1808 Slaget vid Lemo FI18

Slaget om Lemo utkämpades 19-20 juni 1808 under det finska kriget. Under slaget v vegesacklandsteg 2 000 svenskar under befäl av Eberhard von Vegesack med hjälp av den svenska flottan vid Lemo udde i S:t Karins i Egentliga Finland klockan sju på kvällen den 19 juni 1808. Deras mål var att erövra Åbo från ryssarna.
Operationen började mycket gynnsamt för svenskarna som landsteg den 19 juni och lyckades avancera flera kilometer norrut inom siktavstånd till Åbo. Där mötte ryska styrkor dem. Ryssarna organiserade snabbt ett försvar och 3 600 man koncentrerades vid Åbo.
Svenskarna mötte hårt motstånd och tvingades dra sig tillbaka och evakuera till de fartyg som de hade kommit med. Vid ett tillfälle var situationen mycket allvarlig för ryssarna. Fredrik Vilhelm von Buxhoevden hade redan börjat planera en reträtt från Åbo. Åboborna samlades på en närbelägen kulle för att betrakta 220px-Buxhoevden_Fhändelserna och detta gjorde inte heller ryssarna gladare eftersom de var rädda för ett uppror i staden.
Eberhard von Vegesack drog
sina fartyg tillbaka mot de åländska öarna och ett sjöslag tog vid i den åboländska skärgården. Ryska förluster rapporterades uppgå till 300 man medan de svenska uppgick till strax över 200.
Heidi Limnell har skapat minnesmärket Den döende krigaren över striderna på Lemo udde, med namn efter en dikt i Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner. Det står nära Yli-Lemo gård och restes i juni 2008.

(delvis utdrag ur Wikipedia)