Registerkort Nr Ö09

Minnessten över avlidna kamrater vid Norrbottens regemente i Boden

 Län                                            Norrbotten

Kommun (motsv)                Boden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                    Regementsparken
GPS-angivelse:                        N65O49´9´´ E21O39´12´´

Inventerad
Namn:                                        Lennart Holtrin
Datum:                                      Våren 2017

Historia
FN bildades 1945 och tiotusentals svenska medborgare har sedan dess verkat för fred under FN-mandat eller annat internationellt mandat.

 Ägare
Namn:                                        Norrbottens regemente (I 19)
Adress:                                       Norrbottensvägen 3, 961 19 Boden
Tfnnr:                                          0921-34 80 00
Mail-adress                              exp-i19@mil.se

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        I 19 kamratförening
Adress:                                       Norrbottens regementes kamratförening c/o Erling Molin, Ritarvägen 2, 961 39 Boden
Telefon:                                      070-589 68 11
Mail-adress:                              erling.molin@telia.com

Övrigt
Minnesmärke av granit
Text under rund tre kronor sköld: TILL MINNE AV VÅRA AVLIDNA KAMRATER
Informationsskylt: Nej

Lennart Holtrin
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Försvarsmakten