Andra militära minnesmärken

Under denna rubrik finns de militära minnesmärken som inte finns med bland fältslag, fredsbevarande insatser och gravar, t ex minnesstenar över svenska förband, berömda landstigningar, övervintringsläger för den svenska armén, dödsfall under fredstid m fl.

Andra militära minnesmärken i Sverige, länsvis
Klicka här >>>
Andra militära minnesmärken i Sverige, övriga
Klicka här >>>
Andra militära minnesmärken
 NO01 1612  Massakern i Sinclairs pass
DE01 1630 Landstigningen på Usedom  Proj 7
 PL01 1630 Minnesmärke över svenska arméns övervintring i Chojna  Proj 2
 DE02 1631 och 1813 Minnesmärke över svenska arméns samling i Göritz
 DE04 1631 Minnesmärke över svenska arméns övergång av Rhen
 DE06 1632 Minnesmärke över svenska arméns samling i Eckartsberg
 US01  1638 Minnesmärket över svenska örlogsskeppet ”Kalmar nyckel
 AT01-08  1646 Diverse ”Schwedensteine” i Österrike
 DK03  1658 Minnestavla över Freden i Roskilde i Höje Taastrup
 EE03  1701 Minnessten över Carl XII:s vinterläger på Lais
 LV02  1702 Minnessten över Carl XII:s vinterläger utanför Virga
 DE14  1706 Minnessten över Carl XII i Nechern
 DE15  1706 Minnessten över mötet i Altranstädt
 RU01 1703 ca Monument över Nyens skans i S:t Petersburg
 HU02 1714 Väggplakett över Carl XII i Debrecen
HU03 1714 Väggplakett över Carl XII i Budapest
NO04 1718 Minnessten över Petter Långström i Forradalen
FI61 1736 Minnessten över Carl Gustaf Armfelt d ä i Liljendal
FI05 1770 Minnessten över Finska lätta dragonkåren i Borgå
FI13 1794 Minnessten över Finska artilleriregementet i Helsingfors
FI14 1803-1805 Minnessten över Finska gardesregementet i Borgå
FI60 1808 Minnessten över Lotta Svärd i Oravais
ZA01 1850 ca Kanoner på Fort Oscar i Gustavia
FI27 1939-40 Minnesmonument över Svenska Frivilligkåren i Rovaniemi
FI28 1939-40 Minnestavla över Svenska Frivilliga flygflottiljen i Ekenäs
FI31 1940 Minnesplakett över Svenska frivilligkårens luftvärn i Kemijärvi
FI32 1940 Minnesplakett över Svenska frivilligkårens luftvärn i Rovaniemi
FI35 1940 Minnessten över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Olkkajärvi
FI36 1940 Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Tikkakoski
 FI37 1940 Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Uleåborg
 FI38 1940 Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Vaala
FI39 1940 Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Vanda
 FI40 1940 Minnestavla över Svenska Frivilliga Flygflottiljen i Vesiluoto
 FI42 1941 Minnestavla över Svenska Frivilligbataljonen i Hangö
 FI43 1941 Minnessten över Svenska Frivilligbataljonen i Lappvik
 FI44 1941 Minnessten över Svenska frivilligbataljonens parad i Harparskog
 FI45 1942-44 Minnessten över Svenska frivilligkompaniet i Ekenäs
IT01 1947 Minnessten över flygkatastrofen utanför Neapel
PL05 1739 Minnesmärke över Malcolm Sinclair i Zielona Gora
 FI  1808 Minnesmärke över Finska insjöflottan