Registerkort Nr A10

1888 Minnestavla över Norska gardet på Storgatan 23

A12Land                                  Sverige

Kommun (motsv)       Stockholms stad

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:           Storgatan 23
GPS-angivelse:              N59° 20′ 6.1102″ E18° 5′ 2.44″

Inventerad
Namn:                               Claes Grafström
Datum:                              Augusti 2015

Historia
Gardet bildades i Stockholm 1856, där den dåvarande kung Karl IV av Norge residerade, men gick i Sverige under namnet Hans Majestät Konungens Norska Garde. Gardet var förlagt i hörnfastigheten (även kallad ”Stadens norra kasern”) Artillerigatan/Skeppargatan på Östermalm i Stockholm, som mellan 1891 och 1927 inhyste Östermalms brandstation. Sedan 1888 har gardet sin tjänstgöring i Oslo och står idag vakt vid de två kungliga residensen Slottet och Skaugum gård, samt vid Akershus fästning. Med undantag för ett kompani, har gardet sitt samlade högkvarter i Huseby leir på Hovseter i Oslo, där man även har egen vakthållning.

Ägare
Namn:                                       Stockholms stad
Adress:                                      Kulturförvaltningen, Stockholm
Telefon:                                    08-508 319 00
Mail-adress:                            kultur@stockholm.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                    –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrig
Minnestavlan av brons är uppsatt den 10 september 1988.
Text:  HANS MAJESTAET KUNGENS NORSKA GARDE VAR FORLAGT I NORRA KASERN FRA
1 NOV 1856. DEN 30. SEPT 1888 FLYTTET AVDELINGEN TILL KRISTIANIA – NÅ OSLO.
DENNE PLAKETT ÄR AVDUKET 10. SEPT 1988 – 100 ÅR ETTER FRAFLYTTINGEN
UNDER EN SEREMONI HVOR KUNGL SVEA LIVGARDE OG HM KONGENS GARDE DELTOK.
HM KONGENS GARDE     KUNGL SVEA LIVGARDE
NORGES GARDISTFORBUND SVEA GARDESFÖRENINGEN
Informationsskylt:  Nej

Claes Grafström
Chef SvMM inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten