1705 Gravmonument efter slaget i Gemauerthof (Mūrmuiža) (LV04)

Ryssarna beslutade 1705 att skära av Lewenhaupts armé från svenska huvudarmén i Polen. Fältmarskalken Boris Sjeremetiev marscherade med en 10 000-14 000 man stark armé mot Mitau. Lewenhaupt beslutade sig då att möta ryssarna i ett fältslag och då de ryska trupperna nalkades grupperade han sin ca 7 000 man starka armé vid godset Gemauerthof (Murmuiza)söder om Mitau. När det svenska anfallet inleddes den 16 juni var det framgångsrikt på den högra flygeln men ryssarna lyckades med sitt kavalleri driva undan de svenska ryttarna på den vänstra flygeln varvid en farlig lucka uppstod mellan den vänstra och högra flygeln. Lewenhaupt tog då befälet över den vänstra flygeln och lyckades få fram den i höjd med den högra flygeln så att slaglinjen blev sammanhållen. Ryssarna retirerade och Lewenhaupt drev den ryska armén från slagfältet. Mörkrets inbrott och stor ammunitionsbrist gjorde att ingen förföljningsstrid genomfördes. De ryska förlusterna beräknas till ca 2 000 man och den svenska till ca 800 man.
9Gravmonumentet är rest på den plats som är massgrav över stupade svenskar i slaget vid Gemauerthof. Se Le03.
Enligt representanter från kommunen förekommer det ibland problem med att benrester friläggs i samband med att floden svämmar över.