Andra militära minnesmärken i Sverige, övriga

MINNESMÄRKEN ÖVER KUNGLIGA BESÖK
Minnessten över Oscar II:s besök vid Jönköpings regemente på lägerplatsen i Skillingaryd F61
Minnessten över Oscar II: s fanöverlämning till Kronobergs regemente på Kronobergshed G61
Minnessten över Oscar I:s besök vid Gotlands regemente på Visborgs slätt I51
Minnessten över Gustaf V:s besök vid Gotlands regemente på Visborgs slätt I62
Minnesplatta över Gustaf V och Gustaf VI Adolf på Skans 1, Tingstäde fästning I63
Minnessten över Gustaf VI Adolfs besök på Blekinge flygflottilj i Kallinge K61
Minnessten över Carl XII;s återkomst till Sverige 1716 Ö Skåre läge M61
Minnessten över Gustaf VI Adolfs besök på Hallands flygflottilj i Halmstad N61
Minnestavla över Gustaf VI Adolfs besök vid Älvsborgs regemente på kanslihusvägg i Borås P61
Minnessten över Carl XVI Gustafs och Silvias besök på Gripencentrum i Såtenäs R61
Minnestavla över Karl XII på Strömsholms slott U61
Minnessten över Gustaf VI Adolfs och drottning Louises besök vid Dalregementet i Falun W61
Minnessten med kungliga namnteckningar vid Hälsinge regementes översteboställe i Vall X61
Minnessten över Prins Oscars besök vid Kungl Pontonjärbataljonen på Laxön, Älvkarleö X62
Minnessten över Oscar II:s besök vid Svea ingenjörregemente på Laxön, Älvkarleö X63
Minnessten över Oscar II:s besök vid Västernorrlands regemente i Gamla lägret, Övergård Y62
Minnessten över Oscar II:s besök vid Norrlands trängregemente i Officersparken i Sollefteå Y63
Minnessten över Gustaf V:s besök vid Norrlands trängregemente i Officersparken i Sollefteå Y64
Minnessten över Carl XVI Gustafs besök vid Norrlands trängregemente i Offparken i Sollefteå Y65
Minnessten över Carl XI besök 1686 vid förbanden i Jämtland på Frösön (Hårdska stenen) Z61
Minnessten över kronprins Oscars besök vid Jämtlands brigad i Ånn Z62
Minnessten över Carl XIV Johans besök vid Jämtlands fältjägarregemente på Frösön Z63
Minnessten över Carl XVI Gustafs besök vid Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur Ö63
MINNESMÄRKEN ÖVER MILITÄRA HÄSTAR OCH HUNDAR
Hästgrav ( No 22 ) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm A71
Hästgrav (Fridolin) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm A72
Hundgrav (Putte) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm A73
Hundgrav (Rufus) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm A74
Hundgrav (Morgan) utanför f d K 1 kasern på Lidingövägen i Stockholm A75
Hästgrav (Gubben) vid Bornsjön mellan Skårby gård och Fåge B71
Hundgrav (Pompe) i Karlbergs slottspark, Solna B72
Hundgrav (kj-hunden Kamir) på Korsö B73
Minnessten över Kronprinsens husarregementes stallbrand på Bonnarps hed  L71
 Inskription över hunden Miss på det militära ridhuset i Landskrona  M71
 18 häst- och hundgravar i Regementsparken i Umeå  A71-89
 
FLYGPLAN ”PÅ PINNE” C81
J35 Draken i Uppsala (F16) L81
Sk60 i Linköping L82
Hkp3 i Linköping E82
J35F Draken i Kalmar H81
Sk 60 i Ljungbyhed (F5)  L81
J35 Draken i Ängelholm (F10)  L82
J35J Draken i Rinkaby (F10) L83
A32A Lansen på FMHS i Halmstad (F14) N81
A32 Lansen i Karlsborg (F6) R81
Tp79, DC3 i Karlsborg (FJS) R82
J32B Lansen i Såtenäs (F7) R83
JA37 Viggen i Såtenär (F7) R84
JAS39 Gripen i Såtenäs (F7) R85
J35F Draken på Hässlö, Västerås (F1)
AJ37 Viggen i Söderhamn (F15) X81
J29F Tunnan på Frösö (F4) Z81
J35D Draken på Frösö (F4)  Z82
S35E Draken i Luleå (F21) Ö82
Rb 340 på torget i Vidsel Ö83
Robot RB340 i Vidsel Ö84
Målrobot Rb02 i Vidsel Ö85
Rb 65 Bloodhound Mk1 i Vidsel Ö86