1794 Minnessten över Finska artilleriregementet i Helsingfors (FI13)

Finska artregFinska artilleriregementet, No 4, har sitt ursprung i det svenska Artilleriregementet som sattes upp 1636. Regementets soldater rekryterades från Finland där det även var förlagt.
1794 delades Artilleriregementet upp i fyra regementen där Finska artilleriregementet var ett. Regementet utmärktes av att uniformen hade röd krage. Det var huvudsakligen förlagt i Helsingfors och bestod av tio kompanier.
Efter Finska kriget 1808-1809 flyttades delar av regementet till Sverige och förlades i Gävle som F d Finska artilleriregementet. Regementet lades ner två senare 1811 när två kompanier inordnades med Svea artilleriregemente (A 1) och tre andra med Wendes artilleriregemente (A 3). Dessutom bildades ett belägringskompani som inordnades i Göta artilleriregemente (A 2) och sattes som besättning i Varbergs fästning.
Artilleribrigaden i Finland
ser sig som arvtagare till Finska artilleriregementet.