Registerkort Nr DE01

Minnessten över landstigningen 1630 på Usedom

Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)               Amt Usedom-Nord (Peememünde)

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   V Historisch- Technisches Museum ligger en Parkplatz. 100 m Ö  denna på Bahnhofstrasse en allé fram till ett kapell. Till höger om detta
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                       Johan Engström
Datum:                                      2019-01-19

Historia
År 1630 landsteg Gustav II Adolf på ön Usedom i spetsen för de svenska trupperna i samband med Sveriges inträde i trettioåriga kriget
Orten var döpt efter ån ”Peene” eller ”Peeneströmmens” utlopp i Östersjön, som fram till staden Swinemündes anläggning under mitten av 1700-talet var floden Oders viktigaste utlopp och sålunda hade en strategisk betydelse. Därför hade redan den kejserliga armen anlagt en skans som efter den erövringen 1630 övertogs av svenskarna. I och med ön Usedoms övergång till Preussen 1720 blev den en preussisk skans.

Ägare
Namn:                                        Amt Usedom-Nord
Adress:                                       Möwenstrasse 1, 17454 Ostseebad Zinnowitz
Tfnnr:                                          03 83 77-730
Mail-adress                              info@amtusedomnord.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest den 26 juni 1930 av studenter och professorer vid Greifswalds universitet: “Gesellschaft der Freunden zum Studium Schwedens, Prof. Paul u. Studentkorporation Greifswald”. Stenen höggs i Wismar och restes intill Peenestrom. Den har i senare tid flyttats till Kapelle Peenemünde
Text: VERSAGE NICHT, DU HÄUFLEIN KLEIN! GUSTAF II ADOLF LANDETE HIER MITTSOMMER 1630. DEUTSCHE VEREHRER DES HELDEN UND FREUNDE SEINES VOLKES ERRICHTETEN 1930 DIESEN STEIN
Informationsskylt: Nej

Johan Engström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av SvMM