USA

Text

US01. 1638 Minnesmärket över svenska örlogsskeppet ”Kalmar nyckel”
UsS2. 195? Minnesmärke över deltagande i Koreakriget i Washington DC (05-29)