Registerkort Nr S44

Bautasten över major J U Cedercrona, C Älvdalskomp
1815-36

 Län                                            Värmland

Kommun (motsv)               Hagfors

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   Gården Hjeltin, 3,8 km SV Ekshärad kyrka
GPS – angivelse:                    N60* 08,467’  E013* 28,988’

Inventerad
Namn:                                        Lars Ramström och Thomas Lövgren
Datum:                                       2019-10-08

Historia
Enligt legenden slungade jätten som bodde på Aurenaberget en sten mot en på Ekesberget boende kamrat. Stenen nådde inte fram utan hamnade i närheten av den plats där Ekshärad fjärde kyrka senare byggdes. Stenen ansågs lämpligt för kyrkobygget men traktens alla hästar orkade inte rubba stenen från sin plats.
Major Cedercrona som var kompanichef över Älvdals kompani och bodde på sitt boställe Hjeltin, tog då saken i egna händer. Körde själv hem stenen med sin enda häst och reste själv stenen vid sin gård, där den fortfarande står.
Redan tidigare var det känt att Cedercrona var stark men från denna händelse blev han i fortsättningen kallad för ”starke majoren”.
I en bildserie om fyra tavlor finns legenden beskriven. Tavlorna ägdes av Uddeholmsbolaget som skänkte dessa till Officerskåren vid Värmlands Regemente och fanns upphängda i den gamla Officersmässen i Karlstad. Efter nedläggningen år 2000 av Värmlands Regemente i Kristinehamn, återlämnades tavlorna till Uddeholmsbolaget.

Ägare
Namn:                                        Jan-Åke Nordmark
Adress:                                       Hjeltin 1, 683 61 EKSHÄRAD
Tfnnr:                                          070-377 03 33
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit Minnesstenen står på den privata fastighetens gräsmatta
Text: Ingen text
Informationsskylt: Nej

Lars Ramström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten