1940 Minnesplakett över Svenska frivilligkårens luftvärn i Rovaniemi FI32

Ett par hundra frivilliga svenskar tjänstgjorde i det finska luftvärnet under Vinterkriget.

Kransnedläggningsdag 05-29 (Veterandagen).

Ej bild.

Ej inventerad.