1706 Minnessten över Carl XII förläggning i Nechern (DE14)

Den sorbiska byn Nechern omnämns första gången i skrift i början av 1400-talet under namnet Necherin (1413 och 1415), Necheryn (1418) och Necherein (1421). Möjligtvis härstammar ortsnamnet från de tyska kolonisterna Necher, som under den tyska utbredningen österut övertog byn. En riddargods från början av 1500-talet är känt men senare blev detta sammanslaget med det närbelägna godset Wurschen.
Nechern SchwedensteinUnder det Stora Nordiska kriget uppehöll sig kung Carl XII 1706 under en kort tid i Nechern och med anledning av detta restes 1810 en minnessten, der Schwedenstein.

(delvis utdrag ur Wikipedia)