Registerkort Nr DE29

Minnessten och -tavla över svenske officeren Friedrich Gustav von Petersson i Stralsund

Land                                        Tyskland

Kommun (motsv)              Stralsund

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                  I valvet på västra insidan av Kniepertor
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                       Johan Engström
Datum:                                      2019-01-31

Historia
1807 kapitulerade Stralsund inför Napoleons trupper och staden uppläts mot att svenska armén fick avtåga från Rügen. Danska och holländska trupper ockuperade staden. 1809 försökte den preussiske husarofficeren Ferdinand von Schill med en friskara starta ett folkuppror mot Napoleon. Han släpptes in i Stralsund av von Petersson genom en dold port vid S.t Katarina klostret. Schill stupade i en gatustrid och von Petersson togs till fånga och arkebuserades. Efter freden mellan Frankrike och Sverige 1810 återlämnades Stralsund. 1812 ockuperade Napoleon ånyo Stralsund. Sverige fullgjorde inte fredsöverenskommelserna av år 1810. 1813 utrymde Napoleon Stralsund och Karl Johan landsteg i Pommern. 1815 blev staden och Pommern preussiskt efter beslut av Wienkongressen.

 Ägare
Namn:                                       Hansestadt Stralsund, Amt für Planung und Bau/Abteilung
Liegenschaften
Adress:                                      Badestrasse 17, 184 39 Stralsund
Tfnnr:                                        +49 3831 252 670
Mail-adress                             liegenschaften@stralsund.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärket består av en 1 m hög och 0,2 m bred fältsten avsmalnande mot toppen.  Vid sidan av stenen sitter en gjutjärnstavla och under den en plexiglasplatta med samma text.
Minnesmärket har flyttats ett par gången. På 1930-talet restes det vid Kniepertor
Text: DEM UNVERGESLICHEN ANDENKEN AN MEINEN FREUND C.G.Vp. GEWIDMET VON E.v.S.
Text på gjutjärnstavlan: GEDENKENSTEIN FÜR DEN SCHWEDISCHEN LEUTNANT FRIEDRICH GUSTAV VON PETERSSON. KOMMENDANT VON STRALSUND UNTER SCHILL. NACH SCHILLS TOT AM 31.6. 1809 DURCH KRIEGSGERICHT DER DÄNEN UND HOLLÄNDER VERURTEILT. AM 4.6.1809 VOR DEM KNIEPER TOR ERSCHOSSEN
DEN GEDENKSTEIN SETZTE IHM SEIN FREUND LANTRENTMEISTER EHRENFRIED VON STORCH NOCH IN DER FRANZOSENSEIT
BÜRGERKOMITEE ”RETTET DIE ALTSTEDT STRALSUND” e.V.
Informationsskylt: Ja

Johan Engström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Johan Engström