Registerkort Nr. AF01

Minnesmärke över ISAF, Afganistan 2002-14

Ännu ej inventerat. Kan vara flyttat.

Kransnedläggningsdag: 05-29 Veterandagen.

Af01 a

 

 

Af01 b