1849 Gravsten i Flensburg över soldat nr 21 Maggeby (DE21)

År 1849 blossade striderna mellan Danmark och Tyskland upp för att efter en kort tid, den 10 juli följas av en vapenvila. Under tiden fredsförhandlingarna hölls skulle preussiska trupper besätta Holstein, och norra Schleswig ner till Flensburg skulle besättas av 3 850 man svensk-norska trupper.
Bataljonens uppdrag blev att i norra Schleswig, i trakterna runt danska Aabenraa och tyska Flensburg fungera som en ”buffertzon mellan de två stridande folken. Den svenska styrkan var på plats mellan augusti 1849 och juli 1850. Historiebeskrivningen från svenskarnas insats i Schleswig är dålig i svenska källor. Man vet att svenskarna aldrig var inblandade i några reguljära strider med där tillhörande förluster. Men ändå fick några soldater sätta livet till på främmande mark.  Fast då var det fältsjukan som skördade sina offer. På 1800-talet och tidigare dog fler soldater av sjukdom än i strid.
Minnesdag     05-29 (Veterandagen)
Ty21Liggande gravsten (ca 60x 40 cm) av marmor (?) fäst i ett betongfundament.
Begravd är den svenske soldaten nr 29 Maggebo. Text: SVENSKE SOLDATEN NR 21 MAGGEBY VID 1 COMP. AF WERMLAND FÄLT BATALJON FÖDD D. 24 NOV. 1815 DÖD D. 16 OCT. 1849.