samtidigt har vi som nation varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick officiell status. Regeringen har beslutat att Veterandagen ska vara allmän flaggdag från och med 29 maj 2018.
En minnessten innebär att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

 Ägare
Namn:                                        Karlstads kommun
Adress:                                       Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26
Tfnnr:                                          054-540 00 00
Mail-adress                              karlstadskommun@karlstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Brigadmuseum.
Adress:                                      Sandbäcksgatan 31, 653 40 Karlstad
Telefon:                                     054-15 80 60
Mailadress:                              info@brigadmuseum.se

Övrigt
Minnesmärke av svart granit avtäckt år 2016 i närvaro prins Carl Philip.
Text under FN-emblemet: I FREDENS TJÄNST
Text på frånsidan: HEDRA DEM SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
HEDRA DEM SOM HAR STUPAT
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S18

Minnessten över Värmlands fältjägarkårs lägerplats i Trossnäs i Nor

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Trossnäs, 14 km väster Karlstad.
GPS-angivelse:                      59°25’46.97″N 13°14’34.63″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-22

Historia
Fr o m 1832 började Värmlands Fältjägare och från 1834 Värmlands Regemente att öva på Trossnäs.
Värmlands Fältjägare utnyttjade fältets norra del och kallades ”de gröne” efter uniformens utseende och Värmlands Regemente använde den södra delen och kallades på motsvarande sätt ”de blåe”.
Under åren 1836 – 38 uppförde ägaren av Trossnäs vissa byggnader som uthyrdes till kronan (bl a fyra tältformade kaserner i timmer) samtidigt som vissa byggnader (sjukhus, förrådsbyggnad och en trossbod) flyttades från Varpnäs Mo till Trossnäs.
I maj 1859 inköptes Trossnäs fält av kronan och ytterligare mark inköptes 1885. Fr o m 1860 började kronan att uppföra ett stort antal byggnader på området både till Värmlands Fältjägare och till Värmlands Regemente. Som mest fanns 99 byggnader inom området.
1902 omorganiseras fältjägarna (I 26) och flyttar till Vaxholms fästning tillsammans med en bataljon ur Hallands Regemente.
Som mest fanns 99 byggnader inom området.
Fyra byggnader flyttas till Karlstad och finns fortfarande bevarade, bl a två byggnader samordnade med dagens Brigadmuseum. En av dessa byggnader är sannolikt uppförd 1836 eller 1838 för fältjägarnas behov. Byggnaderna på Trossnäs rivs eller säljs. Kvar idag finns endast fem byggnader från denna tid (sjukhuset, gevärsförrådet, kokhuset, en förläggningsbarack och ett förråd från Varpnästiden).
2012 säljer staten tillbaka marken till Trossnäs gård.

 Ägare
Namn:                                        Hans-Ove Jensen
Adress:                                       Trossnäs gård, 660 52 Edsvalla
Tfnnr:                                          070-222 1032
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Nors Hembygdsförening
Adress:                                       c/o Larsson, Tjärdalsvägen 10, 664 93 EDSVALLA
Telefon:                                      070-62 10 760
Mail-adress:                              sagl@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text under Värmlandsörnen: VÄRMLANDS FÄLTJÄGARE HADE HÄR PÅ TROSSNÄS FÄLT SIN LÄGERPLATS ÅREN 1836 – 1901
HÄVDADE TROGET OCH HÄNGIVET SVENSK KRIGSMANNAANDA I KRIG OCH FRED UTMÄRKTE SIG I KRIGEN 1788 – 89, 1807, 1808 – 09, 1813 OCH 1814
INFÖRLIVADES ÅR 1902 MED K. VAXHOLMS GRENADJÄRREGEMENTE
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S19

Minnessten över Värmlands regementes lägerplats på Trossnäs i Nor

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Trossnäs, 14 km väster Karlstad.
GPS-angivelse:                    59°25’37.92″N  13°14’32.76″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-22

Historia
Värmlands regemente konstaterade att Varpnäs Mo (1817 – 1832) fungerade alldeles utmärkt som lägerplats under regniga mötesdagar. Då det var torra somrar så ”vadade man upp till fotknölarna i sanden” samtidigt som det var långt till vatten. Man beslutade sig därför att arrendera marken vid Trossnäs (2,5 km väster ut) fr o m oktober 1831 av Trossnäs gård. Fr o m 1832 började därför Värmlands Fältjägare och från 1834 Värmlands Regemente att öva på Trossnäs.
Värmlands Fältjägare utnyttjade fältets norra del och kallades ”de gröne” efter uniformens utseende och Värmlands Regemente använde den södra delen och kallades på motsvarande sätt ”de blåe”.
Under åren 1836 – 38 uppförde ägaren av Trossnäs vissa byggnader som uthyrdes till kronan (bl a fyra tältformade kaserner i timmer) samtidigt som vissa byggnader (sjukhus, förrådsbyggnad och en trossbod) flyttades från Varpnäs Mo till Trossnäs.
I maj 1859 inköptes Trossnäs fält av kronan och ytterligare mark inköptes 1885. Fr o m 1860 började kronan att uppföra ett stort antal byggnader på området både till Värmlands Fältjägare och till Värmlands Regemente. Som mest fanns 99 byggnader inom området.
1902 omorganiseras fältjägarna (I 26) och flyttar till Vaxholms fästning tillsammans med en bataljon ur Hallands Regemente.
1913 i januari flyttar Värmlands Regemente I 22 in till Karlstad.
1914-15 påbörjas flytten av fem byggnader från Trossnäs till Karlstad. Fyra av dessa finns fortfarande bevarade, bl a två byggnader samordnade med dagens Brigadmuseum. Övriga byggnader på Trossnäs rivs eller säljs. Kvar idag finns endast fem byggnader från denna tid (sjukhuset, gevärsförrådet, kokhuset, en förläggningsbarack och ett förråd från Varpnästiden).
2012 säljer staten tillbaka marken till Trossnäs gård.

 Ägare
Namn:                                        Hans-Ove Jensen
Adress:                                      Trossnäs gård, 660 52 Edsvalla
Tfnnr:                                         070-222 1032
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Nors Hembygdsförening
Adress:                                       c/o Larsson, Tjärdalsvägen 10, 664 93 EDSVALLA
Telefon:                                      070-62 10 760
Mail-adress:                             sagl@telia.com

Övrigt
Minnesmärket av granit står på platsen för den gamla chefspaviljongen, invigd 6 augusti 1921 av landshövding Unger och f d regementschefen överste Nordensvan.
Stenen är huggen i Hunnebostrand
Text under en Värmlandsörn:  KONGL WERMLANDS REGEMENTES MÖTESPLATS 1832 – 1913
VÄRMLÄNNINGAR RESTE STENEN 1921
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S41

Minnessten över överste B Uggla Mariebergsskogen, Karlstad

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   I SV delen av Mariebergsskogen i  Karlstad
GPS-angivelse:                     59°21’54.60″N 13°28’52.26″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-22

Historia
Överste 1 Bertil Uggla tjänstgörande vid milostab V, ”brann” för att öka den fysiska spänsten bland Sveriges befolkning. Instiftade bl a Uggla-stafetten vid Värmlands Regemente omfattande: handgranatkastning, löpning, cykling, hinderlöpning, och simning över Klarälven (har varierat över åren). Inledningsvis genomfördes stafetten i Mariebergsskogen.
1945 då Bertil Uggla övervakar stafettens genomförande, dog han hastigt på platsen där stenen i dag finns

 Ägare:                                      .
Namn:                                        Karlstads kommun/Mariebergsskogen
Adress:                                      Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26
Tfnnr:                                        054-540 00 00
Mail-adress                              karlstadskommun@karlstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest år 1946
Text under en medaljong av B Ugglas huvud i högerprofil: ÖVER BERTIL UGGLA 1890-1945 SATTES 1946 DETTA MINNE AV VÄRMLANDS GYMNASTER OCH IDROTTSFOLK
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S04

Minnessten över krigskyrkogård 1808-1809 på Djäknefältet i Karlstad

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Djäknefältet, Tormestad, 500 m öster Karlstad Domkyrka.
GPS-angivelse:                       59°22’58.68″N 13°31’40.80″E

Inventerad
Namn:                                         Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                        2019-10-19

Historia
Kung Gustav IV Adolf beslutade 1808 att ta ut extra soldater för landets försvar utöver de indelta och tidigare till lantvärnet utskrivna (i Värmland nära 7.600 man). Landet var hotat av Ryssland och Danmark – Norge samtidigt som han själv förberedde en ny offensiv mot Ryssland i Finland. Han gav därför order den 26 mars om att utskriva totalt 30.500 lantvärnsmän i landet mellan 18 och 25 år fördelade på 51 bataljoner, vardera om 600 man i 4 kompanier. I verkligheten blev det endast ca 28.000 man utskrivna varav ca 6.000 man dog i fältsjukan åren 1808–09.
I Värmland sattes tre bataljoner lantvärnsmän upp, ett i Kristinehamn och två i Arvika-trakten, varefter de flesta senare utgick till Eda-området. Anledningen till att det står begravda lantvärnsmän på de flesta krigskyrkogårdarna är nog att de betraktades som ”bygdens män” även om många indelta soldater också är begravda på samma plats. Arméns Allmänna Sjukhus för Västra armén i Värmland under åren 1808—09, var inrymt i Karlstads rådhus och gamla gymnasiet. Under denna tid var 4.127 soldater intagna varav ca 25% dog, huvudsakligen i fältsjukan. Fältsjukan var en samlingsdiagnos för tyfus, kolera, difteri, rödsot, fältfeber etc, den vanligaste sjukdomen under denna tid för soldater p g a osunda fältförhållanden. Bevarade sjukvårdshandlingar är noga förda vad avser intagna men inte om vilka soldater som dog eller inte. Sannolikt är omkring 1.000 soldater begravda på denna plats under åren 1808 – 09.

Ägare
Namn:                                       Karlstads kommun
Adress:                                      Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26
Tfnnr:                                         054-540 00 00
Mail-adress                              karlstadskommun@karlstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av fyrkantshuggen röd granit  krönt med en kanonkula.
Text:  HÄR JORDADES ÅR 1808 I KARLSTAD AVLIDNA LANTVÄRNSMÄN
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S16

Gravsten över öv G Adlersparres 1835 på Gustavsviks herrgård

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Kristinehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Gustavsviks gamla kyrkogård, 5,2 km NNV Kristinehamns kyrka
GPS-angivelse:                     59°20’53.94″N 14° 3’41.82″E

Inventerad
Namn:                                         Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                        2019-09-20

Historia
Gravplats för Överste Georg Adlersparre som den 9 mars 1809 med inledningsvis 1850 man ur Västra Armén påbörjade marschen från Karlstad mot Stockholm för att avsätta Kung Gustav IV Adolf. Vid framkomsten till Stockholm den 23 mars var truppstyrkan 3.400 man, men då hade generalen Adlercreutz med sina sammansvurna, redan fängslat och avsatt kungen.
Adlersparre blir den 9 juni stadsråd och befordras till överste och generaladjutant. Tar mycket aktiv roll i framtagningen av den nya regeringsformen (1809), men efter interna schismer inom den nya regeringen, så avgår han för att i stället bli landshövding i Mariestad. Efter sin pensionering tar han som lantjunkare över och driver sin hustrus föräldragård, herrgården Gustavsvik.
Georg Adlersparre dör på Gustavsvik 1835 och gravsätts i det Linderothska gravkapellet i Kristinehamns kyrka. 1871 flyttas makarnas kistor till den nya kyrkogården vid Gustavsviks Herrgård som hans son Rudolf Adlersparre lät bygga.
De två nedre raderna på gravstenen lär vara de sista orden som Adlersparre yttrar.

 Ägare
Namn:                                        Kristinehamns församling.
Adress:                                      Kyrkogårdsförvaltningen, Box 106, 681 23 KRISTINEHAMN
Tfnnr:                                        0550-87 930
Mail-adress                              kyrkogardsexp.kristinehamn@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Rengöring av stenen från lav och mossa

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Gravsten av granit. Kristinehamns församling. Kyrkogårdsnämnden har beslutat att förvalta kyrkogården som en naturpark.
Text: GEORG ADLERSPARRES HANS MAKAS OCH BARNS GRAF
O, MINA ÄLSKADE, O, MITT FÄDERNESLAND
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S46

Minnessten över Värmlands regementes subalterner i Kristinehamn             

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Kristinehamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  F d A 9 regementsområde Kristinehamn, Omedelbart norr Brigadhuset
GPS-angivelse:                    59°18’8.22″N 14° 4’11.46″E

Inventerad
Namn:                                       Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                      2019-11-19

Historia
Minnesmärket restes ursprungligen natten mellan 1994-06-30 och 07-01 på kasernområdet för Värmlands Regemente i Karlstad av regementets subalternofficerare då regementet skulle flyttas till Kristinehamn 07-01.  Stenen flyttades senare med regementet till Kristinehamn.
Stenen minner om Värmlands Regementes tid i Karlstad 1913 – 1994.
Varje liten sten representerar en av subalternerna. Även dessa stenar kommer från Karlstad.

 Ägare
Namn:                                        Markägare företaget Merx Takner och Roos AB.
Adress:                                      Garnisonsvägen  3, 681 54 KRISTINEHAMN
Tfnnr:                                         0550-130 60
Mail-adress                              info@merxfastigheter.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Länsstyrelsen i Värmland på uppdrag av Riksantikvarieämbetet
Adress:                                      Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
Telefon:                                     010-224 70 00 vx
Mail-adress:                             varmland@lansstyrelsen.se

Övrigt
Minnesmärke av tre större och ett flertal mindre stenar sam ett banvagnsband
Stenen manar envar till fortsatt plikttrogenhet, hårt arbete, gemenskap, glädje och bevarande av regementets traditioner.
Text:  Ingen
Informationsskylt: Ja

Lars Ramström
Chef SvMM

inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S20

Minnessten över Värmlands regemente i Karlstad 

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  På kasernhöjden framför f d I 2  kanslihus
GPS-angivelse:                     59°23’11.64″N 13°29’18.24″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-17

Historia
Regementet härstammar ursprungligen från fänikor som från mitten av 1500-talet sattes upp i Värmland och Dalsland, bland annat Långe Bengts fänika från 1551. År 1626 bildades Närke-Värmlands regemente som var roterat med sju kompanier i Värmland och tre i Närke. År 1812 delades regementet upp i Närkes regemente och Värmlands regemente, som var roterat med åtta kompanier i Värmland.
Texten på minnesstenen beskriver regementet krigshistoria över tiden

 Ägare
Namn:                                       Kasernhöjdens Fastighets AB
Adress:                                      Kasernhöjden 20, 653 39 Karlstad
Tfnnr:                                        054-21 70 75
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Oklart

Övrigt
Minnesmärke av granit. Stenen erhölls vid sprängnings- och planeringsarbeten för matsalsbyggnaden. Invigning skedde vid regementsmötet 1913 av f d regementschefen generalen Carl Otto Nordensvan (chef 1900 – 1911)
Text:  WÄRMLÄNDSKE KRIGSMÄN HAFVA STÄDSE VÄRNAT HEMBYGDEN OCH FÖR FÄDERNESLANDET SEGERRIKT KÄMPAT VID BREITENFELD 1631, WÜRZBURG 1631, WITTSTOCK 1636, LEIPZIG 1642, WARSCHAU 1656, FREDRIKSODDE 1657, TÅGET ÖVER BÄLT 1658, LUND 1676, LANDSKRONA 1677, NARWA 1700, DÜNA 1701, KLISZOW 1702, THORN 1703, GEMÄUERTHOF 1705, FRAUSTADT 1706, MALATITZE 1708, GADEBUSCH 1712, ELGSÖ 1789, PARDAKOSKI 1790
Text på frånsidan: STENEN RESTES DÅ REGEMENTET LÄMNADE TROSSNÄS FÄLT OCH INFLYTTADE HIT 1913.
REGEMENTET FLYTTADE TILL KRISTINEHAMN 30 JUNI 1994
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten