Alla inlägg av Christian

Registerkort Nr S20

Minnessten över soldaterna Andersson och Larm i Töcksfors

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Årjäng

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Vägskälet E 18/Hån, VNV 150 m.
GPS – angivelse:                    59°29’47.13″N 11°46’41.79″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-11-22

Historia
Minne över två bortgångna soldater ur 12. Komp I 2 som 1942 omkom i två olika olyckor, oberoende av varandra. (Drunkning och handgranatsolycka).

 Ägare
Namn:                                         Marcus Danielsson och Maj-Lis Marsell Patriksson
Adress:                                        Hån Rabben, 670 10 Töcksfors
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Behov av rengöring från lav och mossa

Vårdare
Namn:                                        Fornminnesföreningen Nordmarkstugan.
Adress:                                       Bäckheden, Svensbyn, 670 10 Töcksfors
Telefon:                                      0705/16 76 58
Mail-adress:                             Perleo.nilsson@swipnet.se

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text: ANDERSSON 1225-12-42, LARM 1591-12-42
12 KOMP I 2 R RESTE VÅRDEN ÖVER BORTGÅNGNA KAMRATERNA ÅR 1944
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S19

Minnessten över 91.luftbevakningskomp 1940 vid Borgberget, Blomskog

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Årjäng

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Omedelbart söder om vägskälet som leder in till  Borgåsberget med”Borgåsgubben” i Blomskog. 3,9 km ONO Blomskogs kyrka.
GPS-angivelse:                      N 59°17,450′ E 012°05,340′
Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-11-22

Historia
Fr o m 1943-10-01 fanns tre luftbevakningskompanier (90. – 92.) i Värmland.
91. Luftbevakningskompaniet svarade för Arvika-området där även Årjäng ingick med 13 luftbevakningsstationer (ls). Alla luftbevakningsstationer i Värmland (36), rapporterade in till luftbevakningscentralen i Karlstad (Kvarnberget).
Sannolikt var luftbevakningsorganisationen 1940 till delar den samma som efter 1943-10-01

Ägare
Namn:                                          Per Sigvard Aronsson eller Erik Mathias Byttner
Adress:                                        Källtegen Bäcken, 672 92 Årjäng/ Storgatan 25, 672 31 Årjäng
Fastighet:                                  Källtegen 1:62 trsp Källtegen 1:26
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Generellt är texten svårläsbar

Vårdare
Namn:                                        Ägaren ?

Övrigt
Minnesmärket inhugget i ett större klippblock. Beredskapssoldaten hytter med sin knutna näve mot de krigets rovfåglar som kan hota familjelyckan, vilket ger ett starkt intryck av de stämningar som härskade inom gränsbevakningen under ofredsåren.
Text:  91.BEVKOMP OFREDSÅRET 1940
På ena sidan av stenblocket namnet: IVAR NORDMAN
På andra sidan är namnet oläsbart
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S18

Minnessten över 3.kompaniet ur Värmlands regemente Hån, Töcksfors 

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Årjäng

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     I vägkanten (gamla E 18) mitt emot gamla tullstationen vid Hån. Stenen kan ev. komma att flyttas till missionshuset i Hån.
GPS – angivelse:                    59°30’10.61″N 11°47’8.70″E

Inventerad
Namn:                                         Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-11-22

Historia
Löjtnant Gösta Nordanskog, chef över 3. Kompaniet Värmlands Regemente I 2, hade det första linjeförbandet från Värmlands Regemente som anlände till gränsen mot Norge, söndagen den 14 april 1940 kl 0700. Synen som mötte kompaniet var ett 1000-tal norrmän, 100-talet bilar och några ambulanser i Årjäng som stoppats av landstormssoldater ur L 2 och som nu internerades på travbanan. Mellan broarna i Töcksfors låg långa travar av vapen, ammunition och allehanda norsk utrustning.
Några timmar före 3. Kompaniets ankomst hade 9. Pansarbilskvadronen från Skövde, under majoren Gyllengahm, anlänt till gränsen. Tillsammans började nu förberedelserna för ett svenskt försvar av gränsen att ta form.

 Ägare
Namn:                                        Gubbero PF AB (fastigheten Nedre Hån 1:82)
Adress:                                       Box 206, 432 24 Mölnlycke
Tfnnr:                                          070-317 05 20
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ev. Fornminnesföreningen Nordmarkstugan, Bäckheden Svenskbyn
Adress:                                       670 10 Töcksfors.
Telefon:                                     070-16 76 58
Mail-adress:                             perleo.nilsson@swipnet.se

Övrigt
Minnesstenen är en naturlig sten med en fastsatt bronsplatta uppsatt 1991
Text under Värmlandsörnen: 3. KOMP I 2 1940 -NORDANSKOG- BEVAKADE GRÄNSEN VID HÅN TÖCKSMARK APRIL – AUG 1940
UPPSATT 1991 VÄRMLANDS REGEMENTE
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S17

Minnesplatta på stenkummel över 33.lvkanto på ön Gnarpen

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Hammarön

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På ön Garpens SV del, 1,5 km VSV Skoghalls kyrka. Platsen är i anslutning till befintligt markvärn för en 40 mm luftvärnskanon m/36. Båttransport krävs.
GPS-angivelse:                        N59°18’47,19″ E13°26’25,51″

Inventerad
Namn:                                        Ej inventerat. Angivna uppgifter är inhämtade från RAÄ och Värmlands Museum

Historia
En pjäs ur 33. luftvärnsautomatkanontroppen L 15 var 1942 grupperad på ön tillsammans med ytterligare en pjäs som fanns på en takställning vid den elektrokemiska fabriken på fastlandet. Driftvärnet hade ytterligare en 40 mm pjäs inne på fabriksområdet i ett lvbetongtorn. Uppgiften var att skydda de viktiga fabrikerna i Skoghall samt hamnen mot tyskt flyg.

Ägare
Namn:                                        Stora Enso Skoghall AB,.
Adress:                                       Bruksgatan, 663 30 Skoghall
Tfnnr:                                         010- 465 00 00
Mail-adress                              storaenso.com

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägare (oklart)

Övrigt
Minnesmärket består av ett byggt stenröse med en ingjuten minnesplatta av sten (0,8 x 0,7 m), Det är sannolikt skapat och uppsatt 1942 av troppens personal.
Denna tropp flyttade senare till Åmotfors och ersattes av 32. lvakantroppen.
Text ovanför ett luftvärnsemblem:  1942
Text under luftvärnsemblemet: 33 DJE LVAKANTR/L 15
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

RFegisterkort Nr S16

Minnessten över Försvarets Sjukvårdscentrum i Hammarö

Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Hammarö

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid parkeringen framför f d FSC Sätter, Hammarö.
GPS – angivelse:                  59.305856°N 13.541309°E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-11-06

Historia
Under 1970-talet omlokaliserades Försvarets sjukvårdsstyrelse från Stockholm till Karlstad. I samband med att Försvarsmakten inrättades som en samlade myndighet, kom Försvarets sjukvårdsstyrelse upplösas i sin dåvarande form. Och i dess ställe bildades från den 1 juli 1994 Försvarets sjukvårdscentrum. Försvarets sjukvårdscentrum bildades av Försvarets sjukvårdsstyrelse (SjvS) i Karlstad,
Den 1 januari 1998 antog centrumet Försvarsmaktens sjukvårdscentrum.
Från den 1 september 2005 började Försvarsmaktens sjukvårdscentrum verka i Göteborg. Kvar i Hammarö kvarstod en avvecklingsorganisation, vilken verkade där fram till den 31 december 2005. Från den 1 januari 2006 verkade hela centrumet i Göteborg

 Ägare
Namn:                                        Hammarö Kommun,.
Adress:                                       Box 26, 663 21 Skoghall
Tfnnr:                                          054- 51 50 00
Mail-adress                              kommun@hammaroe.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     Behöver rengöras

Vårdare
Namn:                                        Ägaren (oklart)

Övrigt
Minnessten av röd granit över FSC tid på Hammarö
Text under FSC heraldiska vapen: FÖRSVARETS SJUKVÅRDSCENTRUM VAR 1994 – 2005 FÖRLAGT TILL SÄTTER HAMMARÖ
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S15

Minnesplatta över värmlänningar stupade i Finland

Län                                              Värmland

LänKommun (motsv)         Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                     På väggen i domkyrkans vapenhus
GPS-angivelse:                      N59°22,891′ E013°30,327′

Inventerad
Namn:                                          Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                         Nov 2019

Historia
Svenska frivilligkåren organiserade de svenska medborgare som anmält sig som frivilliga på Finlands sida i Vinterkriget 1939-1940 mellan Finland och Sovjetunionen.
Också under fortsättningskriget stred frivilliga i Finland. Då hade 1 700 svenskar i uppgift att försvara bland annat Hangönäset.
Viljan bland den svenska befolkningen var stor att hjälpa Finland – och många hade velat göra ännu mer. Det var fler som anmälde sig än de som kom fram till fronten. Ungefär 12 000 anmälde sig och drygt 8 000 kom fram.

Ägare
Namn:                                        Karlstads Domkyrkoförsamling
Adress:                                       Västra Kyrkogatan 3-5, 652 24 Karlstad
Tfnnr:                                          054-14 14 00
Mail-adress                              karlstads.pastorat@svenskakyrkan.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                          Ägaren

Övrigt
Minnesplatta av metall skänkt av Föreningen Värmlands Finlandsfrivilliga.
Text:  VÄRMLÄNNINGAR FALLNA FÖR NORDENS FRIHET 1940 – 1944
I FINLAND
BERNDT EINAR ANDERSSON    GRUMS                    † 13.3   1940  22 ÅR
JOHN HUGO ERICSSON                NOR                          † 26.2   1942  23 ÅR
GERDT ANDY JOHANSSON         ÖSTMARK              † 6.11   1941  25 ÅR
NILS AUGUST KOLTHOFF           SUNNEMO              † 17.9    1941  24 ÅR
TORBJÖRN ÖJESTAD                    SKILLINGMARK    † 2.3     1940  24 ÅR
I NORGE
PÅL MONTGOMERY PÅHLSON  SUNNE                    † 14.5   1940  25 ÅR

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S14

Minnestext över Ing 2 förläggningsplats 1940-46 i Färjestad, Karlstad

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Färjestad. 600 m NO Rudstjärnet (mycket svårhittat).
GPS-angivelse:                       N59*  22,891’  E013*  * 30,327’

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-19

Historia
Minnesplatta efter att Ing 2 K detachement i Karlstad under beredskapsåren lades ned. Två veckor efter att skylten sattes upp, stals den. Motsvarande text ristades därför direkt in i berget

 Ägare
Namn:                                        Karlstads kommun
Adress:                                       Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26
Tfnnr:                                          054-540 00 00
Mail-adress                              karlstadskommun@karlstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                      –
Renovering (vid behov):       –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesplatta av koppar uppsatt i en bergbrant (1 m hög)
De gamla skruvhålen från skylten finns kvar vid sidan om texten.
Text:  ING 2 K  LÄGER 1940 – 46
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S13

Minnesmärke ”I fredens tjänst” på Brigadmuseum i Karlstad

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Vid Brigadmuseum, Sandbäcksgatan 31
GPS-angivelse:                    N59°23,272′ E013°29,697′

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-23

Historia
Nationellt minnesmärke över alla som tjänstgjort i internationell verksamhet för freden.
Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats. Samtidigt har vi som nation varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick officiell status. Regeringen har beslutat att Veterandagen ska vara allmän flaggdag från och med 29 maj 2018.
En minnessten innebär att veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

 Ägare
Namn:                                        Karlstads kommun
Adress:                                       Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra torggatan 26
Tfnnr:                                          054-540 00 00
Mail-adress                              karlstadskommun@karlstad.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Brigadmuseum.
Adress:                                      Sandbäcksgatan 31, 653 40 Karlstad
Telefon:                                     054-15 80 60
Mailadress:                              info@brigadmuseum.se

Övrigt
Minnesmärke av svart granit rest år 20
Text under FN-emblemet: I FREDENS TJÄNST
Text på frånsidan: HEDRA DEM SOM GJORT EN INSATS FÖR FREDEN
HEDRA DEM SOM HAR STUPAT
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S12

Minnessten över Värmlands fältjägarkårs lägerplats i Trossnäs i Nor

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Trossnäs, 14 km väster Karlstad.
GPS-angivelse:                      59°25’46.97″N 13°14’34.63″E

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-22

Historia
Fr o m 1832 började Värmlands Fältjägare och från 1834 Värmlands Regemente att öva på Trossnäs.
Värmlands Fältjägare utnyttjade fältets norra del och kallades ”de gröne” efter uniformens utseende och Värmlands Regemente använde den södra delen och kallades på motsvarande sätt ”de blåe”.
Under åren 1836 – 38 uppförde ägaren av Trossnäs vissa byggnader som uthyrdes till kronan (bl a fyra tältformade kaserner i timmer) samtidigt som vissa byggnader (sjukhus, förrådsbyggnad och en trossbod) flyttades från Varpnäs Mo till Trossnäs.
I maj 1859 inköptes Trossnäs fält av kronan och ytterligare mark inköptes 1885. Fr o m 1860 började kronan att uppföra ett stort antal byggnader på området både till Värmlands Fältjägare och till Värmlands Regemente. Som mest fanns 99 byggnader inom området.
1902 omorganiseras fältjägarna (I 26) och flyttar till Vaxholms fästning tillsammans med en bataljon ur Hallands Regemente.
Som mest fanns 99 byggnader inom området.
Fyra byggnader flyttas till Karlstad och finns fortfarande bevarade, bl a två byggnader samordnade med dagens Brigadmuseum. En av dessa byggnader är sannolikt uppförd 1836 eller 1838 för fältjägarnas behov. Byggnaderna på Trossnäs rivs eller säljs. Kvar idag finns endast fem byggnader från denna tid (sjukhuset, gevärsförrådet, kokhuset, en förläggningsbarack och ett förråd från Varpnästiden).
2012 säljer staten tillbaka marken till Trossnäs gård.

 Ägare
Namn:                                        Hans-Ove Jensen
Adress:                                       Trossnäs gård, 660 52 Edsvalla
Tfnnr:                                          070-222 1032
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Nors Hembygdsförening
Adress:                                       c/o Larsson, Tjärdalsvägen 10, 664 93 EDSVALLA
Telefon:                                      070-62 10 760
Mail-adress:                              sagl@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text under Värmlandsörnen: VÄRMLANDS FÄLTJÄGARE HADE HÄR PÅ TROSSNÄS FÄLT SIN LÄGERPLATS ÅREN 1836 – 1901
HÄVDADE TROGET OCH HÄNGIVET SVENSK KRIGSMANNAANDA I KRIG OCH FRED UTMÄRKTE SIG I KRIGEN 1788 – 89, 1807, 1808 – 09, 1813 OCH 1814
INFÖRLIVADES ÅR 1902 MED K. VAXHOLMS GRENADJÄRREGEMENTE
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten

Registerkort Nr S11

Minnessten över Värmlands regementes lägerplats på Trossnäs i Nor

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)                Karlstad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Trossnäs, 14 km väster Karlstad.
GPS-angivelse:                      N59°25,632′ E013°14,546′

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-09-22

Historia
Värmlands regemente konstaterade att Varpnäs Mo (1817 – 1832) fungerade alldeles utmärkt som lägerplats under regniga mötesdagar. Då det var torra somrar så ”vadade man upp till fotknölarna i sanden” samtidigt som det var långt till vatten. Man beslutade sig därför att arrendera marken vid Trossnäs (2,5 km väster ut) fr o m oktober 1831 av Trossnäs gård. Fr o m 1832 började därför Värmlands Fältjägare och från 1834 Värmlands Regemente att öva på Trossnäs.
Värmlands Fältjägare utnyttjade fältets norra del och kallades ”de gröne” efter uniformens utseende och Värmlands Regemente använde den södra delen och kallades på motsvarande sätt ”de blåe”.
Under åren 1836 – 38 uppförde ägaren av Trossnäs vissa byggnader som uthyrdes till kronan (bl a fyra tältformade kaserner i timmer) samtidigt som vissa byggnader (sjukhus, förrådsbyggnad och en trossbod) flyttades från Varpnäs Mo till Trossnäs.
I maj 1859 inköptes Trossnäs fält av kronan och ytterligare mark inköptes 1885. Fr o m 1860 började kronan att uppföra ett stort antal byggnader på området både till Värmlands Fältjägare och till Värmlands Regemente. Som mest fanns 99 byggnader inom området.
1902 omorganiseras fältjägarna (I 26) och flyttar till Vaxholms fästning tillsammans med en bataljon ur Hallands Regemente.
1913 i januari flyttar Värmlands Regemente I 22 in till Karlstad.
1914-15 påbörjas flytten av fem byggnader från Trossnäs till Karlstad. Fyra av dessa finns fortfarande bevarade, bl a två byggnader samordnade med dagens Brigadmuseum. Övriga byggnader på Trossnäs rivs eller säljs. Kvar idag finns endast fem byggnader från denna tid (sjukhuset, gevärsförrådet, kokhuset, en förläggningsbarack och ett förråd från Varpnästiden).
2012 säljer staten tillbaka marken till Trossnäs gård.

 Ägare
Namn:                                        Hans-Ove Jensen
Adress:                                      Trossnäs gård, 660 52 Edsvalla
Tfnnr:                                         070-222 1032
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Nors Hembygdsförening
Adress:                                       c/o Larsson, Tjärdalsvägen 10, 664 93 EDSVALLA
Telefon:                                      070-62 10 760
Mail-adress:                             sagl@telia.com

Övrigt
Minnesmärket av granit står på platsen för den gamla chefspaviljongen, invigd 6 augusti 1921 av landshövding Unger och f d regementschefen överste Nordensvan.
Stenen är huggen i Hunnebostrand
Text under en Värmlandsörn:  KONGL WERMLANDS REGEMENTES MÖTESPLATS 1832 – 1913
VÄRMLÄNNINGAR RESTE STENEN 1921
Informationsskylt:  Nej

Lars Ramström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten