Kategoriarkiv: Okategoriserade

Registerkort Nr DE02

Minnessten över svenska arméns samling i Göritz 1631 och 1813

Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)                   Stadt Coswig Anhalt

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning.                       Från kyrkan i Göritz ta vägen i rakt västlig riktning mot Serno. Efter ca 1 kilometer finns en skylt ”Swedenstein” som visar på en gräsbevuxen väg in till höger. Följ den i 300 meter till korset
GPS-angivelse:                          N52.0.3  E12.27.43 (N52,00082 E12,46202)

Inventerad
Namn:                                          Alf Sandqvist och Lene Doverholm
Datum:                                         2022-07-07

Historia
Detta är platsen där Gustav II Adolf före slaget vid Breitenfeld 1631 samlade sina trupper innan han gick över Elbe. Även kronprins Karl Johan samlade sin armé på denna plats före det stora slaget vid Leipzig 1813. Till minne av dessa båda händelser restes den 2 september 1840, på tyskt protestantiskt initiativ, ett kors i närheten av Göritz/Coswig. Än idag hålls årliga friluftsgudstjänster vid stenen,

Ägare
Namn:                                        Coswig Zieko regionala förs
Adress:                                       Slosstrase 58, 06869 Coswig Anhalt
Tfnnr:                                         –
Mail-adress                               pfarramt-coswig@kircheanhalt.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Monumentet består av ett kors, med upphängt draperi över armarna, stående på en fyrkantig stenfot.
Text på en tavla på stenfoten: HIER STANDEN MIT IHREN HEEREN GUSTAV II ADOLF 1631 UND KARL XIV JOHAN 1813”
Framför foten ligger en kullrig sten kallad ”Schwedenstein”, med en hästskolik fördjupning, enligt sägnen intrampad av Konung Gustaf II Adolfs häst Streiff.
Kyrkan i Göritz har fått sitt namn efter den 1632 vid Lützen stupade svenske kungen som 1631 hade sin armé förlagd i området.
Originalskylten från det 1840 uppsatta minnesmärket förvaras numera i kyrkans vapenrum. Kyrkan är tyvärr numera stängd.

Alf Sandqvist
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr B64

Minnesmärke över Hårsfjärdenolyckan 1941 på Märsgarn

 Län                                              Stockholm

Kommun (motsv)                 Haninge

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     Längs vägen 200 m VSV kajen, Märsgarn
GPS-angivelse:                        N59° 3’29.23″ E18° 8’56.97″

Inventerad
Namn:                                        Claes Grafström och Thomas Eckered
Datum:                                       2022-06-12

Historia
Under andra världskriget inträffade ett antal olyckshändelser för vilka det inte alltid var lätt att klargöra om det var sabotageverksamhet som varit orsaken. Den 17 september 1941 inträffade katastrofen i Horsfjärden, den svenska flottans största förlust under beredskapsåren. Delar av Kustflottan befann sig på Horsfjärden varav pansarskeppen Sverige, Drottning Victoria och Tapperheten låg till ankars. En grupp flygplan från F 2 Hägernäs utförde anfallsövningar mot dessa fartyg. Anfallen insattes på låg höjd österifrån över ön Märsgarn, där jagarna Klas Uggla, Klas Horn och Göteborg låg förtöjda. Den fjärde jagaren i divisionen, Stockholm, befann sig under gång på Mysingen med avsikt att förtöja utanpå Göteborg, där man höll på med utbildning vid de aktra torpedtuberna.
Plötsligt inträffade en kraftig explosion akterut på Göteborg, omedelbart följd av en likadan på Klas Horn som låg närmast. Det var med all säkerhet de stridsladdade torpederna som exploderat. En häftig brand utbröt och brinnande olja rann ut på vattnet, vilket gjorde det omöjligt att bogsera undan de skadade fartygen för att rädda Klas Uggla som låg innerst. De två skadade fartygen bröts itu och sjönk inom en kvart. De osäkrade sjunkbomberna trasade sönder akterskeppen. Även Klas Uggla sjönk efter en timme som en följd av den brinnande oljan. Vid olyckan omkom 33 man. Jagarna Göteborg och Klas Horn bärgades och reparerades och var åter i tjänst hösten 1943. Klas Uggla bärgades men utrangerades på grund av alltför stora skador.
Det har aldrig blivit utrett vad eller vem som orsakade explosionen. Fältkrigsrätten avgav utslaget att sabotage var det troligaste, men att ingen sabotör kunnat anträffas och lagföras. De allierade (till exempel genom Malcolm Munthes engelska grupp eller den kommunistiska Wollweber-organisationen) hade störst intresse av att försvaga den svenska flottan, som eskorterade tyska malmtransporter genom svenska vatten.
Försvarsmaktens sekretessbelagda dokument om olyckan skulle ha släppts förra året men sekretessen har förlängts ytterligare 25 år.

 Ägare
Namn:                                        Amfibieregementet (Vaxholms kommun marken)
Adress                                        Berga, 130 61 Hårsfjärden
Tfnnr:                                         010-823 30 00

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Stenen som redan före olyckan fanns på platsen försågs med namnen på de förolyckade och avtäcktes den 19 september 1942 i närvaro av ÖB och ett stort antal anhöriga.
Text:  TILL MINNE AV DE FLOTTANS MÄN SOM DEN 17 SEPTEMBER 1941 PÅ 1.JAGARDIVIDIONEN HÄR INVID LJÖTO DÖDEN
Jagaren Göteborg  LÖJTNANT P. A. HORWITZ,FLAGGMASK H. L. OLSSON, FLAGGSTYRM I. R. DANNHED, FÖRRÅDSKNST 2 GR E. G. REDHOLM, FLK 1 MK 694 E. A. HÄRSTEDT, FLK 1MK B22 213/33 G. T. LEONARDSSON, HBM 1YK 390  S. O. J. FRIDOLFSSON, HBM 1YK 3 A. S. LINDROS, F 1YK 57 G. A. V. OLSSON, F 3MK 104 FRÖJD, 2KL SJ 1 MK 63 B A. E. BERNTSSON, VPL 1 BEVK 179 8/40 A A. L. HAGELTORN, VPL 1 BEVK 216/40 F. A. E. OLSSON
Jagaren Klas Horn
FLAGGARTILLERISTYRMAN C. G. BERGSTRÖM, FLAGGMASKINIST O. F. BERGSTRÖM, SKEPPSMASKINIST 2 GR H. K. KRISTOFFERSSON, FURIR K. E. HEDBERG, FURIR T. E. NILSSON, FURIR B.J. SETTERVALL, 2 KL SJÖMAN S. H. HANSSON, 3 KL SJÖMAN B. E. NORRMAN 2 KL SJÖMAN S. A. RYDH, 2 KL SJÖMAN G. H. C. SJÖÖ, VPL K. V. F. WAHLSTRÖM, VPL G. B. NILSSON, VPL J. V. JONSSON, VPL K. Å. R JOHANSSON, VPL G. A. SANDELL
Jagaren Klas Uggla
S KEPPSMASKINIST 2 GR S. G. BLOMQVIST, FLAGGKORPRAL O. A. FORSMARK, FURIR O. G. SVENSSON, 2 KL SJÖMAN P. O. H. HJULIN, VPL E. A. JANSSON
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

 

 

Registerkort Nr FI55

1808 Minnesplatta över sjöstriden vid Krampen

Land                                         Finland

Kommun (motsv)            Nådendal

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                       Luotojentie 1091, nära Hanga brygga, fäst på en klippa
GPS-angivelse:                          60°17’9.00″N 21°58’8.49″E

Inventerad
Namn:                                            Claes och Eva Grafström
Datum:                                          2022-05-10

Historia

Skärgårdsstriden vid Rimito Kramp var en sjöstrid under det finska kriget 1808–1809.

Efter att de svenska styrkorna hade lidit en betydande förlust vid Lemo försökte den svenska kustflottan att återta herraväldet över Åbolands och Ålands skärgårdar. Den ryska kustflottan var vid denna tidpunkt förstärkt med svenska fartyg som tagits över vid Sveaborgs kapitulation. I juni anlände konteramiral Klas Hjelmstjerna med ytterligare svenska förstärkningar och allt var klart för ett sjökrig i skärgården som skulle pågå hela sommaren.

Överstelöjtnant Önnert Jönsson hade, efter att ha retirerat från Lemo 22 juni, anlänt till Berghamn i Åbos östra skärgård med 15 kanonslupar under det att transportflottan retirerade vidare mot Åland. 23 juni anlände Klas Hjelmstjerna med 4 galärer till platsen och 24 juni anlände ytterligare fyra kanonslupar till ön. Hjelmstjerna bestämde sig då för att anfalla en liten grupp ryska fartyg om 12 kanonslupar och 2 joller, som lagt sig i en vik mellan Rimito Kramp och Hanga Krampholme. Då den svenska eskadern 30 juni skulle passera udden vid Rimito Kramp öppnade plötsligt de ryska fartygen oväntat eld. En plötslig stark stormby i kombinationen med eldgivningen tvingade de svenska fartygen att dra sig tillbaka.

Stark motvind hindrade Hjelmsterna att åter anfalla vilket gjorde att ryssarna kunde dra sig tillbaka till Bockholms sund. Själv lade sig Hjelmsterna vid Fårskinnsholmarna i Erstafjärden där han kunde blockera inloppet till Åbo.

 

Ägare
Namn:               Nådendals stad
Adress:              PB 43, 211 01 Nådendal
Tfnnr:                +358 4345111
Mail-adress     kirjaamo@naantali.fi

 

Kostnader
Vård, skötsel/år:
Renovering (vid behov):

Vårdare
Namn:               Se ovan

Övrigt
Minnesplattan sattes upp 2008. Eero Avinen och Antti Vaalikivi ritade plattan.

Text: Suomen sota 1808-1809 merellä (Finska kriget 1808-1809 till sjöss)
Krampin taistelu 30.6.1808 (Slaget vid Krampen 30.6.1808)
Rymättylän kunta 2008 (Rymättylä kommun)

Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr W19

Minnesmärke över Dalregementets överstelöjtnantsboställe i Säter 

Län                                             Dalarna

Kommun (motsv)               Säter kommun

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     I centrum av Säter, nära Säters kyrka, på skolgården till Kungsgårdsskolan, strax innanför skolgårdsporten.
Adress: Västra Långgatan 14, 783 30 Säter
GPS-angivelse:                           N60 20 45 E15 44 45 E

Inventerad
Namn:                                            Olle och Eva Strid
Datum:                                          2021-05-15. Minnesmärket har senare under 2021 vid flera besök saknats på stenfundamentet då det har omhändertagits av kommunen för vård och bättre fastsättning av minnesmärket.

Historia
Den fastighet som idag inrymmer Säters Stadshotell och hotell Myntmästargården är en av sta­dens äldsta byggnader. Fastigheten anges som bebyggd redan från 1654 och ägare till tomten var då borgmästaren Wellam Silentz, en son till Govert Silentz, den tyske kopparmästaren som kom till Säter på 1620-talet för att upprätta det första reningsverket för koppar och senare ett myntverk.
Gården föreslogs 1690 att upplåtas som bostad för överstelöjtnanten på Dalregementet varvid gårdshusen uppmättes och ritades av noggrant, av detta blev dock intet. Från ca 1750 är löjtnan­ten och senare borgmästaren Olof af Malmstein (1720-1797) ägare till fastigheten. Han var en av grundarna till Säters bruk och inrättade på fastigheten brukets kontor, från den tiden kallas går­den för Bruksgården. Säters stad köpte gården 1882 och byggde om den till Stadshotell, vilket den fortfarande (2022) fungerar som.
Säters gård var centrum och fogdeboställe i Säters gårds län i södra Dalarna under femton- och sextonhundratalen. Gården kom att fungera som kunglig fogdegård fram till 1621. Den kom då, liksom flertalet fogdegårdar och län att arrenderas ut till privatpersoner som ett led i Kronans förhoppning att få säkrare och mer förutsägbara skatteintäkter. Arrendesystemet avskaffades omkring 1630. Även om gården förlorade sin roll som centrum för Säters län, så kom den att kvarstå i statlig ägo ända in på 1800-talet. Den kom med tiden att kallas Säters kungsgård. 1682 blev den boställe åt överstelöjtnanten vid Kungliga Dalregementet.
Gården finns inte längre kvar, men där den låg finns idag Kungsgårdsskolan i Säter.
Om Dalregementets historia i övrigt se W 03. 

Ägare
Namn:                                            Säters kommun
Adress:                                           783027 SÄTER
Tfnnr:                                             0225-55 000
Mail-adress                                  kommun@sater.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                        –
Renovering (vid behov):        –

Vårdare
Namn:                                            Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av järn fästad stående på ett stenfundament, uppsatt 1953 (förmodligen).
Text:  SÄTERS KUNGSGÅRD BOSTÄLLE VID KONGL. DALREGEMENTET FÖR ÖVERSTELÖJTNANTEN 1682 – 1813, ÖVERSTEN 1813 – 1868
KUNGL. DALREGEMENTETS KAMRATFÖRENING OCH SÄTERS HEMBYGDSFÖRENING, 1958
Informationsskylt: Nej

Olle Strid
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr B 49

Statyn ”Radarns hemlighet”, Tullinge 

Län                                             Stockholm
Kommun (motsv)                Botkyrka

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Framför f d kanslihuset
GPS-angivelse:                       N59°11’6.47″ E17°54’40.63″

Inventerad
Namn:                                       Claes Grafström
Datum:                                      2021-04-13

Historia
Flygvapnets Södertörnsskolor har sina rötter i Södertörns flygflottilj, vilken riksdagen beslutade genom regeringens proposition 1970:96, att avveckla som jaktflottilj. Istället kom den från den 1  juli 1974 att organiseras som ett markskoleförband inom Flygvapnet. Det nya förbandet hade ett stort arv från flottiljen. Både förbandsbeteckningen F 18, det heraldiska vapnet och förbandsfanan ärvdes från flottiljen. I samma proposition beslutades även att Roslagens flygkår (F  2) och Svea flygflottilj (F 8) skulle avvecklas. Detta gav upphov till den så kallade Stockholmskarusellen, då verksamhet vid F 2 och F 8 överfördes till Flygvapnets Södertörnsskolor, och senare även en jaktdivision från Västmanlands flygflottilj (F 1) i Västerås.
Till skolan tillfördes från F 2 i Hägernäs, Flygvapnets Stridslednings- och Luftbevakningsskola (STRILS), Flygvapnets Materielskola (FMS) och Flygvapnets kadett- och aspirant/marklinjen (KAS/M). Från F 8 i Barkarby tillkom Sambandsflygenheten, vilken hade i uppdrag att transportera bland annat regering och kungahuset. Vidare upprättades Flygvapnets markteletekniska skola 1975. År 1983 tillkom Flygvapnets flygbefälsskola (FBS) från Malmslätt.
Inför försvarsbeslutet 1982 föreslog dåvarande ÖB Lennart Ljung att Södertörnsskolorna skulle avvecklas som förband senast år 1992, och att den kvarvarande verksamheten skulle omlokaliseras till övriga skolförband inom Flygvapnet.

Ägare
Namn:
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                         –
Renovering (vid behov):         –

Vårdare
Namn:                                            F 18 Kamratförening
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress                                  ordforande@f18.se

Övrigt
Statyn “Radarns hemlighet” är utförd av skulptör Tommy Widing och skänktes av Nya Asfalt AB till F 18 i samband med byggnadsarbeten inför omorganisationen till Flygvapnets Södertörnsskolor år 1975.
Text: ”Radarns hemlighet”.
Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort C25

Minnestavla över Pansartruppernas Kadett- och Aspirantskola i Enköping 

Län                                           Uppsala
Kommun (motsv)             Enköping

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                 På kasernområdet
GPS-angivelse:                    59°38’54.22″N 17° 6’24.59″E

Inventerad
Namn:                                     Erik Winell
Datum:                                    2020-03-30

 

Historia
Skolan bildades den 28 september 1942 som Pansartruppernas officersaspirantsskola (POAS) och var lokaliserad till Strängnäs. Den 28 september 1945 omorganiserades skolan till Pansartruppernas kadettskola (PKS). År 1946 samlokaliserades skolan med Göta livgarde (P 1) i Enköping. Den 1 april 1961 omorganiserades skolan till Pansartruppernas kadett- och aspirantskola (PKAS).
I regeringens proposition 1973:135 föreslogs att Göta livgarde skulle upplösas och avvecklas. I och med förslaget föreslogs även att Pansartruppernas kadett- och aspirantskola skulle omlokaliseras till Ystad eller Revinge, och underställas Södra skånska regementet (P 7). Dock kom frågan om att avveckla Göta livgarde dröja fram till 1977, då riksdagen genom försvarsbeslutet 1977 och regeringens proposition 1977/78:65 fastställde försvarets nya grundorganisation.
Göta livgarde upplöstes och avvecklades den 30 juni 1980. Med det omlokaliserades skolan till Skövde. Där sammanslogs Pansartruppernas kadett- och aspirantskola och Pansartruppskolan (PS) till en skola, och bildade den 1 juni 1981 Pansartruppernas stridsskola.

Ägare
Namn:                                        Ledningsregementet
Adress:                                      Garnisonsvägen 5, 749 40 Enköping
Tfnnr:                                        0171-15 70 00
Mail-adress                              exp-ledr@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:
Renovering (vid behov):

Vårdare
Namn:                                        Ledningsregementet

Övrigt 

Text: I denna byggnad verkade Pansartrupperna Kadett- och Aspirantskola
1/3 1966 – 30/6 1980

Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr M93

Minnesplatta över Carl XII:s besök 1700 och 1715-16  i Ystad

Län                                            Malmöhus (Skåne)

Kommun (motsv)              Ystad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Kemnerska gården, Stora Västergatan 6
GPS-angivelse:                     55°25’44.11″N 13°49’1.91″E

Inventerad
Namn:                                     Christian Braunstein
Datum:                                    2019-07-15

Historia
Kemnerska gårdens bostadshus byggdes cirka 1540. Det renoverades senast 1951-1952 då gården skadats i en brand 1946.
Det har sagts att Karl XII under sin vistelse i Ystad 1699 bodde i huvudbyggnaden på gården. Det är av denna anledning som många känner till huvudbyggnaden som Karl XII-huset. Det visade sig dock att Karl XII aldrig har bott på gården men han har ändå haft en stor betydelse för Kemnerska gården. Karl XII har bland annat hindrat att byggnaden revs.

 Ägare
Namn:                                        Ystad kommun
Adress:                                       Nya Rådhuset, Österportstorg 2, 271 80 Ystad
Tfnnr:                                         0411-57 70 00
Mail-adress                              kommunen@ystad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –                        
Renovering (vid behov):      –                        

Vårdare
Namn:                                       Ägaren

Övrigt
Minnestavlan av brons på Kemnerska gården som felaktigt har utpekats som Karl XIIs bostad
under vistelserna i Ystad ger de enligt traditionen historiska data om Karl XIIs vistelse i Ystad. Kungen bodde i själva verket på Stora Östergatan.
De felaktiga uppgifterna härrör från Svenska turistföreningens årsskrift 1910, där det fanns en artikel av Lundaprofessorn Arthur Stiller.                                   
Text: På ömse sidor av en relief av konungen: 17 JUNI 1682 och 30 NOVEMBER 1718
KONUNG CARL XII BODDE I DETTA HUS TVENNE GÅNGER
FÖRSTA GÅNGEN ÅR 1700 I JUNI MÅNAD
ANDRA GÅNGEN FRÅN DEN 13 DECEMBER 1715 TILL DEN 16 FEBRUARI 1716
Informationsskylt: Nej


Christian Braunstein
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr H10

Minnesmärke ”I fredens tjänst” i Stadsparken, Oskarshamn

 Län                                            Kalmar

Kommun (motsv)                Oskarshamn

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Stadsparken, 200 m OSO Oskarshamns kyrka
GPS-angivelse:                       N57°15’45.57″ E16°27’13.54″

Inventerad
Namn:                                        Oskarshamns kommun
Datum:                                       2020-10-24

Historia
För drygt sextio år sedan flögs den första svenska truppen till en fredsbevarande insats i en internationell konflikthärd utanför Europa. 1956 drog en bataljon på den blå FN-hjälmen och tog de första nervösa stegen ut i ett farligt och vanskligt uppdrag. De har under ett halvsekel följts av närmare 100 000 andra män och sedermera även kvinnor som deltagit i insatser i Gaza, Libanon, på Cypern, i Kongo, Liberia, före detta Jugoslavien och Afghanistan. För att minnas dessa insatser under världssamfundets flagga har under de senaste åren minnesstenar satts upp i ett antal städer runt om i Sverige.
Genom monumentet vill Oskarshamns kommun hedra personer som har deltagit eller deltar i internationella operationer, militära eller civila/humanitära. Vid minnesplatsen kan veteraner, men också vänner, anhöriga och andra, samlas för att minnas och hedra veteranernas insatser för fred och frihet.

 Ägare
Namn:                                        Oskarshamns kommun
Adress:                                       Varvsgatan 8, Box 706, 572 28 Oskarshamn
Tfnnr:                                         0491-880 00
Mail-adress                              servicecenter@oskarshamn.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Monumentet är utfört i grå granit från stenbrott i kommunen. Minnesplatsen har tagits fram i dialog med lokala veteraner och Veteranförbundet i Kalmar län. Minnesstenen skulle ha invigts 24 oktober 2020 men på grund av pandemin är det senarelagt till våren 2021.
Text: På den vänstra stenen: I FREDENS TJÄNST
Text på den högra stenen FN-symbolen.

Informationsskylt: Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr W01

Minnessten över slaget vid Brunnbäcks färja

Län                                            Dalarna

Kommun (motsv)               Avesta

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Södra stranden av Dalälven ca 3 km SV väg 70
GPS-angivelse:                       N60° 7’51.58″ E16°15’35.22″

Inventerad
Namn:                                       Thomas och Lena Fredholm
Datum:                                      2020-08-15

Historia
Slaget utkämpades i början av april 1521mellan Gustav Vasas upprorstrupper och Kristians II av Danmark lojala, främst danska förband. Den danska styrkan under befäl av Henrik Slagheck och Henrik von Mehlen kom från Västerås i söder och slog läger då de nådde Brunnbäck och det vad och färjeläge som på den tiden låg här. Ungefär samtidigt anlände från norr, hövitsmännen Peder Svensson och Olof Bonde med sina trupper till den norra älvstranden. Dalkarlarna började från stranden beskjuta danskarna med sina pilbågar och tvingade snart motståndarna att retirera. Peder Svensson hade utom synhåll för fienden då redan låtit en del av sina trupper gå över älven och när danskarna drog sig bort från sitt läger gick han till anfall. Samtidigt tog sig återstoden av dalkarlarna över älven och deltog i anfallet. Danskarna stod inledningsvis emot, men attacken var både överraskande och kraftsamlad och de tvingades snart retirera flyende söderut eller genom att kasta sig i älven. De svenska trupperna segrade stort.
För att beskriva slutet av striden med orden i Dalvisan:
”Så körde de jutar i Brunnebäck älv så vattnet dem porlade om.
De sörjde däröver, att Kristian själv ej där tillika omkom”

Ägare
Namn:                                       Avesta kommun
Adress:                                      774 81 Avesta
Tfnnr:                                        0226-64 50 00
Mail-adress                            servicecenter@avesta.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

 Övrigt
Minnessten av granit rest 1896. Stenen är inhägnad av fyrkantshuggna granitfundament förenade av en kedja
Text under Dalarnas vapenbild:  FÖR SVERIGES FRIHET FÖR HEM OCH FOSTERBYGD KÄMPADE OCH SEGRADE DALAMÄNNEN HÄR 1521.
MINNESGODE LANDSMÄN RESTE STENEN 1896
Text på ingångsstenarna: PEDER SVENSSON respektive OLOF BONDE
Informationsskylt: Nej

Thomas Fredholm
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Protokoll för SvMM årsmöte 2020

Protokoll fört vid  SvMM årsmöte 2020-07-28
(Mail-möte)

 1. Förklarade ordföranden mötet för öppnat.
 2. Valdes Christian Braunstein till mötesordförande och Claes Grafström till mötessekreterare.
 3. Valdes Patrik Sjögren och Gustaf Braunstein till justeringsmän.
 4. Beslöts att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
 5. Godkändes föredragningslistan.
 6. Redovisades verksamhetsberättelsen och den ekonomiska årsredovisningen för 2019 vilka godkändes av mötet.
 7. Redovisades revisorernas berättelse.
 8. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 redovisades och godkändes.
 10. Fastställdes oförändrad årsavgift för 2020.
 11. Omvaldes ordföranden Christian Braunstein och suppleanterna Michael Lagerkvist och Thomas Roth (1-årsmandat). Övriga styrelseledamöter (2-årsmandat) har ett år kvar.
 12. Omvaldes Revisionsfirman R 3 till revisor och Frans Kempe till revisorssuppleant.
 13. Omvaldes Lennart Berns och Gunnar Ohlsén till valberedning.
 14. Inga övriga frågor förelåg
 15. Förklarade ordföranden mötet för avslutat.

Claes Grafström, sekreterare                                       Christian Braunstein, ordf

Patrik Sjögren, justeringsman                                     Gustaf Braunstein, justeringsman