1701-1702 Carl XII:s övervintring i Virga (LV02)

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVirga ligger några mil sydost om Liepaja (tyska Libau) intill den kurländska västkusten. På tyska skrivs ortens namn Wirgen och under äldre tid Würgen. Efter Karl XII:s övergång 1701 av floden Düna(lettiska Daugava, ryska Dvina) fördes striderna in i Kurland, som var ett hertigdöme under den polska kronan och som gränsade till polska Livland dvs. söder om floden Düna. Under september månad 1701 gick Karl XII i vinterkvarter i trakten intill den tyska ordensborgen Grobin strax väster om Liepaja. Mindre slag utkämpades under hösten 1701 i Livland och Kurland med ryska och litauiska förband. I slutet av 1701 intog Karl XII ett nytt vinterkvarter söder om Grobin. Hans högkvarter upprättades vid Virga, en balt-tysk herrgård ägd av en släkt Nolde. Till högkvarteret kom en rad sändebud från bl. a Polen i syfte att förhandla. Voltair beskriver denna tid i ”Histoire de Charles XII Roi De Suède. Det var hit Aurora Königsmarck anlände i syfte att söka förlikning mellan August den Starke och Karl XII men förgäves. Vinterlägret behölls till vintern 1702. Karl XII bodde i tält med halmisolering ovanpå tältduken och som värmekälla användes glödande kanonkulor. Uppbrottet skedde under januari månad 1702 och kriget fördes in på det polska rikets område. På den plats som kungen hade sitt högkvarter restes ett monument 2002.

Le02Monumentet består av en i brons gjuten karolinsk ryttarstövel ställd på ett stenblock och invigdes 2002 Bil. 13. Inspirationen till att avbilda en karolinsk stövel är att en sådan stövel finns i ett museum i Liepaja och den anses ha tillhört Karl XII.