Registerkort Nr. FI50

Svensk soldatgrav (Johansson) på Malms kyrkogård i Helsingfors 1944

Land:  Finland

Kommun (motsv): HelsingforsFi50

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:  Malms kyrkogård
GPS-angivelse:  N 60°14’12.04″,
E 25° 1’50.28″.

Inventerad
Namn: Claes och Eva Grafström
Datum: 2014-08-19 och 2015-07-04.

Historia
År 1888 fattade man beslut om att bygga en ny begravningsplats på kronans tidigare manöver- och lägerområde i Malm i dåvarande Helsinge socken. Begravningsplatsen invigdes den 10 november 1894.
Malms begravningsplats är den största begravningsplatsen i Finland. Här gravsätts ca 2000 personer varje år. År 1921-23 uppfördes kapellet enligt ritningar av arkitekt Selim A Lindqvist. I dag inrymmer byggnaden tre separata välsignelsekapell: Stora kapellet, Östra kapellet och Västra kapellet. Gravkvarter 71 innehåller hjältegravarna.

Ägare
Namn:  Helsingfors kyrkliga samfällighet
Adress: Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors
Tfnnr:  + 01019-0072
Mail-adress:  virkatodistukset@evl.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:   –
Renovering (vid behov):   –

Vårdare
Namn:  Malms kyrkogård
Adress:  Malms kyrkogårdsväg, 00700 Helsingfors, Finland
Tfnnr:  +358 9 23402850
Mail-adress:  malmi.hsrky@evl.fi

Fi48-51bÖvrigt
Johan Gunvald Johanssons hjältegrav för svenska frivilliga från 1940-44 i grav 291 i gravkvarter 71. Liggande gravsten. H 70 cm , b 50 cm , d 10 cm.
Text: SOTAMIES JOHAN GUNVALD JOHANSSON
* 17.3.1919   + 27.3.1944
Informationsskylt: Ja.

 

Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening och SMVU.