1992-2005 UNPROFOR, IFOR,SFOR (BA01)

UNPROFOR (United Nations Protection Force) var den första fredsbevarande FN-styrkan i forna Jugoslavien under de jugoslaviska krigen. Den existerade från början av FN:s inblandning i februari 1992 till dess omstrukturering till andra styrkor i mars 1995. SFORUNPROFOR verkade fram till Daytonavtalet fastslogs. UNPROFOR bestod av nästan 39 000 man, 320 av dem dödades i tjänsten. Den bestod av trupper från Argentina, Bangladesh, Belgien, Brasilien, Kanada, Colombia, Tjeckien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ghana, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Jordanien, Kenya, Litauen, Malaysia, Nepal, Nederländerna, Nya Zeeland, Nigeria, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Ryssland, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Storbritannien och USA.
Som första svenska
styrka anlände den 10 mars 1992 ett stab/tross-kompani med chef major Söderberg till Sarajevo. JK01 I januari 1993 sattes Nordbat upp (Nordic Battalion), ett samnordiskt förband bestående av ett mekaniserat skyttekompani från vardera Sverige, Norge och Finland samt ett gemensamt stab och trosskompani från dessa länder Bosnienunder ledning av Öv Jan-Gunnar Isberg och anländer till Makedonien. MA01. Tre svenska pansarskyttekompanier, ett stab- och trosskompani, ett stridsvagnskompani och ett fältsjukhuskompani deltog i den svensk-danska bataljonen, Nordbat 2, som under hösten 1993 kom till Bosnien och Hercegovina under ledning av Ulf Henricsson som en del av UNPROFOR. BA01 De svenska Bosnienbataljonerna som verkade i Bosnien under denna tid var BA01 till BA05. Från BA02 ingick även ett stabs/ingenjörskompani i bataljonen. Under slutet av BA02 utökas bataljonen med ett skyttekompani från den svenska delen av Nordbat i Makedonien. Detta kompani benämns 7:e skyttekompaniet på plats i Bosnien där det initialt grupperas på Tuzla Air Base.

images50MGJ158IFOR  (Implementation Force) var en Natoledd multinationell styrka i Bosnien och Hercegovina, vilken opererade under ett års mandat från 20 december 1995 till 20 december 1996 under kodnamn Operation Joint Endeavour. Detta för att implementera de militära delarna av The General Framework Agreement for Peace (GFAP) i Bosnien och Hercegovina. IFOR var efterträdare till UNPROFOR och kom i sig att avlösas av SFOR.

SFOR (Stabilisation Force) var den Natoledda styrka som i enlighet med mandatet i Daytonavtalet övervakade freden i Bosnien och Hercegovina. Den var aktiv mellan december 1996 och januari 2005. Den avlöste IFOR (Implementation Force), vars ettåriga mandat gick ut i december 1996, och har i sin tur ersatts av EUFOR i januari 2005. Sverige deltog mellan 1996-2000 med en kontingent bestående av bl a en bataljon stationerad söder om Tuzla samt vissa specialenheter och stabsofficerare.
Band Nato

(delvis utdrag ur Wikipedia)