1657 Slaget vid Genevads bro

Det slag som utkämpades vid Eldsberga 1657 har omväxlande kallats slaget vid GenevadsbroGenevad och slaget vid Genevads bro. På den minnessten som restes 1928 står ”Till minne av slaget vid Genevad den 31 augusti 1657”. Någon avgörande betydelse fick inte slaget, inte heller skördade det något överväldigande antal offer. Hur många som stupade är osäkert, möjligen var det inte fler än något eller några hundratal. Svenskarna hade tidigare på sommaren gått från södra Halland mot Ängelholm, men i mitten av augusti bröt den svenska befälhavaren Per Brahe upp från sitt läger vid Errarp och drog sig tillbaka till Halmstad.  Danskarna under Axel Urup följde efter, stannade utanför Laholm, började gräva löpgravar och belägrade staden och fästningen. Läget var kritiskt för svenskarna. Om Lagaholms fästning föll hotades Halmstad. Danskarna var till antalet överlägsna. Men den 30 augusti fick Brahe förstärkningar och dagen därpå satte han sig i rörelse söderut. Danskarna var väl underrättade om de svenska dispositionerna och Urup ställde upp sin här på södra stranden av Genevadsån. Den svenska förtruppen nådde fram redan på förmiddagen men inte förrän vid fyratiden på eftermiddagen inleddes det egentliga slaget. Danskarna hade fördelen av att ha kunnat välja ställning, men deras artilleri placerats högt uppe på kullarna nära Daggarp och många av skotten gick över svenskarna som besvarade elden med något större träffsäkerhet. Artilleriduellen pågick under flera timmar. Först på kvällen började svenskarna gå över ån. Det var flyglarna som banade väg och danskarna tvingades retirera för att inte bli avskurna. När det vid tiotiden på kvällen blev mörkt blåstes striden av. Svenskarna kunde på grund av mörkret inte förfölja de flyende danskarna vilket räddade dem från ett totalt nederlag. Axel Urup gav efter slaget upp belägringen av Laholm och gick tillbaka till Skåne. På slätten vid samhället hölls en känd drabbning, mellan svenskar och danskar, efter den danska krigsförklaringen år 1657. Monumentet över slaget vid Genevad står på en berghäll ovanför den slätt där arméerna möttes. Danskarna under riksrådet Axel Urup hade belägrat Lagholms slott och den svenske riksdrotsen Per Brahe hade begärt förstärkningar. Slaget hölls vid Genevads bro med respektive armé på vardera sidan ån. När svenskarna stoppat danskarnas försök att ta sig över bron utkämpades en cirka sex timmar lång artilleri- och muskötduell, där till slut svenskarna fick danskarna att retirera.