1703 Minnesmärke över Nyenskans (RU01)

Nyenskans var en svensk fästning byggd som stödjepunkt i försvaret av Ingermanland, belägen vid Nevas utlopp i Finska viken, där numera Sankt Petersburg är beläget. Skansen nyenskanslåg österut från nuvarande centrum av Sankt Petersburg på ett näs, som bildas där den lilla ån Ochta flyter in i Neva. Runt fästningen byggdes staden Nyen. Rester av fästningen försvann i mitten av 1800 talet.
Byggandet av Nyenskans påbörjades 1611, men arbetena gick långsamt. En tidigare svensk fästning fanns på samma plats under medeltiden. År 1299 hade på en holme i Neva av Torgils Knutsson anlagts ett fäste, vid namn Landskrona, som dock redan 1301 förstördes av ryssarna.
Under 1656 års krig intog ryssarna fästningen, dödade stadens invånare och brände husen. Samma år erövrade Gustaf Eriksson Horn tillbaka staden. Fienden hade
övergivit fästningen. Nyenskans hämtade sig snabbt från krigets ödeläggning och Nyen blev den största staden i hela Nöteborgs län och överskred även huvudstaden Nöteborg med storlek och tillgångar.
Under Stora nordiska kriget började ryssarna på våren 1703 ett anfall mot Nyenskans och uppmanade fästningens försvarare att kapitulera. I fästningen fanns endast en besättning på cirka 600 svenska soldater och efter ett par dagars bombardemang var de mogna för en vapenvila i maj 1703.
nyenTsaren (Peter den store) omnämnde Nyenskans till Slotburg (borg stad). Några forskare tror att han gav sedan order att det svenska fästet skulle rivas och stenarna skulle istället läggas på ön Harholmen närmare flodens mynning – platsen för Sankt Petersburgs grundande. Men det är troligen inte korrekt
, eftersom på kartor från senare tid man kan hitta delar av fästningen. På en karta från 1717 man kan se att befästningen fanns kvar. Två av fästningens bastioner revs ner enbart år 1744. Ett varv anlades på det tidigare Nyenskans år 1790, och område blev en del av Sankt Petersburg stad efter 1828. Den centrala delen av Nyenskans existerade ännu år 1849 och exakt datum när den revs ner är okänt.

(delvis utdrag ur Wikipedia)