Kategoriarkiv: Registerkort

Registerkort Nr U205

Minnesmärke över Engelbrekt Engelbrektsson på Engelbrektsholmen

 Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)                Örebro

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    2 km nordost Göksholms slott
GPS-angivelse:                      N59°16’41.29″ E15°34’22.58″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Holmen är känd p.g.a. att Engelbrekt Engelbrektsson mördades här troligen den 4 maj 1436 av Måns Bengtsson (Natt och Dag).

Ägare
Namn:                                        Örebro kommun
Adress:                                       Näbbtorgsgatan 10. Örebro
Tfn:                                              019-21 10 00
Mailadress:                               servicecenter@orebro.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
År 1818 restes här en minnessten av gjutjärn av ägaren till Göksholms slottGotthard Mauritz von Rehausen. Det finns i bygdeskrifter från 1800-talet information om att det i äldre tider funnits ett järnkors på holmen.
Text: HÄR FÖLL ENGELBRECHT ENGELBRECHTSSON SVENSKA FRIHETENS VÄRN GUSTAF WASAS EFTERDÖME. OFFER FÖR ETT NIDINGS MORD. D. 27 APRIL 1436. MINNET HAR LEFVAT 382 ÅR INNAN MINNESMÄRKET RESTES AF GÖKSHOLMS ÄGARE G.M.VON REHAUSEN

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr U204

Minnessten över Engelbrekt Engelbrektsson i Norberg

Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)               Norberg

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    I Tingshusparken
GPS-angivelse:                       N60° 3’48.26″ E15°55’35.66″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
1434 utbröt uppror i Bergslagen under ledning av Engelbrekt Engelbrektsson. Upproret spred sig snabbt över hela landet och även till det danska Halland. Det ledde till att unionskungen Erik av Pommern avsattes och att Engelbrekt utnämndes till rikshövitsman.

Ägare
Namn:                                        Norbergs kommun
Adress:                                       Engelbrektsgatan 65, 738 31 Norberg
Tfn:                                              0223-207 78
Mailadress:                               info@norberg.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket i Tingshusparken invigdes annandag pingst 1909
Text: TILL MINNE AV FRIHETSKÄMPEN ENGELBREKT ENGELBREKTSSON RESTES DENNA STEN ÅR 1909 ÅT DEM SOM FEM ÅRHUNDRADEN EFTER HONOM BODDE I HANS HEMBYGD

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr U203

Minnesstaty över Engelbrekt Engelbrektsson i Norberg

 Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)                Norberg

 Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Längs väd 69 mot Hedemora
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Statyn uppfördes av en företagarförening på 1980-talet. Men föreningen har lagts ner sedan dess, och frågan om vem som ska sköta den klargjordes aldrig.
– Eftersom den står på kommunens mark måste kommunen ta ett visst ansvar för den, säger Åsa Eriksson, kommunalråd i Norberg.

Ägare
Namn:                                        Oklart

Vårdare
Namn:                                        Norbergs kommun
Adress:                                       Engelbrektsgatan 65, 738 31 Norberg
Tfn:                                              0223-207 78
Mailadress:                               info@norberg.se

Övrigt
Statyn är 15 m hög och gjord av plåt.

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr U202

Staty av Engelbrekt Engelbrektsson på Järntorget i Arboga

 Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)                Arboga

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Järntorget framför Heliga Trefaldighetskyrkan              N59°23’39.19″ E15°50’28.05″
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Arboga möte var en sammankomst som hölls 1435 för att diskutera och besluta om Sveriges angelägenheter. Mötet har kallats Sveriges första riksdag och 1935 firade Sveriges riksdag 500-årsjubileum med utgångspunkt från mötet. Mötet hölls efter att det året innan, 1434, hade utbrutit uppror i Bergslagen under ledning av Engelbrekt. Upproret spred sig snabbt över hela landet och även till det danska Halland. Det ledde till att unionskungen Erik av Pommern avsattes. 
Mötet utnämnde Engelbrekt till rikshövitsman.

Ägare
Namn:                                        Arboga kommun
Adress:                                       Rådhuset, Smedjegatan 5, Arboga
Tfn:                                             0589-870 00
Mailadress:                               arboga.kommun@arboga.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
I samband med jubiléet hade en tävling anordnats som gick ut på att ta fram en staty att placera i Arboga framför kyrkan i samband med 500-årsjubiléet. Resultatet blev en staty föreställande Engelbrekt Engelbrektsson från Västmanland på 1400-talet.
Statyn av brons är gjord av skulptören Carl Eldh. Den restes inför 500-årsfirandet av Arboga möte 1435. 1935 samlades prominenta personer i Arboga för att fira Arbogamötet, det fanns kungliga representanter på plats, riksdagsmän, företagsledare med flera.
Text på sockelns östra sida: TILL ÅMINNELSE  AV  FRIHETSHJÄLTEN ENGELBREKT ENGELBREKTSSON SAMT  DEN SVENSKA RIKSDAGENS 500 ÅRIGA TILLVARO  RESTES DENNASTOD ÅR 1935.

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr T201

Staty av Engelbrekt Engelbrektsson på Stortorget Örebro

 Län                                            Örebro

Kommun (motsv)                Örebro

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Stortorget
GPS-angivelse:                       N59°16’19.49″ E15°12’44.95″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Engelbrekt Engelbrektsson var en svensk bergsman och frälseman som spelade en betydande roll i Engelbrektsupproret mot kung Erik av Pommern under Kalmarunionen. Han ledde upproret som bröt ut 1434 och kämpade för att förbättra situationen för bergsmännen. Engelbrekt Engelbrektsson föddes troligen på 1390-talet, men det finns inga exakta uppgifter om hans födelseort. Han dog den 4 maj 1436 på Engelbrektsholmen i Stora Mellösa socken i Närke. Efter sin död begravdes han i Sankt Nikolai kyrka i Örebro.

Ägare
Namn:                                        Örebro kommun
Adress:                                       Näbbtorgsgatan 10, Örebro
Tfn:                                              019-21 10 00
Mailadress:                               servicecenter@orebro.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
En staty av Engelbrekt Engelbrektsson, modellerad av Carl Gustaf Qvarnström, avtäcktes 1865 av kung Carl XV i Örebro. Statyn står på Stortorget mitt emot Sankt Nikolai kyrka, där han begravdes.
Text: ÅT ENGELBREKT ENGELBREKTSSON DEN TROFASTE FÖRSVARAREN AF SVERIGES FRIHET RESTES DENNA MINNESSTOD AF SVERIGES KONUNG OCH FOLK ÅR 1865

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr L201

1318 Minnesmärke över slaget vid Mjölkalånga

 Län                                            Kristianstad (Skåne län)

Kommun (motsv)                Hässleholm

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  40 m SSV där Mjölkalångaån passerar Augustenborgsvägen
GPS-angivelse:                      N56° 9’3.07″ E13°37’45.50″

Inventerad
Namn:                                         Ej inventerad
Datum:

Historia
Efter ”Nyköpings gästabud” 1317 reste sig hertigarnas parti i ett våldsamt folkuppror.
Fram emot hösten 1318 hade hertigarnas anhängare uppbådat en armé på minst 1000 man som tågade mot Danmark. Som ledare för svenskarnas armé fanns riksdrotsen Mats Kettilmundsson tillsammans med riddaren Knut Porse av Halland, ärkebiskop Esger Juul och hertig Christoffer, landsflyktig bror till Erik Menved. Den svenska hären gick över gränsen till Skåne och vidare till Landskrona som inte fanns vid denna tid.
När den danske kungen Erik Menved fått underrättelser om svenskarnas förehavande drog han upp sina trupper vid Svartevadsbäcken gick den dåtida gränsen mellan Mjölkalånga län, som tillhörde Roskildes domkapitel och Finja län, som tillhörde Lunds ärkesäte och styrdes av ärkebiskopen Esger Juul. Detta gjorde att danskarna gick i ställning på egen mark på åsen söder om Mjölkalånga för att invänta svenskarna. 
Den 26 oktober 1318 vällde det fram närmare 1000 riddare och svenner ner för backarna mot Mjölkalånga by och vidare mot svenskarnas läger. Troligtvis tog svenskarna emot den första anfallsvågen i skydd på den norra stranden för att därefter korsa bäcken för att följa efter de retirerande danskarna. Det blev en våldsam strid som ledde till att danskarnas armé blev fullkomligt krossad. 
Efter slaget utbröt en plundringsvåg över hela SkåneHelsingborg belägrades och Falsterbo intogs. Dessutom brandskattades SkanörLund och Malmö

Ägare
Namn:                                        Mjölkalånga byalag
Adress:
Tfn:
Mailadress:

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Den 26 oktober 2018, på dagen 700 hundra år efter slaget skall ha ägt rum, reste hembygdsföreningen i Mjölkalånga ett minnesmärke på platsen. Arkeolog Anders Ödman invigde minnesstenen.
Text: TILL MINNE AV SLAGET I MJÖLKALÅNGA 1318. REST AV BYALAGET 2018

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr U201

1251 Minnestavla över slaget vid Herrevadsbro i Kolbäcks kyrka

 Län                                            Västmanland

Kommun (motsv)                Hallstahammar

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Kolbäcks kyrka
GPS-angivelse:                       N59°33’27.93″ E16°13’40.83″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Tavlan berättar om slaget vid Herrevadsbro 1251, biskop Kols insatser under efterspelet, grundläggningen av Kolbäcks kyrka- och Stockholms blodbad 1520.
Namnformerna visar, att de har hämtats ur Kolbäcks bygdesägner, och att sägnerna hade en aktningsvärd ålder, när de nedtecknades år 1610 av Jonas Sigfridi, kyrkoherde i Kolbäck.
Minnestavlans syfte var inte att tala om att slaget hade stått i Kolbäck. Syftet var att med avrättningarna vid Herrevadsbro och Stockholms blodbad som exempel varna samtidens svenskar för att segrande kungar kunde avrätta sina fiender.

Ägare
Namn:                                        Svenska kyrkan

Vårdare
Namn:                                        Hallstahammar-Kolbäcks församling
Adress:                                       Vallongatan 6, 734 30 Hallstahammar
Tfn:                                             0220-465 00
Mailadress:

Övrigt
Text: ANNO CHRISTO 1251: STODH: ITH SLAGH VID HERREVADZ BROO: EMELLAN: BIRGER JARHL: KONUNG I SWERIGE: OCH: FOLKUNGARNA: SOM: WORO RIKSENS: HERRAR: OCH BISKOP: KÅLL: I: LIN:KÖPING: LAGADE: SÅ: THE: BLEFVO: AFLIFAT: PÅ: ÖSTRA: SIDAN: OM: AELFVEN: OCH: BISKOP: KÅLL: TOG: ROFVET: OCH: LÅT: BYGGA: THETTA TEMPEL: AF: HVILKO: THET: SIT: NAMPF: HAFVER: BEKOMMIT: NEMLIG: AF: KÅLL: OCH: BECH:
FOLKUNGARS: KRIGS:ÖFVERSTE: HET: CARL: ULFVSON KONNG CHRISTIERN: THEN: ANDRE: I: DANNEMARCK: BEDREF: THET: STORE: TYR:RANNI: I: STOCKHOLM: ANNO: CHRISTI: 1520: THEN: 8: NOVEMBRIS: UTI: HVILKET: TYRANNI: GOSTAF: TROLLE: ARCHJEBISSCHOP: UTI: UPSALA: OCH: 94: AF: RIDDERSKAPET; BLEVO: ALLE: PÅ: EN: DAGH: AFLIEFVADE:
JONAS SIGFRIDI: HAEC: CURAVIT: ANNO: 1610
Informationsskylt: Ja

 

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr D201

1136-41 Runsten (totalt ca 20 st) över Ingvarståget i Mälardalen

Län                                            Södermanland

Kommun (motsv)               Strängnäs

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vid Gripsholms slott (en sten)
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Ingvarståget var ett svenskt vikingatåg i österled under åren 1036–1041 som slutade i en katastrof. Expeditionen har fått sitt namn efter ledaren Ingvar den vittfarne. Ett stort antal runstenar är resta i Sverige över döda deltagare från detta. Att tåget verkligen var en katastrof är lätt att föreställa sig då ingen av stenarna nämner någon deltagare som överlevde. Vanligare är, som här på Gripsholmsstenen, lakoniska formuleringar som: De dogo söderut i Särkland. Stenen är rest över Ingvar den vittfarnes bror Harald, som följde med Ingvar på dennes vikingatåg i österled.

Ägare
Namn:                                        Riksantikvarieämbetet

Vårdare
Namn:                                        Länsstyrelse

Övrigt
Materialet är granit. Runslingan består av ett enda djur med ormhuvud, utan riktig bindning och runorna är vikingatida. Stenen är osignerad, men Samnordisk runtextdatabas nämner Äskil 2 som ristare.
Text: TOLA LÄT RESA STENEN EFTER SIN SON HARALD, INGVARS BRODER. DE FORO MANLIGEN FJÄRRAN EFTER GULD OCH ÖSTERUT GÅVO ÖRNEN FÖDA. DE DOGO SÖDERUT I SÄRKLAND

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

RegisterkortNr S301

1945 Minnestavla över haveri med en Short Stirling ur Royal Air Force i Röjden

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Torsby

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Mellan Bjurberget och Falltorp, nära den norska gränsen
GPS-angivelse:                      N60°23’13.06″ E12°36’39.24″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Ett engelskt krigsflygplan i sjön Röjden vid Röjdåfors. Fyra skotska soldater omkom och de begravdes i Torsby. Flygplanet var på väg från England till Gardemoen men kom ur kurs och störtade i sjön Röjden den 10 maj 1945 – två dagar efter att kriget var slut.

Ägare
Namn:                                        Torsby kommun
Adress:                                       Nya torget 8, Torsby
Tfn:                                              0560-160 00
Mailadress:                               torsby.kommun@torsby.se

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
De knappt 20 soldater som fanns ombord på planet hade i uppdrag att stabilisera samhällsfunktionerna i Norge efter Tysklands kapitulation.
De fyra soldaterna som omkom begravdes först i Fryksände kyrka den 16 maj 1945. Idag ligger de begravda i Göteborg. 2014 uppmärksammas det hela med en minnesceremoni ledd av Ingemar Nordström, kulturchef i Torsby kommun.
Text: IN MEMORIAN. PÅ DENNA PLATS GRAVSATTES DE BRITTISKA SOLDATERNA L/SGT JOHN MULHOLLAND, CPL JAMES MCARA DAVIDSON, CPL JOHN PEARL, PTE DUNCAN ANTHONY CONNOLLY DE OMKOM VID FLYGOLYCKSN VID SJÖN RÖJDEN DE 10 MAJ 1945, DERAS UPPDRAG VAR ATT DELTA I BEFRIELSEN AV NORGE. DEN 16 MAJ 1945 ÄGDE BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTEN RUM I FRYKSÄNDE KYRKA. DEN 21 AUGUSTI 1961 ÖVERFÖRDES DERAS STOFT TILL KVIBERGS KYRKOGÅRD I GÖTEBORG. R,I,P,

Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr P302

1944 Minnesmärke i form av ett propellerblad ingjutet i en bergknalle

 Län                                            Älvsborg

Kommun (motsv)                Trollhättan

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Vissla kvarn ca 5 km N Kobergs slott
GPS-angivelse:                        N58°12’23.35″ E12°26’20.87″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerad
Datum:

Historia
Planet en obemannad B-17F med namnet ”Mugwump”/politisk vilde, var lastad med nio ton sprängmedel. Planet startade den 30 oktober 1944 från en flygbas i södra England och flög med en kurs över Danmark. Kusten till det svenska fastlandet passerades efter klockan två på eftermiddagen. Slutligen tog flygplanet mark mellan två berg, med en enorm explosion. Ingen människa skadades, men en viss chock borde den enorma tryckvågen givit. Vid explosionen pulvriserades flygplanet nästan helt.

Ägare
Namn:                                        ??

Vårdare
Namn:                                        ??

Övrigt
Ett propellerblad finns idag rest som minnesmärke på ett berg vid nedslagsplatsen.
Sedan 2013 år finns en informationstavla på Svalehultsvägen och från tavlan leder en snitslad och spångad stig, så nu kan man ta sig dit i lågskor.
Text: 30 10 1944


Christian Braunstein
SvMM sekr

Projektet har finansierats av Försvarsmakten