Registerkort Nr DE01

Minnessten över landstigningen 1630 på Usedom

Land                                         Tyskland

Kommun (motsv)               Amt Usedom-Nord (Peememünde)

Lägesbeskrivning
Kartbeskrivning:                   V Historisch- Technisches Museum ligger en Parkplatz. 100 m Ö  denna på Bahnhofstrasse en allé fram till ett kapell. Till höger om detta
GPS-angivelse:

Inventerad
Namn:                                       Johan Engström
Datum:                                      2019-01-19

Historia
År 1630 landsteg Gustav II Adolf på ön Usedom i spetsen för de svenska trupperna i samband med Sveriges inträde i trettioåriga kriget
Orten var döpt efter ån ”Peene” eller ”Peeneströmmens” utlopp i Östersjön, som fram till staden Swinemündes anläggning under mitten av 1700-talet var floden Oders viktigaste utlopp och sålunda hade en strategisk betydelse. Därför hade redan den kejserliga armen anlagt en skans på fastlandssidan väster om Peenemünde. Efter erövringen 1630 byggde svenskarna en egen skans på ön mitt emot Wallensteinskansen på fastlandet. I och med ön Usedoms övergång till Preussen 1720 blev den en preussisk skans.

Ägare
Namn:                                        Amt Usedom-Nord
Adress:                                       Möwenstrasse 1, 17454 Ostseebad Zinnowitz
Tfnnr:                                          03 83 77-730
Mail-adress                              info@amtusedomnord.de

Kostnader
Vård, skötsel/år:                     –
Renovering (vid behov):      –

Vårdare
Namn:                                        Ägaren

Övrigt
Minnesmärke av granit rest den 26 juni 1930 av studenter och professorer vid Greifswalds universitet: “Gesellschaft der Freunden zum Studium Schwedens, Prof. Paul u. Studentkorporation Greifswald”. Stenen höggs i Wismar och restes intill Peenestrom. Den har i senare tid flyttats till Kapelle Peenemünde
Text: VERSAGE NICHT, DU HÄUFLEIN KLEIN! GUSTAF II ADOLF LANDETE HIER MITTSOMMER 1630. DEUTSCHE VEREHRER DES HELDEN UND FREUNDE SEINES VOLKES ERRICHTETEN 1930 DIESEN STEIN
Informationsskylt: Nej

Johan Engström
Chef SMVU inventeringsgrupp

Projektet har finansierats av Johan Engström