Registerkort Nr DK37

Minnesmärke över stupade svenska soldater 1659 i Smörumnedre

Land                                         Danmark

Kommun (motsv)               Ballerup, Region Hovedstaden

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  Skjebergvej, Smörumnedre 18 km V Köpenhamn
GPS-angivelse:                      N55O43´45´´, E12O18´04´´

Inventerad
Namn:                                       Peter Wetterberg och Christian Braunstein
Datum:                                      2016-07-02

Historia
Under en period av nära två år, efter freden i Roskilde 1658, belägrades Köpenhamn av svenska styrkor, sedan Karl X Gustav brutit freden och under ett drygt halvår försökt bemäktiga sig staden, med stora svenska förluster som följd. Svenskarnas lägerplats kallades Carlstad och låg på Bellahøj. I februari 1659 gjorde svenskarna ett försök att storma staden, men misslyckades – till stor del på grund av att en nederländsk flotta hade landsatt soldater och besegrat svenskarna i Öresund. Karl X Gustavs död 1660 gjorde definitivt slut på de svenska försöken att inta huvudstaden.
När belägringen upphävdes plundrade svenska marodörer landsbygden. Bondeuppror mot plundringarna var inte ovanliga och bl a nedgjordes en trupp vid Smörumnedre. De stupade svenskarna begravdes i en grusbank som därefter fick namnet ”De svenske grave”.

 Ägare
Namn:                                        Smörumnedre kommun
Adress:
Tfnnr:
Mail-adress

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):     –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit uppsatt av ortsbefolkningen efter de utgrävningar av gravplatsen som skedde 1912
Text: HER LIGGER 10 SVENSKA KRIGERE SOM FALDT FOR SMÖRUMBÖNDERS HAAND 1659
Informationsskylt:  Ja

Peter Wetterberg
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM