1612 Slaget vid Blädinge svedja

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Denna olyckliga strid, som slutade med allmogehärens undergång och bygdens fullständiga förhärjning, betecknar slutet på ett sekellångt krigstillstånd för Värendsbygden.
Det sista anfallet på Värend skedde i januari 1612. I stark vinterköld gick fienden den 21 januari över gränsen. Då danskarna kommit till Gottåsa har troligen en avdelning sänts norrut på den gamla genvägen mot Alvesta för att plundra och skövla, under det att huvudstyrkan tagit av mot Växjö.
I närheten av Blädinge kyrka stötte den mindre avdelningen på en stark bonde vakt, bestående av bönder från Blädinge, Slätthög och Mistelås.
Det blev en häftig strid, som slutade med böndernas fullständiga nederlag. De flesta av dem stannade på valplatsen. Striden vid Blädinge har varit helt och hållet okänd för de författare, som sysselsatt sig med studiet av Kalmarkriget. Inte ens någon tradition om det har bevarats till vår tid.
Kostnaderna för minnesstenen täckas till större delen av frivilliga bidrag från sockenborna. Minnesstenen är nära två och en halv meter hög och består av grå granit. På framsidan är överst utskulpterat Gustav II Adolfs vapen, en krona, genom vilket går ett svärd och spira. Därunder står årtalet 1612. Texten å stenen är av följande lydelse: ”Denna sten restes 1937 till minne av de allmogemän, som i januari 1612 stupade vid Blädinge svedja vid försvaret av hembygden”. Nederst å stenen står initialerna N.A.H., vilket betyder Norra Allbo hembygdsförening, som genom resandet av minnesstenen åter visat sin stora kärlek till hembygdens minnen.
(delvis utdrag ur Wikipedia)