1803 Minnessten över Finska gardesregementet i Borgå (FI14)

Finska gardesregementet bildades 1803 genom att Livregementets lätta bataljon bytte namn. År 1793 bröts den tredje bataljonen ur Änkedrottningens livregemente. uppkallat efter Gustaf III:s mor Lovisa Ulrika, loss och bildade Den värvade bataljonen av livregementsbrigadens lätta infanteri, som 1796 bytte namn till Livregementets lätta bataljon. Förbandet omorganiserades till Finska gardesregementet 1803 av Gustaf IV Adolf som förflyttade regementet till Finland. En del av regementet var förlagt på Sveaborg. Delar av officerskåren som var missnöjda över förflyttningen från Stockholm var motståndare till det gustavianska enväldet.
1802 I21808 tillkom delar av Svenska gardesregementet samtidigt som Gustav IV Adolf visade sitt missnöje över gardesregementenas undermåligt genomförda landstigningsförsök vid Helsinge och Lokalaks nära Nystad den 12 oktober 1808 under Finska kriget
genom att degradera dem till ”vanliga” värvade regementen. De förlorade sina vita fanor och utmärkelsetecken. Officerarna måste sprätta bort sina guldknappar och ta bort vita plymer och fjädrar ur hattarna. Dessa elitförband med lång och ärorik historia placerades nu sist i rangskalan för rikets regementen. Finska gardesregementet döptes om efter regementschefen af Palén till af Paléns värvade regemente.

År 1809 återfick man gardesrangen under namnet Andra gardesregementet. Regementet förlades till Stockholm och namnändrades 1818 till Andra livgardet. Som värvat livgarde var man inkvarterat hos borgerskapet i Stockholm men från 1890 flyttade man in i nya kaserner vid Linnégatan. Regementet namnändrades 1894 till Göta livgarde (I 2).

(delvis utdrag ur Wikipedia)

En minnessten restes 1939 av Kungl Göta livgarde.

Borga11