Registerkort Nr. FI48

Svensk soldatgrav (Ericsson) på Malms kyrkogård i Helsingfors 1944

Land:  FinlandFi48

Kommun (motsv):  Helsingfors

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:  Malms kyrkogård
GPS-angivelse:  N 60°14’12.04″,
E 25° 1’50.28″.

Inventerad
Namn:  Claes och Eva Grafström
Datum:  2014-08-19 och 2015-07-04.

Historia
År 1888 fattade man beslut om att bygga en ny begravningsplats på kronans tidigare manöver- och lägerområde i Malm i dåvarande Helsinge socken. Begravningsplatsen invigdes den 10 november 1894.
Malms begravningsplats är den största begravningsplatsen i Finland. Här gravsätts ca 2000 personer varje år. År 1921-23 uppfördes kapellet enligt ritningar av arkitekt Selim A Lindqvist. I dag inrymmer byggnaden tre separata välsignelsekapell: Stora kapellet, Östra kapellet och Västra kapellet. Gravkvarter 71 innehåller hjältegravarna.

Ägare
Namn:  Helsingfors kyrkliga samfällighet
Adress:  Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors
Tfnnr:   + 01019-0072
Mail-adress:  virkatodistukset@evl.fi

Kostnader
Vård, skötsel/år:    –
Renovering (vid behov):   –

Fi48-51bVårdare
Namn:  Malms kyrkogård
Adress:  Malms kyrkogårdsväg, 00700 Helsingfors, Finland
Tfnnr:  +358 9 23402850
Mail-adress: malmi.hsrky@evl.fi

Övrigt
Sven Eric Ericssons hjältegrav för svenska frivilliga från 1940-44 i grav 218b i gravkvarter 71. Liggande gravsten.
H 70 cm , b 50 cm , d 10 cm.
Text: SOTAMIES SVEN ERIC ERICSSON
* 7.1 1922   + 11.9 1944
Informationsskylt: Ja

 

Claes Grafström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening och SMVU.