1789 Slagen vid Porrassalmi (FI07)

Slaget vid Porrassalmi utspelade sig den 12-13 juni 1789, En svensk-finsk trupp under Jakob Karl Gripenberg på cirka 750 man besegrade den ryska kåren på cirka 7 000 – 8 000 man vid den finska sjön Porrassalmi. Major Georg Henrik Jägerhorn utmärkte sig särskilt vid denna drabbning som på rysk sida leddes av Jägerhorns tidigare stridslärare Göran Magnus Sprengtporten.
Porro11 juni fick överstelöjtnant Adolf Aminoff vid Savolax regemente som befann sig i Sankt Michels socken rapport om slaget vid Kyrö några dagar tidigare, och att svenskarna där besegrats, och att armén nu befann sig på flykt mot hans område, tätt följda av ryssarna. Major Georg Henrik Jägerhorn, som så nyligen som 8 juni ankommit från Stockholm fick order att möta fienden med trupperna från Savolax regemente om ca 500-600 man och två kanoner och försöka fördröja ryssarnas fortsatta frammarsch.
Klockan 8 på kvällen den 11:e var man framme vid Porrassalmi och började göra förhuggningar och kasta upp försvarsvallar och byggde en travers i anslutning till en bro som här måste passeras. Under tiden blev kapten Adlercreutz vid Nylands dragoner utskickad att rekognosera fiendens rörelser. Vid Sockala by en halv mil från utsattes en fältvakt för att kunna följa fiendens frammarsch. Sedan traversen var klar bestyckades den med de båda kanonerna under löjtnant Ugglas befäl.
PorrassalmiPå förmiddagen 12 juni ankom överste Gripenberg med en del av Björneborgs regemente och 60 Ryttare av Nylands dragoner under befäl av löjtnant Tandefelt. På kvällen kl 8 anfölls fältvakten av ryska trupper, förstärkningar utskickades men kl 11 på kvällen tvingades svenskarna trots det att dra sig tillbaka. Redan klockan 12 var ryska trupper med två kanoner framme vid bron och började beskjuta de svenska trupperna. Efter närmare 24 timmars attacker drog sig de ryska trupperna tillbaka.
Svenskarna led under sitt tappra försvar hårda förluster. Överste Gripenberg fick en kula i Dobelnmunnen. Kapten Georg Carl von Döbeln fick en kula i pannan, m. fl. sårade officerare

Andra slaget vid Porrassalmi utspelade sig den 18 juni och 19 juni 1789. Ryssarna, som dragit sig tillbaka till Kristina, anföll återigen efter att ha erhållit förstärkningar den 18 juni, och trots att även detta anfall slogs tillbaka, måste svenskarna likväl dagen därpå uppge sin ställning och dra sig tillbaka till Jokkas.

(delvis utdrag ur Wikipediia)